ISAÍAS 60

1Sayarikuy, lliphipiytaj, imaraykuchus k'anchayniykeqa chayamunña, Tata Diospa jatun kaynimpa k'anchaynintaj pataykipi k'anchashan. 2Laqhayayqa kay pachata p'ampaykun, tuti laqhayaytaj nacionesta p'ampaykun. Chaywampis Tata Diospa k'anchaynenqa pataykipi kanqa, jatun kaynimpa k'anchaynintaj rikhurimusonqa. 3Chantá tukuy naciones qampa k'anchayniykiman jamonqanku, reyestaj chay k'anchayniykej lliphipiynimpi purenqanku. 4Muyuyniykita qhawarikuy. Tukuyninku ujllaman tantaykukuspa, qanman jamonqanku. Churisniykeqa karu llajtasmanta jamonqanku, ususisniykitaj marq'api apamusqa kanqanku. 5Chaypacha qanqa paykunata rikuspa, mayta kusikunki, sonqoykitaj kusiywan t'ikarenqa. Mama qocha kantupi tiyakojkunaqa valorniyoj imasninkuta apamusonqanku, tukuy nacionespa qhapajyayninkupis qanman chayamonqa. 6Ashkha camellos junt'aykamusonqanku, cargaswan chajnasqa Madianmanta, Efamantawan. Sabamanta tukuy kajkuna apamonqanku qorita, inciensotawan, Tata Diospa sutintataj maytapuni jatunchanqanku. 7Kedarmanta tukuy uywastapis qanman qhatiykamusonqanku; Nebaiotmanta carnerospis qampaj kanqanku altarniypi jaywanaykipaj, Noqataj may sumaj Temployta astawan k'achanchasaj. 8Pikunataj kanku phuyu jina chay oqharikojkuna, thapasninkuman phawaj palomas jinari? 9Cheqamanta mama qocha kantuspi tiyakojkunaqa Noqapi atienekuspa suyashawanku. Tarsismanta kaj churisniyta karumanta apamunku qolqesninkutawan, qorisninkutawan khuskata. Ajinamanta Señorniyki Tata Dios, Israelpa Santo Kaj Diosnin jatunchasqa kanqa, imaraykuchus Payqa jatun kaynimpa k'anchayninwan junt'aykuchisunki. 10Waj llajtayojkunaqa perqasniykita ruwapusonqanku, reyesninkupis qanta sirvisonqanku. Noqaqa phiñakuspa castigarqayki chaypis, kunanqa khuyakoj sonqoyoj kasqayrayku qanta khuyasqayki. 11Llajta punkusniykeqa tuta p'unchay kichasqallapuni kanqanku, qanman tukuy naciones kapuyninkuta apamunankupaj, jinallataj reyesninkupis chayman pusamusqa kanankupaj. 12Mayqen nacionchá, chayrí ima llajtachá qanta mana sirviyta munajqa chinkachisqa, ch'inyachisqataj kanqa. 13Líbanoj qhapaj kaynenqa qanman jamusonqa, ciprés sach'as, pino sach'as ima, chaywan ajllakusqay cheqa k'achanchasqa kanampaj; maypichus Noqa tiyakuni, chayta aswan sumajman tukuchisaj. 14Llakichisojkunaj wawasninkoqa llamp'u sonqoman tukuspa, ñawpaqeykipi k'umuykukonqanku; pisipaj qhawasojkunaqa chakisniykiman k'umuykakamusonqanku. Paykuna sutichasonqanku Tata Diospa Llajtan, Israelpa Santo Kaj Diosnimpa Sión Llajtan, nispa. 15Qanqa saqerpayasqa, chejnisqataj karqanki; qan chaynejtaqa mana pipis pasayllatapis munajchu. Kunanrí wiñaypaj chhika pataman oqharisqayki, qampitaj tukuy mita runas kusikonqanku. 16Waj nacionespa aswan sumaj mikhunankuta mikhunki, reyespa kapuyninkuwantaj kawsanki. Chaypacha rejsiwanki Noqa Tata Diosmin Salvajniyki kasqayta, Preciowan Kacharichisoj, Jacobpa Kallpachajnin ima. 17Broncej cuentamantaqa qanman qosqayki qorita, fierromantaqa qolqe metalta, maderamantaqa bronceta, rumispa cuentanmantataj fierrota. Allin kawsayta churasaj kamachisunampaj, cheqan kaytataj churasaj pusasunampaj. 18Jallp'aykipeqa kallpasapas waqachisqankumanta mana uyarikonqachu, ni thuñikuymanta nitaj wañurachiymanta. Manachayqa perqasniykita, Salvación, nispa sutichanki, punkusniykitataj, Tata Diosta Yupaychana, nispa. 19Chaypacha mana intichu, nitaj killachu k'anchamusonqa, manachayqa kikin Tata Dios wiñaypaj k'anchamusonqa. Noqa Diosniyki jatun kayniykeqa kasaj. 20Intiykeqa mana jayk'ajpis yaykuponqachu, nitaj killa wañuypis kanqachu. Tata Diosmin wiñaypaj k'anchayniykeqa kanqa; llakisqalla purinayki p'unchaykunapis tukukaponqa. 21Chaypacha tukuy runas cheqan sonqoyoj kanqanku, jallp'ankumantataj wiñaypaj dueños kanqanku. Paykuna plantasqaypa ijimuynin kanku, makisniypa ruwasqan Noqata jatunchanawankupaj. 22Kay pisi puchoj runasqa waranqasta miranqanku; aswan mana kasuy runaspis uj jatun nacionman tukonqanku. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini. Chay imasqa usqhayta junt'akonqapuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\