SANTIAGO 2

1Hermanosníy, may jatunchasqa Señorninchej Jesucristopi creejkuna kaspa, amapuni ujkunallata allimpaj qhawaychejchu, wajkunatataj pisipaj. 2Chayta reparanapaj nisunman iskay runas kasqankuta. Ujqa sumaj p'achallisqa, qori anilloyoj kanman, ujnintaj wajcha kanman, thanta p'achayoj. Chantá iskayninkoqa, maypichus tantasqa kashankichej, chayman yaykumunkuman. 3Sumaj p'achayoj runataqa jatumpaj qhawaspa, niwajchej: Kay aswan sumaj tiyanapi tiyarikuy, nispa; wajcha kajtarí niwajchej: Qanqa jaqaynejpi sayakamuy, nispa, chayrí: Chay pampallapi chukukuy, nispa. 4Manachu chayta ruwaspaqa, wakinkunallata jatumpaj qhawashankichej, sajra yuyayniyoj juezkuna jina? 5Munasqa hermanosníy, uyariwaychej: Manachu Diosqa wajchasta ajllakun creeypi qhapaj kanankupaj? Manachu paykunata ajllakun reinompi herenciayoj kanankupaj, mayqentachus qonanta nerqa Payta munakojkunaman, chay reinopi? 6Qankunatajrí wajchasta p'enqaypi rikhurichinkichej. Manachu qhapajkunaqa llakichisunkichej? Manachu paykunallataj juezkunajpa ñawpaqenman qhatatasunkichej juchachasqa kanaykichejpaj? 7Manachu paykunaqa sajrata rimanku chay may sumaj sutipaj, mayqenwanchus qankuna sutichasqa kankichej, chaypaj? 8Diosmanta Qhelqasqapi Reypa kamachisqan ley kayta nin: Runa masiykita munakuy qan kikiykita jina, nispa. Chaytachus cheqamanta junt'ankichej chayqa, allinta ruwankichej. 9Wakin runasllatachus allimpaj qhawankichej chayrí, juchallinkichej, Diospa leynimpa ñawpaqempitaj juchachasqa kankichej, leyta p'akejkuna jina. 10Sichus pillapis tukuynin leyta kasuspapis, leypa ujnin kamachisqallantapis p'akinman chayqa, chay runaqa tukuynin leymanta juchachasqa rikhurin. 11Dios nerqa: Ama khuchichakunkichu, nispa. Nillarqataj: Ama runata wañuchinkichu, nispa. Kunanqa qhawariy: Qan amapis khuchichakuychu; chaywampis runata wañuchiwaj chayqa, leyta p'akinkiña. 12Qankunaqa ajinata parlaychej, ajinallatataj ruwaychej, imaraykuchus kacharichej leynejta juzgasqa kankichej. 13Pichus wajkunata mana khuyajqa juicio p'unchaypi mana khuyayta tarenqachu. Khuyakuytaj atipan juiciotaqa. 14Hermanosníy, ima walejtaj kanman sichus pipis nillanman Diospi creesqanta, manataj ruwasqasninwan rikuchinman ajina kasqanta chayqa? Atinmanchu chay creesqallan payta salvayta? 15Chayta reparanapaj nisunman uj hermano, chayrí hermanapis, mana p'achayoj kanman, sapa p'unchay mikhunamanta pisichikuspa. 16Chantá ujniykichej ninman: Walejlla risuchun; chirimanta q'oñikamuy, sajsakamuytaj, nispalla, manataj imatapis payman jaywanmanchu. Chay nisqallanqa ni imapi chay pisichikojta yanapanchu. 17Ajinallataj creeypis: Sichus runaqa ruwasqasninwan mana rikuchin creesqanta chayqa, chay creesqanqa wañusqa. 18Chaywampis pipis ninman: Qanqa creenki, noqajtatajrí ruwasqasniy kapuwan. Rikuchiway creesqaykita mana imata ruwaspalla, noqataj rikuchisqayki creesqayta ruwasqasniywan. 19Qan creenki uj k'ata Dioslla kasqanta. Chayqa walej. Jinallatataj supaykunapis creenku, manchachikuywantaj kharkatitinku. 20Mana yuyayniyoj runa, rikuchisqayki runaj creesqanqa wañusqa jina kasqanta mana ruwasqanwan khuska rikuchikuspa. 21Manachu ñawpa tatanchej Abrahamqa cheqan runapaj qhawasqa karqa ruwasqasninrayku, maypachachus churin Isaacta jaywarqa altar patapi chaypacha? 22Rikunki jina, Abrahampa creesqanqa ruwasqanwan khuska rikuchikorqa, chay ruwasqanwantaj creesqanqa junt'asqa karqa. 23Ajinapi junt'akorqa Diosmanta Qhelqasqapi imatachus nisqan: Abrahamqa Diospa nisqampi creerqa, chay creesqanraykutaj Diosqa Abrahamta cheqan runapaj qhawarqa, nispa. Jinataj Abrahamqa Diospa kawsaqen nisqa karqa. 24Kaypi reparankichej runaqa cheqampaj qhawasqa kasqanta ruwasqasninrayku, mana creesqanraykullachu. 25Ajinallatataj, manachu phisu warmi Rahabpis cheqampaj qhawasqa karqa allinta ruwasqanrayku? Payqa chay kachasta wasinman wajyarikorqa, yanaparqataj waj ñanta kachapuspa. 26Imaynatachus mana almayoj cuerpopis wañusqa kashan, ajinallatataj mana ruwasqasniyoj creeypis wañusqallataj kashan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\