ISAÍAS 47

1Sipas jina Babilonia, jallp'a pampapi tiyamuy. Caldeospa ususin Babilonia, mana kamachina tiyanayoj kaspa, kunanqa pampapi chukumuy. Kunanmantaqa manaña wawa ukhituyoj, k'achita nisonqankuchu. 2Maran rumita jap'ispa, trigota kutay. Uma qhatanaykita qhatarakuy; qhoysu p'achaykita patakama oqharikuspa, mayusta chimpay. 3Q'arayki rikukonqa, p'enqayniykipis sut'ipacha kanqa. Ajinamanta vengakusaj, manataj pi runapis chaymanta llusp'enqachu. 4Tukuy Atiyniyoj Tata Dios salvawajninchej, Israelpa Santo Kaj Diosnenqa kay jinata nin: 5Caldeospa ususin Babilonia, ch'inmanta chukuy, laqhayayman yaykuy; kunanmantaqa manaña jayk'ajpis nacionesta kamachej reina nisonqankuchu. 6Noqaqa mayta phiñakorqani Israel aylluypaj. Chayrayku Israel herenciaytaqa mana allimpajchu qhawarqani, makiykimantaj paykunata jaywaykorqani. Qantajrí mana khuyaspa, paykunata anchatañataj ñak'aricherqanki. Allin machusninmampis qanqa chay chhika llasa yugoykita churarqanki. 7Qanqa nerqanki: Wiñaypaj noqaqa reina jina kamachillasajpuni, nispa. Chaywampis qanqa kay imasmanta mana yuyarqankichu, manataj unancharqankichu imaynapichus tukukunaykita. 8Chayrayku, kunanqa uyariy kayta, k'anchilla warmi. Kunanqa kamachina tiyanaykipi sumajta tiyarishanki, ni imamanta llakiyniyoj tiyakuspa. Sonqoykipi nishanki: Noqalla kani. Noqamanta jawaqa waj mana kanchu. Mana noqaqa viuda qhepakusajchu, nitaj wawasniypis wañonqankuchu, nispa. 9Kay iskaynin llakiykuna ujllata, uj p'unchayllapi qhatirisonqa: Ujllapi mana wawasniyoj, mana qosayojtaj rikhurinki. Chay jina yatirisniyoj, layqasniyoj kashajtiykipis, chay llakiykunaqa kaymanta jinalla chayamusonqapuni. 10Qanqa sajra ruwasqasniykipi atienekuspa, nerqanki: Mana pipis rikuwanchu, nispa. Qantaqa imatachus yachasqaykeqa, yuyaynillaykitaj ch'awkiyasunku. Qantaj sonqoykipi nerqanki: Noqalla kani. Noqamanta jawaqa mana waj kanchu, nispa. 11Allin llakiypuni qanman jamusonqa, manataj ima layqerioswampis jark'akuyta atiwajchu. Mana allin kay chayamusonqa, manataj perqaswampis jark'akuyta atiwajchu. Mana yuyashajtillayki, chay tukuy ima ñak'ariykuna urmaykamusonqa. 12Kunanqa yatirisniykiwan, layqasniykiwan ima kallaypuni, pikunawanchus ruwachej kanki sipas kasqaykimantapacha, chaykunawan. Ichapis allin risonqa; ichapis chaywan runasta manchachiwaj. 13Ashkha yuyaychajkunawan sayk'usqaña kanki. Kunanqa qanta jark'akusuchunku, cielota qhawajkuna, ch'askasmanta yachajkuna, killamanta killa imachus qhepaman jamunanta yachajkuna ima. 14Chaykunaqa q'opa jinalla kanqanku. Ninaqa paykunata ruphanqa, manataj nina larwaymanta ayqekuyta atenqankuchu. Mana ninaj k'ajaynin qhepakonqachu, manataj ninaj larwaynillampis q'oñikunapaj kanqachu. 15Ajina kanqa chay layqaswan, pikunawanchus sipas kasqaykimantapacha kawsakorqanki, chaykunawan. Chay runasqa sapa ujninku munasqankuman jina millay ñanninkuta purerqanku. Kunanqa mana pipis salvasojqa kanchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\