ISAÍAS 48

1Jacobpa ayllun, kayta uyariy, Israelpa sutinwan sutichasqa runas; Qanqa Judajpa miraynin kanki, Tata Diospa sutinrayku jurajkuna, Israelpa Diosnimpa sutinta oqharikoj. Chaywampis, chayta ruwanki mana cheqamantachu, nitaj cheqan sonqowanchu. 2Qanqa ninki: Diospa llajtanmanta kayku, nispa, chantá nillankitaj Israelpa Diosnimpi atienekusqaykita. Chay Diospa sutenqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin. 3Imaschus pasarqaña, chay imasmantaqa ñawpajmantaña willarqani. Imatachus willasqaytaqa ujllata ruwarqani, chaytaj junt'akorqapuni. 4Chayqa karqa k'ullu kasqaykita yachasqayrayku; kunkaykeqa fierro jina, frenteykipis bronce jina. 5Unaymantaña Noqaqa willarqayki. Manaraj chay imas kashajtin, Noqaqa nerqaykiña, ama ninaykipaj: Lantiypa ruwasqan kayqa; ruwasqay lanti kay imasta kamachin, nispa. 6Chay imasta uyarerqanki, chaypitaj unanchariy. Manachu niwaj jinapuni kasqanta? Kunanmantaqa mosoj imasta uyarichisqayki, pakasqa kaj imasta, mana yachasqasniykita. 7Chay imasqa kunan ruwasqa kanku, manataj unaychu. Kunankama chay imasmantaqa mana uyarerqankichu ama ninaykipaj: Kay imastaqa yacharqaniña, nispa. 8Arí, chay imasmantaqa mana jayk'ajpis uyarerqankichu, nitaj rejserqankichu. Cheqamanta ñawpajtaqa mana uyariyta munajchu kanki. Noqaqa yacharqanipuni qanqa wasanchanawaykita. Chaynejta nacesqaykimantapacha mana kasukoj kanki. 9Sutiyrayku sinch'i phiñakuyniyta ñit'iykukuni. Noqa jatunchasqa kanayrayku phiñakuyniyta ñit'iykukuspa, mana chinkacherqaykichu. 10Noqaqa llimphucharqayki mana qolqeta jinachu; manachayqa ñak'ariy hornopi probarqayki. 11Noqarayku, Noqa kikiyta munakusqayrayku ajinataqa ruwarqani, ama sutiy millaychasqa kanampaj. Noqalla jatunchasqa kanaytaqa mana saqesajchu pipis jap'ikunanta. 12Jacobpa ayllun Israel, uyariway. Qanta wajyarqayki. Noqalla Diosqa kani; Noqalla qallariy, tukukuytaj kani. 13Makiywan kay pachaj cimientosninta churarqani, makillaywantaj cielotapis jatunman aysarqani. Chaykunata sutinkumanta wajyajtiytaj, khuska sayarimunku. 14Tukuyniykichej tantakuspa, uyariychej: Mayqen diostaj chay imas kananmanta sut'incharqari? Pitachus Noqa ajllarqani, chay runa wakichisqayta junt'anqa Babiloniaj contranta, caldeospa contrankutawan. 15Noqa paywan parlarqani; chantá payta wajyarqani, pusamorqanitaj. Chayrayku maytachá purisqampi allimpuni renqa. 16Qayllamuwaychej, uyariwaychejtaj kayta: Qallariymantapacha Noqaqa sut'ita parlarqani; kay imas kasqanmantapacha Noqaqa chaypi karqani. Kunanqa Tukuyta Kamachej Tata Diosqa Espirituntawan kachamuwan. 17Israelpa Santo Kaj Diosnin, salvajniyki Tata Dios ajinata nin: Noqamin Señorniyki Tata Dios kani; Noqa yachachiyki imachus qampaj allin kasqanta. Noqa may ñantachus purinaykita rikuchiyki. 18Kamachisusqaytachus kasuwankiman karqa chayqa, allin kawsayniykeqa mayu jina kanman karqa, cheqan kayniykitaj mama qochaj yaku oqharikusqasnin jina kanman karqa. 19Mirayniykipis t'iyu chhika mana yupay atina kanman karqa. Qanmanta llojsejkunaqa t'iyu jina ashkhapuni kankuman karqa. Noqaqa mana jayk'ajpis paykunata chinkachiymanchu karqa, manataj ñawpaqeymantapis paykunata wijch'uymanchu karqa. 20Babiloniamanta llojsiychej, caldeosmanta ayqekuychej; kay imasmantaqa kusiywan willamuychej; kay pachaj k'uchusninkama chayachiychej. Chaypachataj niychej: Tata Diosqa kacharichin kamachin Jacobta, nispa. 21Ch'in pampata paykunata pusashajtin, mana wañorqankuchu yaku ch'akiymanta. Tata Diosqa chhankamanta yakuta phullchichimorqa; chhankata lajrarqa, yakutaj purirerqa. 22Sajra runaspajrí mana allin kawsay kanchu, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\