SANTIAGO 1

1Noqa Santiagoqa Diospa kamachin, Señor Jesucristojtawan, Israelpa chunka iskayniyoj ayllusninmanta waj naciones ukhupi ch'eqerasqa kajkunata napaykamuykichej. 2Hermanosníy, imaymana mana allin imas jamusojtiykichej, qankunaqa mayta kusikuychej, 3imaraykuchus yachankichej jina, creesqaykichej pruebaman churasqa kajtin, yachaqakunkichej chay imaspi mana sayk'uspa sinch'ita sayayta. 4Ajinata mana sayk'uspa sinch'i sayasqaykichejqa ñawpajman pusasunkichej wiñay tukusqa kanaykichejkama, tukuy imapaj wakichisqa, ni imapi pisispa. 5Sichus mayqellampis qankunamanta pisi yachayniyoj kanman chayqa, Diosmanta mañakuchun. Diostaj chay yachayta payman qonqa, imaraykuchus Diosqa tukuyman qon mana mich'akuspa, chay mañakusqanmanta mana rimaspalla. 6Chaywampis tukuy sonqo creespa mañakuchun, ni imamanta iskayrayaspa, imaraykuchus iskayrayajqa rijch'akun mama qochapi yaku qhollchoqeyajman, mayqentachus wayra kayman jaqayman apaykachan, chayman. 7Pichus ajina kajqa ama yuyachunchu imatapis Señormanta jap'inanta. 8Chay jina iskay sonqoyoj runaqa ni ima ruwasqasnimpi sumajta sayayta atinchu. 9Pisi kapuyniyoj hermanoqa kusikuchun Diospa ñawpaqempi jatunchasqa kasqanmanta. 10Qhapajrí kusikuchun Diospa ñawpaqempi k'umuykuchisqa kasqanmanta, imaraykuchus qhapajqa qhora t'ika jina tukukaponqa. 11Inti llojsimuspa sinch'ita ruphajtin, qhora ch'akipun, t'ikantaj urmapun, k'achitu kaynimpis chinkapun. Ajinallatataj qhapajpis chinkaponqa tukuy ima ruwasqasnimpi. 12Kusikuyniyojmin pichus imaymana mana allin kaj jamojtin sinch'ita sayajqa, imaraykuchus chay mana allin kajta atipasqanmanta payqa wiñay kawsay pilluta jap'enqa, mayqentachus Dios nerqa qonanta Payta munakojkunaman, chayta. 13Mayqellampis juchaman urmanapaj tanqasqa kashaspa, ama nichunchu Diospuni juchaman urmanampaj tanqasqanta, imaraykuchus Diosqa mana juchaman tanqasqa kayta atinchu nitaj pitapis tanqanchu juchaman urmanankupaj. 14Astawanqa sapa runa tanqachikun, maypachachus paypa sajra munaynin payta juchaman apan, sonqonta suwaspa chaypacha. 15Chantá chay runaqa sajra munayninta kasuspa, juchallikun, jucharaykutaj wañoyqa jamun. 16Munasqa hermanosníy, ama pantakuychejchu. 17Tukuy ima allin kaj, k'acha kaj imaqa patamanta qosqa kashan cielopi k'anchaykunata ruwaj Tatamanta. Payqa mana uj jinayanchu, nitaj maychus kasqanmanta waj jinaman tukunchu. 18Payqa munayninman jina kawsayta qowarqanchej cheqa parlasqannejta, tukuy ruwasqasninmanta ñawpaj poqoy jina kananchejpaj. 19Chayrayku, munasqa hermanosníy, uyariyta yachaychej, amataj anchata parlaychejchu, amallataj usqhayllata phiñakuychejchu, 20imaraykuchus runaj phiñakuynenqa mana Diospa cheqan kaynintachu ruwan. 21Chayrayku tukuy millay kajta, sajra kajtapis saqepuychej. Diospa nisqan sonqoykichejpi tarpusqaña kajta llamp'u sonqowan jap'ikuychej, mayqenchus almaykichejta salvayta atin, chayta. 22Diospa nisqantaqa ama uyarillaychejchu, astawanqa kasuychej; manachayqa qankuna kikiykichej ch'awkiyakunkichej. 23Pichus Diospa nisqanta uyarispa mana kasojqa rijch'akun espejopi uyanta qhawarikoj runaman. 24Chay runaqa uyanta qhawarikuytawankama ripullan, chantataj qonqapun imaynachus uyan kasqanta. 25Pichus allinta qhawan Diospa sumaj kacharichej leyninta, chayllapipuni sinch'ita sayaspa, manataj qonqapojllachu kaspa leypa kamachisqanta junt'an, chay runaqa kusikuyniyojmin ruwasqampi. 26Sichus pipis qankunamanta Diospa leyninta cheqamanta junt'asqanta yuyakuspa, imatapis parlarparillan chayqa, chay runaqa ch'awkiyakun, Diospa leyninta junt'aj kasqanta yuyakusqantaj qhasi manakaj. 27Diospa ñawpaqempi nisqanta cheqamanta junt'ayqa llimphu, mana ch'ichiyoj kanan tiyan. Chaytaj kay jina: Wajcha wawasta, viudasta watukuna llakiyninkupi, kay pachaj sajra imasninwan ch'ichichakuymantataj waqaychakuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\