JEREMÍAS 10

1Qan Israel ayllu, uyariy imatachus Tata Dios qanman nisusqanta. 2Ajinata nin Tata Diosqa: Ama waj nacionespa ruwasqasnillankutataj ruwaychejchu, nillataj cielopi t'ukuna señal kajtin, mancharikuychejchu, chay waj naciones jinaqa. 3Chay runaspa ususninkoqa qhasi manakajlla kanku. Montepi uj k'ulluta k'utuytawan yachajqa t'illminawan llajllan. 4Chay qhepantataj qolqe metalwan, qoriwan chay k'ulluta k'achanchaykunku. Chantaqa clavoswan, martillowantaj mana urmanampaj sumajta sayachinku. 5Chay lantisqa p'isqo manchachiman rijch'akunku, imaynatachus chajraman manchachita churanku, ajinata. Chay lantisqa mana parlankuchu; q'epiykachanaraj kanku, imaraykuchus mana purinkuchu. Ama paykunamantaqa manchachikuychejchu. Chaykunaqa mana sajra kajta, nitaj allin kajtapis ruwayta atinkuchu. 6Tata Dios, mana pipis Qan jinaqa kanchu. Qanqa may jatun kanki, sutiykitaj may atiyniyoj. 7Pitaj Qanta mana manchachikusonqachu, nacionespa Reyninku kashajtiykiri? Qanqa manchachikunapaj nisqa kanki. Tukuy yachayniyojkunamanta, reyesmantapis manapuni ujpis Qan jinaqa kanchu. 8Chay lantita yupaychajkunaqa wampus kanku; mana uj chhikan yuyayninkupis kanchu. Chay k'ulloqa mana imatapis yachachinchu. 9Lantista lluch'inankupaj Tarsismanta qolqe metalta apamunku, Ofirmantataj qorita. Chay metalwan lantista k'achanchajkunaj ruwasqankuta p'achallichinku puka telaswan, puka kulli telaswan. Chay tukoyqa yachajkunaj ruwasqallanku kanku. 10Tata Diostajrí cheqa kaj Diospuni, kawsaj Diospuni, wiñaypaj Reytaj. Maypachachus Pay phiñarikun chaypachaqa, kay pacha kharkatitin. Phiñakojtenqa, naciones mana sayayta atinkuchu. 11Qankuna, israelitas, lantista yupaychajkunaman niychej: Chay dioskunaqa mayqenchus mana kay pachata, nitaj janaj pachatapis ruwarqankuchu, chaykunaqa kay pachamanta chinkarenqanku, nitaj ujllapis cielo urapeqa qhepakonqachu. 12Tata Diosqa atiyninwan kay pachata ruwarqa, yachayninwan kay pachata sumajta sayacherqa, yachayniyoj kasqanwantaj cielotapis jatunman aysarqa. 13Jatun sinch'i qhapariyninwan cielopi kaj yakuspis tantakunku; phuyusta wicharichimun. Parachispa, lliuj lliujkunata k'ancharichimun, jallch'ananmantataj wayrasta orqhomun. 14Tukuy runasqa mana yuyayniyoj, wampus kanku; pichus lantikunata ruwajqa chay ruwasqanwan p'enqachisqa kanqa. Lantisqa qhasi manakaj ch'awkiyaylla kanku, manataj kawsayniyojchu kanku. 15Chaykunaqa qhasi manakaj, asikunapaj jina kanku; juicio p'unchaypi chinkachisqa kanqanku. 16Jacobpa Diosninrí mana chaykuna jinachu, imaraykuchus Payqa tukuy kaj chhikata ruwarqa. Paymin Israel aylluta ajllakorqa herencian kanampaj; Paypa sutenqa Tukuy Atiyniyoj Tata Dios. 17Qankunaqa soldadoswan muyuykusqa tiyakojkuna, tukuy kapuyniykichejta oqhariychej, 18imaraykuchus Tata Diosqa nin: Kunan kutipeqa kay jallp'api tiyakojkunata warak'awan jina karuman wijch'usaj. Paykunata ñak'arichisaj tullunkukama nanay chayanampaj, nispa. 19Ay noqamanta, mana imayoj llakiyllapiña rikhurini. Nanachikusqayqa mana sanoyay atej. Sonqoypi nerqani: Kayqa noqaj onqoyniy, noqataj chayta aguantanallay tiyan, nispa. 20Toldosniypis tukuynin llik'irasqa kashanku, watanasnintaj p'itirasqa kashan. Wawasniypis saqerpariwanku, manaña kankuchu. Manaña pipis toldosniyta oqharipuwajqa kanchu, nitaj lonasninta aysaykurejpis kanchu. 21Kay aylluta michejkunaqa wampusman tukorqanku. Tata Diosta mana mask'ankuchu. Chayraykumin paykunata mana allinchu rin; tukuy ovejasninkupis ch'eqerapunku. 22Uyariychej, uj willay chayamun. Wichay ladomanta uj jatun ch'ajwa jamushan, chaytaj Judajpa llajtasninta uj ch'in pampaman tukuchenqa, k'ita alqoslla kawsanankupaj jina. 23Tata Dios, yachani runaqa kawsayninmanta mana dueñochu kasqanta, nitaj kawsaynimpi imatachus ruwananta niyta atisqanta. 24Tata Dios, castigawayku wananaykupaj cheqan kayniykiman jina, manataj phiñakuyniykiman jinachu, ama tukusqata tukuchinawaykupaj. 25Phiñakuyniykita kachaykuy, Qanta mana rejsisunkuchu, chay nacionespa patankuman, pikunachus sutiykita mana oqharinkuchu Diosninkupaj rejsikapususpa, chaykunaj patankuman, imaraykuchus Jacobpa mirayninta tukucherqanku, llajtasninta raqaykunallataña saqerparispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\