ISAÍAS 40

1Qankunaj Diosniykichejqa nin: Sonqochaykuychej, sonqochaykuychej israelita wawasniyta. 2K'acha simiwan Jerusalenman parlaykuspa, niychej wata runa kayninkoqa tukukapusqanta, juchasninkutaj pampachasqaña kasqanta. Willallaychejtaj chay juchasninkumanta castigotaqa uj jinatawanña Tata Diospa makinmanta jap'isqankuta. 3Uj runaj qhaparisqan uyarikun: Tata Diospaj uj ñanta pichapuychej ch'in pampapi. Diosninchejpaj ch'in pampapi jatun ñanta cheqanta ruwapuychej. 4Chay tukuy meq'asninman junt'achiychej. Tukuy orqosninta, moqosninta ima pampachaychej. Wist'u kajtaqa cheqanyachiychej. Moqo moqolla kajtapis pampachaychej. 5Chaypeqa Tata Diospa jatun kaynin rikuchisqa kanqa, tukuy runastaj chayta rikonqanku, imaraykuchus chaytaqa Tata Diospuni nin. 6Uj runaj nisqan uyarikun: Qhapariy, nispa. Noqataj nerqani: Imatataj qhaparisajri? nispa. Qhapariy tukuy runaspa kawsayninku qhora jinalla kasqanta, tukuy jatun kayninkutaj pampa t'ika jinalla. 7Qhoraqa ch'akipun, t'ikapis qawipun, Tata Diospa samaynin phukurejtin. Cheqamanta runaqa qhora jinalla. 8Qhora ch'akipun, t'ikapis qawipun; Diosninchejpa simi nisqanrí wiñaypa wiñaynintimpaj sayallanqapuni. 9Sionman sumaj willaykunata apamoj, uj alto orqoman wichariy. Jerusalenman sumaj willaykunata apamoj, jatunmanta qhapariy mana manchachikuspa. Judá llajtasman willay: Kaypi Diosniykichej kashan, nispa. 10Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa jatun atiyninwan jamushan, makinwan tukuy imata kamachispa. Payqa t'inkanwan jamushan, pagontapis apamushan. 11Uj michej jina ovejasninta michenqa; corderosta makisninwan marq'arikonqa, chay uñachakojtataj alliyllawan pusanqa. 12Pitaj mama qochata ch'ulla makinwan oqharin midinampaj, cielotapis mashkhanchus kasqanta t'ajlliyan? Pitaj kay pachapi kaj chhika jallp'ata chimpuman churanri, romanawan jinataj jatuchaj orqosta pesan, jinallataj juch'uy lomastapis? 13Pitaj Tata Diospa Espiritunta reparachinri, chayrí yuyaychaspa yachachinri? 14Pitataj Tata Dios imatapis yachanampaj tapukunri? Pitaj Payman imatapis cheqanta ruwanampaj yachachinri? Pitaj Payman ima jatun yachaykunamantapis yachachinri? Pitaj Payman yuyaychan chay jina yuyayniyojpuni kanantari? 15Paypajqa tukuy naciones uj sut'oj yaku jinalla kanku, pesaspi ñut'u jallp'amanta uj qolitu jinalla; mama qochapi churustapis uj llamp'u t'iyu qoluta jina pesan. 16Libanopi llant'aqa nina enqhanapaj mana wakinmanchu, nitaj tukuy uywaspis q'olachina jaywanapaj wakinmanchu. 17Paypa ñawpaqempi nacionesqa mana imachu kanku. Paypajqa chay tukuy imasqa manapis kankumanchu jinalla. 18Pimantaj qankunaqa Diosta rijch'achinkichejri? Chayrí ima lantimantaj rijch'achinkichejri? 19Lantita ruwaj runaqa ninapi metalta unuyachispa, lantita jich'an. Qoriwan k'achanchayta yachaj runataj chay lantita qoriwan lluch'ispa, qolqe metalmanta cadenasta ruwapullantaj. 20Wajcha runaqa mana thutaj k'ullullata oqharikun. Chaymantataj lantita sumajta ruwayta yachajta mask'an, chay k'ullumanta sumaj ruwasqa lantita sayachipunampaj. 21Manachu yacharqankichej? Manachu uyarerqankichej? Manachu ñawpajmantapacha uyarerqankichej? Manachu kayta entienderqankichej kay pacha ruwakusqanmantapacha? 22Payqa kay pachamanta aswan patapi tiyasqa kashan. Chaymanta qhawarimun runasta, langostasta jinalla. Cielotapis toldota jina aysan, imaynatachus runaqa tiyakunan toldota aysan, ajinata. 23Diosqa atiyniyoj runastaqa manakajman tukuchin. Kay pachapi kamachejkunatapis manapis kankumanchu jinaman tukuchin. 24Paykunaqa chaypachallaraj plantasqa sach'aman rijch'akunku, manaraj allinta saphinchakojman. Paykunaman Dios sinch'ita wayrachimojtenqa ch'akipunkupacha; muyoj wayrapis jamuspa, q'opata jina paykunata apakapun. 25Santo Kaj Diosqa tapurin: Pimantaj rijch'achiwankichejri? Pitaj Noqa jina kanmanri? nispa. 26Cielota qhawariychej. Pitaj chay tukuy ch'askasta ruwarqa? Pichus chaykunata ujmanta uj orqhomuspa yupan, tukuyninkutataj sutisninkumanta wajyan, chay. Kallpampis, atiynimpis chay jinapuni kasqanrayku mana ujpis chinkanchu. 27Jacobpa ayllun Israel, imajtintaj rimaspa kay jinata parlanki: Kawsasqaypi Tata Diosqa mana rikuwanchu. Noqaj llakiyniymanta Diosqa mana dakunchu, nispari? 28Manachu yacharqanki, manatajchu uyarerqanki Tata Diosqa wiñaypaj kaj Dios kasqanta, tukuy kay pachatapis Pay ruwasqanta? Payqa mana iskayrayanchu, nitaj sayk'unchu. Paypa yuyasqantaqa mana pipis yachayta atinchu. 29Payqa sayk'usqa kajta astawan kallpachan, pisi kallpayojmampis kallpata qon. 30Majt'illusqa llawch'iyanku, sayk'upunkutaj. Waynaspis sayk'upuspa, urmapunku. 31Tata Diospi atienekuspa suyakojkunarí watejmanta kallpata jap'enqanku. Paykunaqa phawanqanku ankas jina. Paykunaqa correnqanku, manataj sayk'onqankuchu; karusta thaskispapis, mana llawch'iyanqankuchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\