ISAÍAS 57

1Cheqan kaj runa wañupojtin, mana pipis paymanta yuyarikojqa kanchu. Diosta manchachikoj runasqa wañupojtinku, manataj pipis entiendenchu cheqan runaqa pusasqa kasqanta, ama llakiypi ñak'arichisqa kanampaj. 2Paykunaqa allimpi kayman yaykupunku; Diospa ñawpaqempi cheqanta tukuy purejkunaqa wañuypi samarikuyta tarinku. 3Qankuna layqa warmej wawasninrí, kayman jamuychej. Qankunaqa casarakusqanta wasanchaj qharimanta, phisu warmimantawan mirajkuna, jamuychej. 4Pimantataj qankunaqa alqochakunkichejri? Pejpa contrantataj chhikan chhikanmanta parlankichej, qalluykichejtapis sik'inkichejri? Manachu qankunaqa Diospa contrampi oqharikojkunaj wawasninku kankichej, llullakojkunaj mirayninkutaj? 5Qankunaqa thansa sach'a uraspi lantisniykichejta yupaychaspa, khuchiriosta ruwankichej. Qankunaqa vallespi, qaqa jusk'uspi wawasniykichejta uywa wañuchisqata jina q'olachinkichej. 6Jerusalén wayq'ospi llusk'a rumista astawan yupaychayta munarqanki; arí, chay rumis qanmanqa chayasunki. Chay rumisman qanqa vinoswan ch'allanki, chaymantaj ch'aki mikhuy jaywanata jaywanki. Chay ruwasqaykimantaqa ch'inllachu kakusaj? 7Jatuchaj orqo puntaspi qanqa puñunata wakichikamunki; chaykama qanqa wicharinki uywa wañuchisqata jaywanaykipaj. 8Wasi punku wasapi, sayantaspi ima qanqa lantita yuyarikunayki imasta churanki. Noqamanta karunchakuytawan, q'arakuspa lantiykita yupaychanki. Puñunaykita qhataraspa, winkuykorqanki, pitachá munakunki, chaywan puñuykunaykipaj, p'enqaynintataj qhawanki. 9Sumajta k'achanchakuspa, sumaj q'apashaj jawinaswan jawiykukuspataj, Moloc sutiyoj lantiman rerqanki. Kachasniykita karuman kacharqanki, qantajrí ukhu pachakama urmarqanki. 10Chay chhika purisqaykipi qanqa sayk'orqanki, chaywampis mana nerqankichu: Kayqa yanqhalla, nispa. Ujtawan kallpata jap'illarqankitaj; chayrayku qan mana llawch'iyarqankichu. 11Pimantataj qanqa mancharikunki? Pitataj manchachikorqanki, ajinata wasanchanawaykipaj, Noqamantataj qonqapuspa mana yuyarikunaykipaj? Noqa unayta ch'inlla kajtiy, qanqa manachu manchachikuwarqanki? 12Kunanqa Noqa sut'iman orqhosaj cheqan ruwasqasniykita, waj ruwasqasniykita ima, chaykunataj mana yanapasonqachu. 13Yanapata mañakuspa qhaparejtiyki, chay lantista tantasqayki librasuchunku. Chaywampis paykunata wayralla aparanqa, uj phukuyllawan chinkarichisqa kanqanku. Pichus Noqapi atienekojrí, chay jallp'ata herenciapaj jap'ikonqa, Noqapaj t'aqasqa santo orqopitaj tiyakonqa. 14Chantá nenqanku: Ñan t'oqosman junt'achiychej; ñanta pichaychej, aylluypa rinan ñanmanta tukuy misk'anasta oqhariychej. 15Ajinata nin patapi kaj Diosqa, wiñaypaj tiyakojqa, Santo Kaj Dios sutiyojqa: Noqaqa patapi tiyakuni, may santo cheqapi. Jinallataj llamp'u sonqoyojwan, k'umuykukojwan kashani, k'umuykukoj sonqoyojkunata, sonqo p'akisqastapis kusichinaypaj. 16Mana wiñaypajchu juchachasaj, nitaj wiñaypajchu phiñakusaj, imaraykuchus ajina kajtenqa, ruwasqay runas ñawpaqeypi q'enaqakunkuman. 17Israelqa sajrata munapayasqanrayku Noqa phiñakorqani; chayrayku payta sinch'ita castigarqani, phiñakuyniypitaj uyayta pakarqani. Jinapis payqa mana kasuwaspa, sonqompa munasqanta ruwallarqapuni. 18Imaynatachus kawsasqanta rikuni; chaywampis Noqaqa payta sanoyachisaj, michisaj, sonqochasaj, kusichisaj ima. 19Tata Diosqa nin: Noqa siminkuman kusiy takiyta churasaj: Karupi kajkunapaj, qayllapi kajkunapajpis kusiy kawsay kachun, nispa. Noqataj aylluyta sanoyachisaj. 20Juchasapasrí wayraj qhollchoqeyachisqan mama qocha jina kanku; kayman jaqayman q'opanta, t'uruntapis apaykachan, nitaj tiyaykuyta atinchu. 21Sajra runaspajqa mana allin kawsay kanchu, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\