ISAÍAS 63

1Pitaj kay puka p'achayoj Edompi, Bosramanta jamushanri? Pitaj kay puka p'acha churasqa atiyniyoj thaskejri? Noqa kani, cheqan kajta parlaspa atiywan salvanaypaj. 2Imajtintaj p'achasniykeqa chay jina puka, uvas ch'irwanapi sarojkunaj p'achanku jinari? 3Arí, Noqalla ch'irwanapeqa uvasta saruni. Nacionesmanta mana pipis Noqawan saroj karqachu. Arí, phiñakuyniywan sarorqani, may sinch'i phiñakuyniywan paykunata t'usterqani. Chayrayku yawarninku p'achayman ch'allpaykamuwan; ajinamanta tukuy p'achay pukachasqa. 4Chay karqa maypachachus vengakunayqa sonqoypi kasharqa; preciowan kacharichinay p'unchayqa chayamorqa chaypacha. 5Qhawarerqani, manataj pipis yanapawaj karqachu. Mayta t'ukorqani mana pipis noqaman sayasqa kasqanmanta. Ajinapi makillaywan salvacionta wakicherqani; k'ajaj phiñakuyniywan yanapachikorqani. 6K'ajaj phiñakuyniywan chay runasta t'usterqani. Phiñakuyniywan paykunata machaykucherqani, yawar mayustataj puricherqani. 7Noqaqa Tata Diospa khuyakuyninmanta yuyarikusajpuni; Tata Diosta jatunchanamantapis willarasajtaj, noqanchejrayku tukuy imasta ruwasqanmanta, jatuchaj k'acha imasta Israelpaj ruwasqanmanta jatun khuyakuyninman jina, munakuyninman jinataj. 8Tata Dios nerqa: Cheqamanta paykuna Noqaj aylluy kanku, mana wasanchaj wawas kanku, nispa. Chayrayku Pay kikin paykunata salvarqa. 9Israelitas llakisqa kashajtinku, Paypis llakisqallataj karqa, mana pi angeltapis kachamorqachu paykunata salvanampaj. Paypuni munakuyninwan, khuyakuyninwantaj paykunataqa librarqa. Unaymantapachapuni paykunata marq'arikuspa apaykacharqa. 10Chaywampis paykunaqa mana kasukuspa, Espíritu Santonta phiñacherqanku. Chayrayku Diosqa paykunaj enemigonkuman tukuspa, Paypuni contrankuta maqanakorqa. 11Chantá yuyarikorqanku Moisesmanta, ñawpa tatasninkumantapis, nerqankutaj: Maytaj kunan chay Dios, pichus jatun qochamanta wicharichimusorqachej, ovejasta michej jina Moiseswan khuskata, chayri? Maytaj kunan Espíritu Santonta israelitaspa chawpinkuman churarqa, 12pichus jatun atiyninta Moisesta yanapanampaj churarqa, chayri? Maytaj kunan pichus paykunaj ñawpaqenkupi yakuta iskayman t'aqarqa chayri, ajinamanta atiyniyoj kasqanta wiñaypaj rikuchejri? 13Maytaj kunan chay jatun qochaj ukhunta pusaykachajri? Paykunaqa llano pampapi caballo jina mana misk'arqankuchu. 14Paykunataqa vallesman urayk'amoj uywasta jina Tata Diospa Espíritun micherqa. Ajinata Qanqa israelita aylluykita pusaykacharqanki, tukuynejpi sutiyki mentasqa kanampaj. 15Qanqa janaj pachamanta qhawarimuy, may sumaj santo kamachina tiyakunaykimanta allinta qhawariy. Maytaj kunan chay sinch'i munakuyniyki, kallpaykitajri? Khuyakuyniyki tukukapun, sonqoykipis manaña noqaykurayku wawayanchu. 16Qanlla Tataykoqa kanki, Abraham tatayku mana rejsikuwajtiykupis. Ñawpa tatayku Israel mana yuyarikuwajtiykupis, Qanlla Tataykoqa kanki, Tata Dios. Wiñaymantapacha Preciowan Kacharichiwajniyku nisqa kanki. 17Imajtintaj, Tata Dios, ñankunaykimanta pantachiwaykuri, Qanta manchachikunaykumantapis sonqoykuta rumiyachiwaykuri? Kay kamachisniykita munakusqaykirayku qhawarimuwayku; herenciayki aylluykita qhawarimuwayku. 18Pisi p'unchaykunallapaj aylluyki Qampaj t'aqasqa santo cheqata jap'erqanku, kunantajrí enemigosniyku Temploykita sarunku. 19Noqayku rijch'akuyku, pikunatachus Qan mana ni jayk'aj kamacherqankichu, chaykunaman, pikunachus ni jayk'aj sutiykiwan sutichasqa karqankuchu, chaykunaman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\