ISAÍAS 51

1Cheqan kajta mask'ajkuna, Tata Diosta mask'ajkuna, uyariwaychej: Qhawariychej ima chhankamantachus ch'eqosqa kasqaykichejta, ima canteramantachus orqhosqa kasqaykichejta. 2Qhawariychej ñawpa tataykichej Abrahamta, ñawpa mamaykichej Saratawan. Paykuna manaraj wawasniyoj kashajtinku, Noqaqa Abrahamta wajyarqani, bendecerqani, miracherqanitaj. 3Cheqamanta Tata Diosqa Sión llajtata sonqochanqa, jinallataj ch'in raqaykunata khuyakuywan qhawanqa. Ch'aki ch'in jallp'asninta qhallallarichenqa, imaynatachus Edén huertata qhallallaricherqa, ajinata. Chaypeqa may kusikuy, Diosta jatunchay, takiykuna ima kanqa. 4Uyariwaychej llajtas, naciones ima. Noqa uj yachachiyta orqhosaj. Noqaqa leyta churasaj, justiciaytaj tukuy nacionespaj uj k'anchay kanqa. 5Qayllallapiña kashan cheqan kayneyqa; salvacionneyqa llojsimunña, makiytaj justiciata apamonqa nacionespaj. Mama qocha kantuspi tiyakojkunaqa Noqata qhawarimuwanqanku, makiypa atiynimpitaj suyakonqanku. 6Cielota qhawariychej; kay pachatapis qhawariychej. Cieloqa q'oshñi jinalla chinkariponqa, jallp'apis p'acha jinalla thantarparikonqa. Chaypi tiyakojkunapis ch'uspis jina wañuranqanku. Noqaj salvacionniyrí wiñaypaj kanqa. Cheqan kayneyqa mana jayk'ajpis chinkanqachu. 7Uyariwaychej, cheqan kajta rejsejkuna, yachachiyniyta sonqoykichejpi jap'ejkuna: Runas qankunamanta millayta nisqankutaqa ama manchachikuychejchu, amataj chay jinatapuni alqochakusqankuraykoqa q'enaqakuychejchu. 8Paykunaqa tukukonqanku thutaj thutasqan p'acha jina, thutasqa millma jinataj. Noqaj cheqan kayniyrí wiñaypaj kallanqapuni, salvacionniypis wiñay wiñaynintimpaj kanqa. 9Tata Diospa makin, rijch'ariy, rijch'ariy ari atiyniykiwan; imaynatachus unay ruwaj kanki, jinata rijch'ariy, ñawpa tiempospi jina. Manachu Qanqa Rahabta chhikan chhikanta t'isarparerqanki, chay mama qochapi sierpeta? 10Manachu Qanqa jatun qochata ch'akicherqanki chay chhika ukhu yakuta? Chaypeqa uj ñanta ruwarqanki, chayninta librasqa israelitas chimpanankupaj. 11Cheqamanta Tata Diospa preciowan kacharichisqasnenqa kutimponqanku. May kusiywan takirispa, Sión llajtaman chayamponqanku; kusiyllapipuni kanqanku. Paykunata kusikuy taripanqa; nanaywan, waqaywantajrí chinkaponqanku. 12Noqamin kani sonqochajniykeqa. Pitaj qan kanki wañoj runata manchachikunaykipajri? Qhora jina wañoj, chay runatachu manchachikunki? 13Ruwasojniyki Tata Diosmantaqa qonqapunkiñachu, cielota jatunman aysajmanta, kay pachaj cimientosninta churajmanta? Qanqa tukuy p'unchaynintin manchachikuspallapuni kanki, pichus llakichisuspa, phiñakuynimpi chinkachisuyta munarqa, chaymanta. Kunan maytaj chay jinata llakichisuspa purej runaj phiñakuyninri? 14Carcelpi ñak'arichisqa kajqa usqhayllata kacharichisqa kanqa. Mana carcelpi wañonqachu, manataj yarqhaymantapis ch'ayñanqachu. 15Noqa kani Señorniyki Tata Dios; suteyqa Tukuy Atiyniyoj Tata Dios. Noqamin mama qochataqa sinch'ita qhollchoqeyachini, pata patasta oqharichini. 16Nisqasniyta simiykiman churarqani, makiypa llanthumpitaj pakarqayki. Cielota jatunman aysaspa, kay pachaj cimientosnintapis churaspa, Sionman nerqani: Qanqa Noqaj aylluy kanki, nispa. 17Jerusalén, rijch'ariy, rijch'arikuy, sayarikuy. Qanqa Tata Diospa k'ajaj phiñakuynimpa copanta kikin makinmanta jap'ispa ujyarqanki. Qanqa machachej phiñakuynin copamanta qonchuntinta ujyaykorqanki. 18Tukuynin wawasninmanta mana ujllapis payta pusaj kanchu; mana mayqen uywasqan wawallampis makinmanta aysarej kanchu. 19Kay iskay llakiykuna qantaqa qhatirisorqa: Llajtaykeqa tukuchisqa ch'impacha saqesqa karqa, runasniykitaj yarqhaywan, espadawantaj wañurachisqa karqanku. Chaypacha pitaj qanmanta llakikonqari? Pitaj sonqochaykurisonqari? 20Churisniykeqa yarqhaywan llawch'iyaspa, tukuy ñan pataspi wijch'urayashanku, tojllapi jap'isqa tarukas jina. Tata Diospa k'ajaj phiñakuyninwan castigasqa kanku, Diosniykej k'amisqan. 21Llakisqa llajta, mana vinollawan machasqa, kayta uyariy: 22Tukuyta Kamachej Tata Dios, ayllunman sayasqa Diosniykeqa ajinata nin: Qhaway, umata muyuchej phiñakuyniywan kaj copayta makiykimanta oqharikapuniña; kunanqa manaña jayk'ajpis chay phiñakuyniytaqa ujyankichu. 23Chaytataj, ñak'arichisoj kanku, chaykunamanñataj qosaj, pikunachus nisoj kanku: Pampaman siriykuy, pataykita purinaykupaj, nispa, chaykunaman. Qantaj paykunata kasuspa, pampaman sirerqanki, paykunataj pataykita ñanta jina purerqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\