SANTIAGO 4

1Imaraykutaj qankuna ukhupi tiyan ch'ajwas, maqanakus ima? Chayqa jamun, imaraykuchus sonqoykichej ukhupi sajra munapayay maqanakushan. 2Imatapis munankichej, manataj jap'iyta atinkichejchu. Wañuchinakunkichej, qhawanakuspataj munapayaywan k'ajarinkichej, manataj tariyta atinkichejchu. Maqanakunkichej, siminakunkichej, manataj jap'iyta atinkichejchu, imaraykuchus Diosmanta mana mañakunkichejchu. 3Mañakunkichej chaypis, Diosqa manapuni qosunkichejchu, imaraykuchus sajra yuyaywan mañakunkichej, chay qosqanta sajra kusikuykunapi usuchinaykichejpaj. 4Uyariychej, khuchichakoj runas: Manachu yachankichej kay pachaj yuyayninman jina kawsakojqa Diospa contran kasqanta? Pillapis kay pachaj kawsaqen kayta munajqa Diospa enemigonman tukun. 5Yuyankichejchu Diosmanta Qhelqasqapi qhasillata nisqanta Diosqa qowasqanchej espirituta munakusqanta sinch'i munakuywan? 6Paytajrí qhasilla k'acha yanapayninta astawan qowanchej. Chayrayku Diosmanta Qhelqasqapi nillantaj: Diosqa jatunchakojkunaj contrankupi sayaykun, k'umuykukojkunatatajrí qhasilla k'acha yanapayninwan yanapan, nispa. 7Chayrayku Diosman k'umuykukuychej. Kuraj Supaypa contranta sinch'ita sayaychej, paytaj qankunamanta ayqenqa. 8Diosman astawan qayllaykuychej; Paypis qayllamusonqachej. Juchasapas, makisniykichejta sajra ruwaymanta llimphuchakuychej. Qankuna iskay sonqosniyojkunaqa, sonqosniykichejta ch'uwachaychej. 9Llakikuychej, phutikuychej, jik'un jik'unta waqaychej. Asikusqaykichej waqayman tukuchun, kusikuyniykichejtaj phutiyman. 10K'umuykukuychej Señorpa ñawpaqempi, Paytaj pataman oqharisonqachej. 11Hermanos, ama ima sajra yuyaywan pipajpis rimaychejchu. Sichus pipis hermanompaj sajrata riman, chayrí juchachan chayqa, leypa contranta riman, leytataj juchachan. Qampis, sichus leyta juchachanki chayqa, juez jina kanki, manataj chay leyta junt'ankichu. 12Ujlla leyta qojqa, Payllataj k'ata juez. Paylla atin salvayta, chayrí chinkachiytapis. Qanrí, pitaj kanki wajta juchachanaykipajri? 13Uyariwaychej, kay jinata nejkuna: Kunanchus, q'ayachus risunchej waj llajtaman. Chaypi uj watata kamusunchej, qhatuspataj qolqechamusunchej, nispa. 14Qankunarí mana yachankichejchu imachus q'aya kananta. Imataj kawsayniykichejri? Kawsayniykichejqa phuyu jina uj ratollapaj rikhurimun, jinallataj chinkaripun. 15Chayta ninaykichejtaqa, kay jinata ninaykichej: Sichus Señor munanqa chayqa, kawsasunchej, ruwasunchejtaj kayta, chayrí jaqayta, nispa. 16Chaywampis kunanqa may wapus kankichej; jatunchakuspa, may kasqaykichejta yuyakunkichej. Tukuy chay jatunchakoyqa mana walejchu, sajramin. 17Chayrayku pichus yachan imachus allin ruway kasqanta, nitaj chayta ruwanchu, chay runaqa juchallikun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\