ISAÍAS 59

1Cheqamanta Tata Diospa makenqa mana juch'uyyapunchu mana salvasuyta atinampaj, manataj ninrimpis joq'arayapunchu mana uyarisuyta atinampajqa. 2Qankunaj sajra ruwasqasniykichejmin t'aqasunkichej Diosniykichejmantaqa. Juchasnillaykichejtaj uyanta pakaykucherqa ama uyarinasuykichejpaj. 3Qankunaj makisniykichejqa yawarlla kashan, dedosniykichejpis juchawan pejtusqa kashan. Simiykichejqa llulla kajllata parlan, qalluykichejtaj sajra kajllata. 4Mana pipis justiciata munajqa kanchu, nitaj pipis juezpa ñawpaqenman llimphu sonqowan parlarinchu. Manachayqa qhasi manakajllapi atienekunku, llullasta parlaspa. Sajra kajwan chichu rikhurinku, chaymantataj juchata wachakunku. 5Katari runtusta ojllanku, mik'u mik'u llikhastataj ruwanku. Pichus chay runtusta mikhojqa wañonqa; chay runtusta q'allpirejtinkupis, katari uñas llojsimonqanku. 6Mik'u mik'oj llikhanmanta awasqa p'achaqa churakunapaj mana walejchu, nitaj ruwasqankuwan qhatakuyta atinkuchu. Chay ruwasqasninkoqa sajrallapuni; kallpapi atienekuspa sajra ruwaylla makisninkupeqa kashan. 7Chakisninkoqa sajra ruwayllaman imata jina rin; usqhayta rinku mana juchayojta qhasimanta wañuchinankupaj. Yuyayninkupeqa sajra ruwayllapuni junt'a kashan. Maypichus purisqankupeqa saqenku llakiyllata, waqaytawan. 8Paykunaqa allin kawsakuy ñanta mana rejsinkuchu, kawsayninkupitaj cheqan ruway mana kanchu. Chay ñanninkoqa wist'ulla, chay sajra ñanta rejtaj allin kawsayta mana tarenqachu. 9Chay imas kajtin, justiciaqa noqanchejmanta chinkarin, manataj cheqan kayqa taripawanchejchu. K'anchayta suyanchej, chaywampis laqhalla tiyan; sut'iyamunanta suyaspapis, laqhallapipuni purinchej. 10Perqasta llojchinchej ciegos jina; mana ñawiyojpis kasunman jina llankhaykachaspa purinchej. P'unchaypacha tutapis kanman jina misk'akunchej; laqhayajpi wañusqas jina kashanchej. 11Tukuyninchej jukumaris jina qhaparinchej; palomas jina uy uy nispa waqanchej. Cheqan kajta suyanchej, manataj tarinchejchu. Salvaciompis noqanchejmantaqa karunchakun. 12Juchasninchejqa Tata Diospa ñawpaqempi may ashkha kanku, juchasnillanchejtaj mana allin kasqanchejta ch'ataykuwanchej. Noqallanchejwampuni juchasninchej kashan, yachanchejtaj juchayojpuni kasqanchejta. 13Kay jinata juchallikorqanchej: Diospa contrampi oqharikorqanchej, Payta wasancharqanchej, Paymanta karunchakorqanchej, runa masinchejta ñak'arichejkunata astawan tanqarqanchej, wasanchakojkunatataj yanaparqanchej. Sonqonchejpi wakichisqanchej llullakoyqa siminchejmanta llojsimorqa. 14Chayrayku justiciaqa qhesachasqa kashan, cheqan kajtaj karupi kashan. Cheqa kajqa plazapi misk'akun, maychus kajta ruwaytaj mana jamuyta atinchu. 15Cheqa kajqa mana noqanchej ukhupichu kashan; sajra kajmanta t'aqakojpa imasninta qhechuspa apakapunku. Chayta rikuspa, Tata Dios phiñakorqa manaña justicia kasqanrayku. 16Chaypacha Tata Diosqa repararqa mana uj runallapis yanaparej kasqanta, t'ukorqataj mana uj runallapis jamach'aj kasqanmanta. Chayrayku Pay kikin makinwan salvayta qallarerqa, cheqan kaynintaj Payta sumajta sayacherqa. 17Cheqan kaywan sumajta p'achallikorqa, fierro pecherawan jina; salvación monterata umanman churakorqa. Vengakuna p'achastawan churakorqa; sinch'i munayninwan mantawan jina qhataykukorqa. 18Chayta churakorqa sapa uj enemigosninman ruwasqankuman jina qopunampaj. Mayta phiñakuspa, enemigosninta castiganqa, astawanqa mama qocha kantuspi tiyakojkunatawan. 19Inti yaykuy cheqakojpi tiyakojkunaqa Tata Diospa sutinta manchachikonqanku, jinallataj inti llojsimuy cheqakojpi tiyakojkuna jatun kayninta jatumpaj qhawanqanku. Payqa ashkha mayu yaku jina manchayta jamonqa, Diospa Espirituntaj Payta pusamonqa. 20Chantá preciowan kacharichejqa Sión llajtaman jamonqa, Jacobpa ayllunmanta pikunachus Noqaman juchankumanta kutirikojkunapaj, nispa nin Tata Diosqa. 21Tata Dios nillantaj: Kay tratota paykunawan ruwasaj. Pataykiman churasqay Espírituy, simiykiman churasqay nisqasniy ima qanmanta mana karunchakonqachu, nitaj wawasniykimanta, nillataj allchhisniykimantapis, kunanmanta wiñaypaj, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\