ISAÍAS 54

1Tata Diosqa nin: Jatunmanta kusikuy ari mana wawa rejsej warmi, mana nacechikoj warmi. Jatunmanta takispa, kusikuy mana wijsallikuyta yachaj warmi. Saqerpayasqa warmej wawasnenqa aswan ashkha kanqanku, qosayoj warmejpamanta nisqaqa, nispa. 2Astawan toldoykita jatunyachiy; tiyanaykej cortinasninta jatunman aysay. Chay toldoykita jap'ichina waskhastapis astawan jatunyachiy; estacasnintapis sumajta takaykuy. 3Lloq'emantaj pañamantaj jatunyanki; mirayniykeqa nacionespa jallp'asninkuta jap'ikaponqanku, chay saqerasqa ch'in llajtaspitaj tiyarakonqanku. 4Ama manchachikuychu ari. Qanqa mana p'enqachisqachu kanki. Ama qanqa p'enqakuychu; manamin k'umuykachachisqachu kanki. Qanqa qonqapunki sipas kashaspa p'enqakoj kasqaykimanta, jinallataj viuda kashaspa k'umuykachasqaykimantapis. 5Qanta ruwasorqa, chaymin qampa qosaykeqa, sutintaj Tukuy Atiyniyoj Tata Dios. Israelpa Santo Kaj Diosninmin kacharichisojniykeqa. Payqa sutichasqa kanqa Tukuy Kay Pachapi Kajkunaj Diosninku. 6Qanqa saqerpayasqa, may llakisqa warmi jina karqanki, mayqenchus sipaspacha qosayoj kashaspa wijch'usqa karqa, chay jina. Chaywampis, Tata Diosqa watejmanta wajyakapusorqa. Ajinatataj nisunki: 7Noqaqa mana unaytachu saqerparerqayki; chaywampis jatun khuyakuyniywan jap'ikapullasqaykitaj. 8Ujllata phiñakuspa, qanmanta uyayta pakarqani; chaywampis wiñay munakuyniywan qantaqa khuyasqayki, nispa nin Salvasojniyki Tata Dios. 9Kay imastaqa Noejpa p'unchaynimpi jina ruwasaj. Chaypacha juraspa nerqani manaña jayk'ajpis yakoqa kay pachata p'ampananta. Ajinata kunanqa juraspa nini manaña ujtawan qampaj phiñakunayta, manañataj k'amisunayta. 10Qanmanta khuyakoj Tata Dios nisunki: Tukuy orqosqa kuyurenqanku, lomaspis kharkatitenqanku; khuyakuyniyrí qanmantaqa manapuni t'aqakonqachu. Qanwan ruwasqa allinyakuy tratoqa manapuni p'akisqachu kanqa. 11Khuyanapaj jina llajta, qanqa sinch'i wayrawan jasut'isqa ni pej sonqochasqan kanki. Noqarí k'achitu q'omer valorniyoj rumis patapi sayachisqayki, cimientosniykipis valorniyoj zafiro rumismanta kanqa. 12Torresniykita rubí nisqa valorniyoj rumismanta ruwasaj, wasi punkusniykitapis berilo nisqa valorniyoj rumismanta ruwapusqayki; perqastapis muyurichipusqayki lliphipej valorniyoj rumismanta. 13Tukuynin churisniykiman Tata Diosqa yachachipusonqa, wawasniykej allin kawsayninkutaj may jatun kanqa. 14Cheqan kajwan sumaj sayachisqa kanki; ñak'arichisqa kaymanta karunchakunki, manañataj manchachikunkichu, imaraykuchus manchachikoyqa manaña qanman qayllamusonqachu. 15Sichus pipis qanta maqaj sayaykamusonqa chayqa, mana Noqaj kamachisqayraykuchu kanqa. Pillapis qampa contraykipi jatarejqa ñawpaqeykipi urmanqa. 16Qhawariy, Noqa herrerotaqa churani, paytaj ninata phukuspa k'ajachin. Chaypi fierrota parichispataj, payqa armasta, chayrí herramientasta ruwan. Noqallataj thuñej runastaqa thuñinankupaj churani. 17Mana mayqen arma ruwasqankupis qanta chinkachisunampaj jina kanqachu. Pichus contraykita parlajtaqa juezpa ñawpaqempi ch'inyachillankipuni. Chay imasta Noqaqa kamachisniyman qoni, atipaypis Noqamanta llojsenqa, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\