ISAÍAS 61

1Tukuyta Kamachej Tata Diospa Espíritun noqawan kashan, imaraykuchus Tata Diospuni noqataqa ajllakuwarqa. Sumaj willaykunata wajchasman willanaypaj kachamuwan, llakisqastataj sonqochanaypaj. Presochasqa runasman kacharichisqa kasqankuta willaranaypaj kachamuwan, jinallataj carcelespi kajkunatapis kacharichinaypaj. 2Jinallataj kachamuwan willanaypaj Tata Diospa k'acha yanapaynin wata chayamusqanta, Diosninchejpa vengakunan p'unchay ima, tukuy llakisqasta sonqochanaypajtaj. 3Chantapis kachamullawantaj Sionpi llakisqa kajkunapaj kay allin imasta ruwanaypaj: Ushphawan pejtusqa kanankutaqa, may k'achitu pilluta qosaj; llakiy p'achawan kanankutaqa, kusiywan p'achallisqa kanankuta ruwasaj; kusisqalla kanankuta ruwasaj, llakisqa kanankumantaqa. Paykunaqa Cheqan Kaypa Sach'asnin sutichasqa kanqanku, Tata Diospa plantasqasnin, Paypa jatun kayninta rikuchinankupaj. 4Paykuna sayarichenqanku urmasqa ñawpa wasista; ch'in saqesqa raqaykunata watejmanta ruwanqanku. Thuñisqa llajtasta watejmanta sayarichenqanku, unay unay saqesqa wasis kashan, chaykunata. 5Waj llajtayojkunaqa ovejasniykichejta michenqanku, llank'anasniykichejta llank'apusonqanku, jinallataj uva huertasniykichejta qhawapusonqanku. 6Qankunaqa Tata Diospa sacerdotesnin nisqa kankichej, Diospa kamachisnin nisqataj. Qankunaqa waj nacionespa qhapaj kayninkumanta mikhunkichej, qhapaj kapuyninkuwantaj kusikunkichej. 7Chay jina p'enqaypi kasqaykichejmantawan, chay jina chejnisqa, mana allimpaj qhawasqa kasqaykichejmanta, uj jinatawan allimpaj qhawasqa kankichej, wiñaypaj kusikuyniyojtaj. 8Noqa Tata Diosqa justiciata munakuni. Suwayta, sajra ruwayta ima chejnikuni. Nisqayta junt'ajpuni kasqayman jina ruwasqankuman jina paykunaman qopusaj, paykunawantaj wiñaypaj tratota ruwasaj. 9Israelitaspa mirayninkoqa tukuy naciones ukhupi rejsisqa kanqanku, llajtas chawpipitaj paykunaj mirayninku mentasqa kanqanku. Tukuy chayta rikojkunaqa nenqanku: Kaykunaqa Tata Diospa bendecisqan kanku, nispa. 10Noqaqa Tata Diospi mayta kusikuni, sonqoypis mayta Diosniypi kusikullantaj, imaraykuchus Payqa salvación p'achawan p'achallichiwan; cheqan kaywan qhataykuwan, uj casarakoj wayna t'ikaswan k'achanchakun, casarakoj sipastaj jaluchusninwan sumajta k'achanchakun, jinata. 11Imaynatachus jallp'aqa plantasta wiñachin, jinallataj uj huertapis ima yurastapis mujuchin, ajinallatataj Tukuyta Kamachej Tata Dios cheqan kajta, jatunchayta ima p'utuchimonqa tukuy nacionespa ñawpaqenkupi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\