ISAÍAS 65

1Tata Diosqa nin: Noqamanta mana tapukojkunaman rikuchikorqani, mana mask'awajkunawantaj tarichikorqani. Noqaj sutiyta mana wajyakojkunaman nerqani: Kaypi kashani, kaypi kashani, nispa. 2Sapa p'unchay chay mana kasukoj runasman makisniyta jaywarqani, pikunachus mana cheqan ñanta purishanku sajra yuyayninkuman jina, chaykunaman. 3Chay runasqa sapa kuti phiñachillawankupuni, huertaspi uywa wañuchisqasta jaywaspa, ladrillo altarespitaj inciensota q'oshñichispa. 4Paykunaqa aya p'ampanas chawpipi tiyakunku, pakasqa cheqaspitaj tutasta sut'iyanku. Khuchi aychasta mikhunku, mana llimphupaj qhawasqa uywastapis mankasninkupi chayachinku. 5Sapa ujtaj nin: Maypichus kanaykipi kakullay, ama qayllamuwaychu, imaraykuchus noqa qanmanta aswan llimphu kani, nispa. Chaykunaqa q'oshñi jina senqayta k'arachiwanku, tukuy p'unchaynintin nina k'ajaj jina kanku. 6Chaywampis uj qhelqasqa ñawpaqeypi kashan, chaypitaj nin: Manapuni ch'inlla kasajchu, manachayqa chay juchaykiman jina t'inkaykita qopusqayki, mashkhachus pagoyki kashan, chayta, nispa. 7Chantá Tata Diosqa nillantaj: Juchasniykichejrayku, ñawpa tatasniykichejpa juchasninkurayku ima pagasqaykichej, imaraykuchus paykunaqa orqo puntaspi inciensosta q'oshñicherqanku, jinallataj loma pataspipis. Chayrayku Noqaqa ñawpa juchasniykichejman jina pagota qopusqaykichej. 8Tata Diosqa nillantaj: Imaynatachus mayqempis ujnin ramampi uvas chhullchuta tarispa, nin: Ama kaytaqa usuchiychu, imallapajpis walejpuni, nispa, ajinallatataj kamachisniytaqa mana tukuynintachu chinkachisaj. 9Jacobpa mirayninta sayarichisaj. Judá ayllumanta wakinkunata ajllakusaj orqosniyta herenciankupaj paykunaman qonaypaj. Ajllakusqasneyqa herenciankupaj chay jallp'asta jap'ikonqanku, chaypitaj kamachisniy tiyakonqanku. 10Mask'awaj kamachisneyqa ovejasninkuta Saronpi mirachenqanku, wakasninkutataj Acor Vallepi samarichenqanku. 11Qankuna, pikunachus Tata Diosta qonqajkunarí, ajllakusqay orqomanta qonqapunkichej. Suertesta choqanaykichejpaj mesasta churankichej, mana rejsisqa diosmantaj vinowan ch'allankichej. 12Chayrayku, Noqapis qankunata churasqaykichej espadawan wañuchisqa kanaykichejpaj. Tukuyniykichej ñak'ajkunaman qonqorikunkichej, imaraykuchus chhikata wajyashajtiy, qankunaqa mana kasuta ruwawarqankichejchu. Qankunaman parlapayashajtiy, astawanraj mana uyariwaj tukorqankichej, rikunaytataj tukuy ima sajrata ruwarqankichej. Imachus Noqaman mana allinchu rijch'awan, chaytapuni qankunaqa ajllakorqankichej. 13Chayrayku Tata Diosqa nin: Kamachisneyqa sumajta mikhonqanku, qankunatajrí yarqhaymanta wañunkichej. Kamachisneyqa sumaj yakusta ujyanqanku, qankunatajrí yaku ch'akiywan wañunkichej. Kamachisneyqa kusikonqanku, qankunatajrí may p'enqachisqa kankichej. 14Kamachisneyqa tukuy sonqowan sumajta takirikonqanku, qankunatajrí sonqo nanayta mana piniyoj jina mayta llakiywan waqankichej. 15Sutisniykichejta ajllasqasniyman saqenkichej, chay sutiswan maldicionta ruwanankupaj. Tukuyta Kamachej Tata Diosqa qankunata wañurachisonqachej, kamachisnintataj waj mosoj sutiwan sutichanqa. 16Pichus kay jallp'a patapi wajta bendeciyta munajqa cheqa kaj Diospa sutimpi payta bendecenqa. Pichus jurayta munajqa cheqa kaj Diospa sutinrayku juranqa. Qallariymantapacha ima llakiykunachus karqa, chaykunaqa qonqasqa kanqa. Mana ujtawan rikunaypaj pakasqa kanqa. 17Noqaqa mosoj cielota, mosoj kay pachatawan ruwasaj. Chay ñawpaj kajkunaqa qonqasqa kanqa, manapunitaj yuyarisqachu kanqa. 18Qankunaqa maytapuni wiñaypaj kusikunkichej, imastachus ruwasaj, chaykunapi. Jerusalenta ruwasaj jatun kusiypaj, jinallataj chaypi kaj runaspis kusikunankupaj. 19Chaypacha Jerusalenmanta kusikusaj, aylluytaj Noqapaj uj kusiy kanqa. Chay llajtapeqa manaña jayk'ajpis waqajkunata uyarenqankuchu, nitaj llakiywan qhaparejtapis. 20Chaypeqa wawaspis manaraj imapi mana wañonqankuchu machu runaspis may chhika watasta kawsanqanku. Pachaj watasnimpi wañupojqa waynallarajpis wañushanman jina kanqa. Pachaj watasllatapis mana kawsajtaj maldecisqapis kanman jina qhawasqa kanqa. 21Chaypi wasista ruwakuspa, tiyakonqanku. Uva huertasta churanqanku, poqoynintataj mikhonqanku. 22Wasistaqa mana wajkunalla tiyakunankupajchu ruwanqanku, jinallataj uva huertastapis mana wajkuna mikhunankupajchu churanqanku. Aylloyqa sach'a jina kawsanqa. Jinamanta ajllasqasniypis makisninkoj tarpusqanta mikhurikonqanku. 23Paykunaqa mana qhasipajchu llank'anqanku; wawasninkutapis mana llakiypi kawsanankupajchu nacechenqanku. Paykuna, chantá wawasninku imaqa Tata Diospa ajllakusqasnin kanqanku. 24Paykuna manaraj qhaparikamushawajtinku, Noqaqa kutichisajña; manaraj parlayta tukushajtinku, uyarisaj. Imatachus munasqankuta jaywasaj. 25Atojwan, ovejawanqa khuska michisqa kanqanku. Leonqa waka jina ichhuta mikhonqa. Katareqa ñut'u jallp'ata mikhonqa. Chay ajllakusqay orqopeqa manaña pipis paykunata llakichenqachu, manañataj ñak'arichenqankuchu paykunata, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\