ISAÍAS 5

1Kunanqa takirisaj munasqaypa sutimpi, uva huertamanta takiysituta. Munasqaypata uva huertanqa uj kinraypi sumaj jallp'api kasqa. 2Jallp'ata allaspa, rumisninta pallasqa, chaymantaj sumajnin kaj uva plantasta plantasqa. Chay uvas chajraj chawpimpitaj uj ch'ujllata ruwasqa, chantá ruwallasqataj uvasta ch'irwanapaj t'oqota. Munasqayqa suyashasqa sumajta uvasnin poqonanta; chay tukuywampis k'allku uvaslla poqosqa. 3Tata Dios nin: Kunanqa Jerusalenmanta, Judamantawan kajkuna, niychej ari, pitaj juchayoj? Uva huertachu, chayrí Noqachu? 4Imatawantaj ruwanay kanman karqa uva huertaytari? Manachu tukuy imata ruwarqani? Noqaqa suyarqani uvasniy sumajta poqonanta. Imajtintaj k'allku uvaslla poqonri? 5Kunanqa, uva huertaywan imatachus ruwanayta nisqaykichej: Perqasninta thuñisaj, jinamanta chinkanqa; perqasninta urmarachisaj, tukuy sarunankupaj. 6Ch'impachata ruwasaj. Manaña chay sach'asta llimphucharenqankuchu, nitaj qhoranqankuchu. Imaymana khishka qhoras junt'aykonqa. Phuyustapis nillasajtaj amaña chaynejman paramunanta. 7Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa uva huertanqa Israelmin. Judapi kaj runasqa may munasqa uva sach'asnin kanku. Tata Diosqa suyarqa israelitas justiciata ruwanankuta, astawanqa runa wañuchinakuyllata tarin; Payqa suyarqa tukuy imapis cheqan kananta, astawanqa nanaywan qhapariyllata tarin. 8Ay imanallankichejchus ashkha wasista rantejkunaqa, ashkha jallp'asta rantejkuna, wajkunapaj mana imata saqerispa, qankunallapis kay jallp'a patapi kawajchej jina. 9Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa juraspa niwan: Ashkha wasis thuñisqa kanqa, manañataj pipis chay wasispi tiyakonqachu, jatuchajpis kachun, k'achituspis kachun. 10Chunka yunta puriy jallp'api uva plantasqamanta uj wich'illa vinoqa kanqa. Chunka arroba trigo mujumanta uj arroba trigollata oqharikonqa. 11Ay, imanallankichejchus tutamanta jatariytawan machakojkuna, ch'isiyanankama machasqas, vino ujyaspalla kajkunaqa. 12Qankunaqa jatuchaj mikhuykunata wakirichinkichej, chaypitaj tocarichinkichej arpasta, salteriosta, panderetasta, qenastawan. Qankunaqa ashkha vinota ujyarinkichej, manataj qhawarinkichejchu Tata Diospa ruwanasninta, nitaj makisninwan ruwasqasnintapis. 13Chayrayku, aylloyqa mana yachaqakuyta munasqanrayku waj llajtaman preso apachisqa kanqa. Tukuy runastaj kurajninkukunawan khuska yarqhaywan, ch'akiywantaj wañonqanku. 14Ukhu pachaqa yarqhasqa siminta jatunta kicharin, chaymantaj chinkaykonqanku qhapaj runas, tukuy waj runaspis, jinallataj paykunawan kusikojkunapis. 15Runaqa k'umuykachachisqa kanqa. Mayta runaykachajkunapis chay jinaman chayanqanku. 16Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa juiciopi rikuchenqa jatun kayninta. Santo Kaj Diosqa may santo kasqanta rikuchenqa cheqan kajta ruwaspa. 17Corderos chaypi michisqa kanqanku, chay qhapajkunaj raqay wasisninkupitaj runasqa cabrasta michenqanku. 18Ay imanallankichejchus qankuna llullakuywan sajra kajta waskhaswan jina qhatatejkunaqa, carretata aysanawan jina juchata qhatatejkunaqa. 19Qankunaqa ninkichej: Diosqa usqhayta ruwachun imachus ruwanan kajta, noqanchej rikunanchejpaj. Israelpa Santo Kaj Diosnenqa usqhayllata junt'achun ruwanan kajta, noqanchej yachananchejpaj, nispa. 20Ay imanallankichejchus qankuna, mana allin kajta allin kasqanta nejkuna, allin kajtataj mana allin kasqanta nejkuna. K'anchaytaqa qankuna laqha ninkichej, laqhatataj k'anchay ninkichej. K'allku kajta misk'i ninkichej, misk'i kajtataj k'allku ninkichej. 21Ay imanallankichejchus qankuna yachayniyoj kasqaykichejta creekojkuna, may yuyayniyoj kasqaykichejta yuyakojkuna. 22Ay imanallankichejchus qankuna vinota ujyanapaj wapu kajkuna. Qankunataqa ni pipis machana ujyanasta wakichiypeqa atipasunkichejchu. 23Qankunaqa lluk'imanta juchayojta mana juchayoj kasqanta ninkichej, mana juchayojtataj juchachankichej. 24Chayrayku, imaynatachus ninaqa ichhuta q'olaykun, larwaynintaj ch'aki laqhesta ujllata rupharparin, ajinallataj qankunapis chinkachisqa kankichej. Saphinmanta ismoj yura jina, t'ikasnintaj ñut'u jallp'aman tukupun, ajina kankichej, imaraykuchus Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa kamachisqanta qhesacharqankichej, Israelpa Santo Kaj Diosnimpa nisqantataj pisipaj qhawarqankichej. 25Chayrayku Tata Diospa phiñakuynenqa ayllumpa contranta k'ajarin, makintataj castiganampaj oqharin. Orqospis kharkatitinku, wañusqastaj callesnimpi q'opa jina wijch'urayashanku. Chay tukuywampis Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa manaraj thasnukunchu; Payqa castiganampaj makin oqharisqallapuni kashan. 26Karupi kaj nación jamunampaj Tata Diosqa wiphalata oqharin, jallp'aj k'uchunmantataj silbarispa wajyan. Chay naciontaj imata jina usqhayllata chayarparimun. 27Chay runasmanta ni mayqenninkupis sayk'unchu, nitaj misk'akunchu. Mana mayqempis puñunchu, nitaj puñuyta k'aywinchu. Tukuyninku sumaj chumpisqa kanku; juk'uta watuspis mana p'itikunchu. 28Flechasninkoqa sumaj filochasqa kashan, flechanapaj arcosninkutaj sumaj mat'isqa. Caballosninkoj chakisnenqa rumi jina kanku, carretasninkoj ruedasnintaj muyoj wayraman rijch'akun. 29Qhaparisqankoqa leonpa qhaparisqan jina, uña león aychaman ch'ipaykukuspa qhaparin jina, sumajta khaniykuspataj achhurin, nitaj pipis qhechuyta atinchu. 30Chay nacionqa chay p'unchaypi chayamuspa, ayñanqa, chaytaj mama qochaj qhollchoqeyasqan jina uyarikun. Pillapis jallp'ata qhawarejqa llakiywan laqhayaykushajta rikonqa; cielopi k'anchajkunatapis yana phuyus laqhayaykuchenqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\