ISAÍAS 38

1Chaypacha Ezequiasqa onqoykuspa, wañuy patapi kasharqa. Jina kashajtintaj, Amospa churin Isaías watukoj rispa, nerqa: Tata Diosqa nisunki: Wasiykipi kajkunaman allinta encargaykukuy, imaraykuchus wañupunkipuni, manataj sanoyawajchu, nispa. 2Ezequiastajrí perqa ladoman kutirikuspa, Tata Diosmanta kay jinata mañakorqa: 3Tata Dios, noqamanta yuyarikuy imaynatachus ñawpaqeykipi kawsasqayta tukuy sonqo cheqan kajta ruwaspa, nispa. Chantá Ezequiasqa sonqo nanayta waqarqa. 4Jinapi Tata Diosqa ujtawan Isaiasman kamacherqa: 5Rispa, Ezequiasman nimuy: Ñawpa tatayki Davidpa Diosnenqa kay jinata nisunki: Mañakusqaykita, waqasqaykitapis uyarini. Chayrayku Noqaqa niyki chunka phishqayoj watastawanraj kawsanaykita. 6Qantawan, Jerusalén llajtatawan mana imanachisqaykichejchu Asiriamanta reywan. Noqamin kay llajtata waqaychasaj, nispa. 7Isaías nillarqataj: Kay señalta Tata Dios qosonqa, nisusqanta junt'anampaj. 8Qhawariy, Ajazpa wasi patillasnimpi llanthuta chunka patillasta kutirichisaj, nispa. Chaymantataj, chay llanthoqa chay urayk'amusqanmanta chunka patillasta kutirerqa. 9Judamanta rey Ezequiasqa chay onqoyninmanta sanoyaytawan, kay takiyta qhelqarqa: 10Noqaqa nerqani: Kay khuskan kawsayniypi ripuspa, wañuy punkuta yaykusaj, manataj astawan kawsasajchu, nispa. 11Nillarqanitaj: Manaña Tata Diosta rikusajchu kay pachapi kawsajkunaj chawpinkupi. Manaña pi runatapis kay pachapi kawsajta rikusajchu, nitaj kay pachapi kawsajkunawan khuska kasajñachu. 12Kunanqa Tata Diosqa kawsayniyta phaskaraspa oqharikapun, uj michejpa toldonta jina. Bayetata awaj runa imaynatachus awasqanta k'utuspa mayt'ukapun, ajinata kawsayniyta k'uturparin kay onqoywan; uj tutallapi chinkachiwanki. 13Noqaqa qhaparikuspa, sut'iyarqani. Paytajrí león jina tullusniyta phiriykorqa. Qanqa Tata Dios, uj tutallapi chinkachiwanki. 14Para p'isqos jina waqani, paloma jina ayqoni. Patata qhawasqaypi ñawisniy k'arawanña. Tata Dios, kay jina ñak'ariypi tarikuni; yanapaway ari. 15Ima nisajtaj? Paymin parlawan, Pay kikintaj kayta ruwawan. Tukuy kawsayniypi llamp'u sonqo kawsasaj, kay jina ñak'ariypi tarikusqayrayku. 16Señor, chay imasnejta runas kawsanku; noqapis chaykunawan kawsasaj. Qanlla sanoyachiwanki, kawsajtataj saqewanki. 17Qhawariy, kay jina ñak'arisqayqa noqaj allinniypaj kanqa. Munakuyniykipi chinkay t'oqomanta jark'awarqanki, juchasniytataj qonqayman churarqanki. 18Aya p'ampanaqa mana Qanta jatunchasunkimanchu, nitaj wañuypis jatun kayniykimanta takenqachu. Pikunachus ukhu pachaman yaykojkunaqa cheqa kayniykipi mana suyakunkuchu. 19Pikunachus kawsashanku, chaykunalla Qantaqa yupaychasunku, noqa kunan yupaychashayki, ajinata. Tatasqa wawasninkuman cheqa kayniykimanta parlanku. 20Tata Diosqa salvawanqa; chayrayku Tata Diospa Templompi tocanasninchejwan takirikusunchej, sapa p'unchay tukuy kawsayninchejpi, nispa nerqa Ezequiasqa. 21Isaiasqa nisqa: Higosta q'aperqospa, chaywan chay ch'upunman laq'aykuychej, sanoyanqataj, nispa. 22Ezequiasrí nillasqataj: Ima señal kanqa Tata Diospa Templonman wicharinaymantari? nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\