ISAÍAS 66

1Tata Diosqa nin: Janaj pachaqa Noqaj kamachina tiyanay, kay pachataj chakisniypa sarukunan. Maypitaj wasita ruwapunawaykichej kashan? May cheqapitaj Noqaqa samarikusajri? 2Noqaj makiy kay tukuy imastaqa ruwarqa, ajinamantataj kay imas rikhurerqa, nispa nin Tata Diosqa. Chantá nillantaj: Pichus llamp'u sonqoyoj kanqa, chayta Noqaqa qhawasaj, mayqenchus nisqasniyta uyarispa kharkatitin, chayta. 3Pichus uj wakata ñak'aspa jaywawajqa uj runata wañuchej jina kashan. Uj corderota wañuchispa jaywanata apamojqa alqotapis wañuchispa jaywanman jina kashan. Ch'aki mikhuy jaywanata apamojqa khuchej yawarninta apamoj jina kashan. Inciensota q'oshñichejqa lantitapis yupaychanman jina kashan. Paykunaqa sapa ujninku imatachus munasqankuta ajllakunku; chay millay ruwasqankuwan sonqosninku kusikunku. 4Noqapis paykunapaj uj ñak'ariyta ajllapusaj; imatachus manchachikunku, chaytapuni paykunaman apachimusaj. Noqaqa wajyarqani, manataj pipis uyarimuwarqachu. Parlapayarqani, manataj pipis kutichiwarqachu, manachayqa rikunayta sajrallata astawan ruwarqanku; imatachus mana rikuyllatapis munasqaytapuni paykunaqa ajllakorqanku. 5Tata Diospa nisqanta uyariychej, pikunachus simi nisqayta uyarispa kharkatitejkuna. Qankunaj wawqesniykichej chejnikusunkichej, Noqaj sutiyraykutaj jawaman qankunata qharqospa, nisunkichej: Tata Diosqa jatunchasqa kachun, kusikuyniykichejta rikuyta atinaykupaj, nispa. Chaywampis paykuna p'enqaypi rikhurenqanku. 6Llajta ukhupi ch'ajwa uyarikun; Templomantapis uj qhapariy uyarikun. Chayqa Tata Diospa ch'ajwachisqan, enemigosninmanta vengakushajtin. 7Manaraj nacechikunampi wawata nacechinña; manaraj nanaynin jap'ishajtin, Jerusalenqa uj qhari wawata nacechikunña. 8Pitaj chay jinata uyarinman karqari? Pitaj chay jinata rikunman karqari? Uj reinoqa ajinatachu uj p'unchayllapi ruwakunman? Uj nación ajinatachu ujllapi rikhurimunman? Chaywampis Sión llajtata ujllata nanay jap'ejtinkama, wawasnintaqa nacechikumpacha. 9Noqamin wakichini uj nación rikhurinampaj, chantá nacenanta jark'aymanchu karqa? nispa nin Diosniykeqa. 10Jerusalenwan khuska mayta kusirikuychej, payta munakojkuna. Tukuy payrayku llakiywan waqajkuna kusisqa kaychej. 11Imaynatachus wawaqa mamanmanta ñuñuspa sajsakun, ajinata qankunapis sonqochasqa kankichej, maytataj kusikunkichej chhika patapi kaspa. 12Tata Diosqa kay jinata nin: Noqa chay llajtaman allin kawsayta qosaj uj mayuta jina, tukuy nacionespa qhapaj kayninkutawan jaywarisaj mayu yakupis llump'irishanman jinata. Chaynejta qankunaqa ñuñoj wawas jina kusikunkichej, makisninwan marq'arikusonqachej, arphin patapitaj chhukurisonqachej. 13Imaynatachus mamaqa wawanta sonqochan, ajinallatataj Noqapis qankunataqa sonqochasqaykichej; chay sonqochaytaqa Jerusalenpi tarinkichej. 14Chayta rikuspa, mayta kusikunkichej; cuerposniykichejqa sumajta kallpachakonqanku, qhallallarishaj qhora jina. Tata Diospa makimpa atiyninta kamachisnenqa sumajta rejsenqanku, enemigosninmantaj phiñakuyninta rikuchenqa. 15Tata Diosqa ninawan jamonqa; maqanakunapaj carretasnenqa muyoj wayra jina jamonqa, manchay k'ajaj phiñakuyninwan castiganampaj. Ajinata Paypa k'amiynenqa nina larway jina kanqa. 16Tata Diosqa ninawan, espadawantaj tukuyta juzganqa, Tata Diospa wañurachisqasnintaj ashkha kanqanku. 17Llimphuman tukojkunaqa, huertasman yaykunankupaj llimphuchakojkuna, ñawpajta rejpa qhepanta rinku, pikunachus khuchi aychata, juk'ucha aychatapis, waj ch'ichipaj qhawasqa animalestapis mikhunku, chaykunaqa kantullamanta wañuchisqa kanqanku, nispa nin Tata Diosqa. 18Rejsini paykunaj ruwasqasninkuta, imatachus yuyasqankutapis. Uj p'unchay chayamonqaña tukuy nacionesta, ima parlayniyojchus kajkunatapis ujllaman tantanapaj. Chayman jamuspa, Noqaj jatun kayniyta rikonqanku. 19Paykunaj chawpinkuman uj señalta churasaj. Paykunamanta wakin ayqekojkunata kay nacionesman kachasaj: Tarsisman, Libiaman, flechayta yachaj Lidiaman, jinallataj, Tubalman, Greciaman, mama qochapi karu kaj churuspi tiyakojkunaman, pikunachus Noqa mentasqa kasqaymanta mana yachankuchu, manataj jatun kayniyta rikunkuchu, chaykunaman. Paykunataj jatun kayniymanta tukuy nacionesman willanqanku. 20Paykunallataj tukuy nacionesmanta tukuy ayllusniykichejta pusampusonqachej, uj jaywanatapis Tata Diosman apamushankuman jina. Chayamonqanku caballospi, carretaspi, wantuna tiyanaspi, mulaspi, camellospi ima Jerusalén santo ajllakusqay orqoyman, nispa nin Tata Diosqa. Imaynatachus israelitaspis jaywanasta apamunku Tata Diospa Templonman llimphu vasospi, kikillantataj ayllusniykichejta pusampusonqachej. 21Paykunamanta wakinta ajllakusaj sacerdotes, levitas kanankupaj, nispa nin Tata Diosqa. 22Mosoj cielota, mosoj kay pachatawan ruwasqayqa ñawpaqeypipuni kanqanku. Ajinata mirayniykichejqa unayta kanqanku, sutiykichejpis wiñaypaj mana chinkaj kanqa. 23Killamanta killa, sapa samarikuna p'unchaypi, paykunaqa tukuyninku Noqata yupaychawaj jamonqanku, nispa nin Tata Diosqa. 24Paykunaqa llojsimuytawan, rikonqanku, pikunachus contraypi jatarikojkunaj ayasninkuta. Chay runasta mikhoj khurusqa mana wañonqankuchu; paykunata q'olashan, chay ninapis mana thasnukonqachu. Paykunata rikuspataj, tukuy runas mayta millachikonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\