ISAÍAS 58

1Ama samarispa, kunka llik'ikuyta qhapariy; pututu jina qhapariy. Jacobpa miraynin aylluypa juchasninta sut'iman orqhoy. 2Sapa p'unchay mask'awanku. Paykuna ñanniyta rejsiyta munanku, cheqanta ruwaj naciompis kankuman jina, Diosninkoj kamachisqasninta manapis saqenkumanchu karqa jina. Paykuna cheqan justiciata ruwanayta mañawanku, Noqaman qayllaykamuwaspataj, kusikunku. 3Imaraykutaj ninkichej: Noqaykoqa ayunota ruwayku, Qantajrí mana kasuta ruwawaykuchu; noqaykoqa sonqoykuta llamp'uyachiyku, Qantajrí mana repararqankichu, nispari? Qankunaqa ayunota ruwashaspa, munasqallaykichejta ruwankichej; chay p'unchaypeqa peonesniykichejtapis astawan ch'irwankichej. 4Qankuna ayunota ruwashaspaqa, phiñanakunkichej, churanakunkichej ima, sajra sonqowantaj sajmanakunkichej. Qankunaqa janaj pachapi uyarichikuyta munaspaqa, mana jinatachu ayunota ruwanaykichejchu tiyan. 5Noqaqa ajinatachu ayunota ruwanaykichejta munarqani, runa uj p'unchayllata k'umuykunanta? Qankunapajqa niytachu munan t'otora qhora jina k'umuykunata, chayrí qhashqa p'achata churakuspa ushpha patapi winkunata? Chayllatachu qankunaqa ayuno nispa sutichankichej, Tata Diospajtaj allin kasqantachu yuyankichej? 6Manachu yachankichej imayna ayunotachus munasqayta? Noqaqa munani mana kajmanta ñak'arichisqa kajkunata libranaykichejta, yugopi watasqa jina runasta phaskaranaykichejta, llakichisqa kajkunata kacharinaykichejta, kallpapi atienekuspa runasta chinkachinaykichejta. 7Munani yarqhasqaswan khuska mikhunaykichejta; wasiykichejman mana wasiyojkunata wajyarikunaykichejta; mana p'achayojkunata p'achallichinaykichejta; pisichikoj runa masisniykichejmantapis ama pakakunaykichejta. 8Chantá k'acha kawsayniykichejqa tutamanta inti llojsimuy jina k'ancharenqa. Chaypacha nanasqasniykichejqa usqhayta sanoyanqanku; tukuy imata cheqanta ruwasqasniykichejpis sut'iman llojsenqanku, Tata Diospa jatun kaynintaj qhepaykichejmanta waqaychasonqachej. 9Chantaqa Tata Diosmanta qhaparikojtiykichej, Payqa uyarisonqachej. Paymanta mañakojtiykichej, nimusonqachej: Kaypi kashani, nispa. Wasiykichejpi manaña chay jina ñak'arichiy kajtin, manaña chejninakuy kajtin, manañataj qhasimanta tumpay kajtin, 10sitajchus yarqhasqasman mikhuchinkichej, ñak'arichisqa runatachus yanapankichej chayqa, laqhayajpipis k'anchayniykichej k'ancharenqa, laqhayayniykichejtaj chawpi p'unchayman jina tukonqa. 11Tata Diosqa pusaykachasonqachejpuni. Ch'in pampaspi sumajta mikhuchisonqachej. Cuerpoykichejtapis sumajta kallpachasonqachej. Sumaj qarpasqa huerta jina kankichej, mana jayk'aj ch'akej yaku juturi jina. 12Thuñisqa ñawpa raqaykunata mirayniykichej watejmanta sayachenqanku; chay ñawpa runaspa churasqanku cimiento patapi wasista oqharenqanku. Chaymantataj qankuna sutichasqa kankichej: Perqaj Q'asasninta Perqaykojkuna, Thuñisqa Wasista Sayachejkuna, nispa. 13Sichus samarikuna p'unchaypi mana karuta purinkichejchu, nitaj ajllakusqay p'unchaypi munayniykichejta ruwankichejchu, sitajchus ninkichej chay p'unchayqa Tata Diospa sumaj p'unchaynin kasqanta, chay p'unchaypichus Payta yupaychankichej, imatachus munasqaykichejta mana ruwaspa, mana qankunaj munasqaykichejta mask'aspa, nitaj qankunaj parlasqasniykichejta parlaspa chayqa, 14Tata Diospi may misk'ita kusikunkichej. Noqataj chhika pataman churasqaykichej, mikhuchisqaykichejtaj tataykichej Jacobpa herencian jallp'api, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\