JEREMÍAS 11

1Tata Diosqa noqa Jeremiasman parlaspa, niwarqa: 2Kay trato imaynachus ruwasqa kasqanta uyarispa, chayta willariy Judá ayllumanta runasman, tukuy Jerusalenpi tiyakojkunaman ima. 3Noqa Israelpa Señornin Tata Diosqa nini: Maldecisqa kachun kay trato ruwasqata mana junt'ajqa. 4Kay tratota ruwarqani ñawpa tatasninkuwan, maypachachus Egiptomanta paykunata orqhomorqani chaypacha. Chay jallp'a paykunapajqa fierro unuyachina horno jina karqa. Chaypacha Noqa nerqani: Kasuwaychej, ruwaychejtaj tukuy kamachisusqayta, qankuna aylluy kanaykichejpaj, Noqataj Diosniykichej kanaypaj. 5Sichus qankuna kasuwankichej chayqa, Noqapis, chay ñawpa tatasniykichejman juraspa, nerqani: Jallp'ata qosqaykichej, nispa, chay nisqayta junt'asaj, maypichus lechepis, misk'ipis yaku jina puririn, chaypi. Kunantaj qankunaqa chay jallp'ata jap'ishankichej, nispa niwarqa Tata Diosqa. Noqataj kuticherqani: Ajina kachun, Tata Dios, nispa. 6Tata Diosqa nillawarqataj: Judá llajtaspi kay willayta qhaparimuy, jinallataj Jerusalén callespipis. Runasman niy: Uyariychej imaynachus kay trato ruwasqa kasqanta, chantá junt'aychej. 7Maypachachus ñawpa tatasniykichejta Egiptomanta orqhomorqani chaymantapacha kunankama kutin kutinta mayta nerqaykichej: Kasuwaychej, nispa. 8Chaywampis mana kasuwarqankuchu, nitaj uyariwarqankuchu, manachayqa k'ullukuspa, sajra sonqonkoj yuyasqallanta ruwarqanku; manapuni kamachisqasniyta junt'ayta munarqankuchu. Chayrayku chay tratopi qhelqasqa maldicionesta patankuman urmacherqani, nispa nerqa Tata Diosqa. 9Chantá Tata Dios nillawarqapuni: Judá ayllumanta kajkuna, jinallataj Jerusalenpi tiyakojkunapis contraypi oqharikunku. 10Ñawpa tatasninku juchasta ruwasqallankumantaj kutiykapunku, pikunachus mana kasuwayta munarqankuchu, chaykunaj ruwasqankuman. Ajinamanta waj dioskunata sirvej churakorqanku. Israel, jinataj Judapis ñawpa tatasninkuwan tratota ruwasqayta p'akerqanku. 11Chayrayku, uj ñak'ariyta paykunaman apachimusaj, chaymantataj mana ayqeyta atenqankuchu. May jinata yanapanayta qhaparikamuwajtinkupis, manapuni uyarisajchu, nispa nin Tata Diosqa. 12Chaypachaj Judamanta kajkunaqa, Jerusalenpi tiyakojkunapis mañakoj renqanku, inciensota q'oshñichinku, chay diosninkukunamanta. Chaywampis chay ñak'ariy p'unchay chayamojtenqa, chay lantis manapuni paykunata salvayta atenqankuchu. 13Judajta tiyan may chhika diosninkukuna llajtasninku chhikallataj. Jerusalenpi tiyakojkunataj may chhika altaresta oqharinku Baalman inciensota q'oshñichinankupaj; chay altaresqa llajtapi callesnin chhikallataj. 14Ajinaqa qan Jeremías, ama kay runaspaj mañapuychu, ama mañawaychu, nitaj paykunarayku majakuwaychu, imaraykuchus ñak'ariypi rikukuspa qhaparikamuwajtinkupis, mana uyarisajchu. 15Imatataj Temploypi mask'an munasqa Israelniy, chay tukuy millay imasta ruwaytawanri? Yuyanchu wirastawan, aychastawan, jaywawasqanrayku Noqaqa castigota paymanta karunchanayta ajinamanta kusikuyta atinampaj? nispa nerqa Tata Diosqa. 16Ñawpajpi Tata Diosqa sutichasorqa: Ch'ampa sach'a olivo khakallata ima k'achata poqorej, nispa. Kunanmari sinch'i qhon qhonkunaj chawpimpi laqhesninta ruphachenqa, ramasnintataj k'ajllanqa. 17Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin, pichus plantasorqa, chay kamacherqa Israelpa contrampi ñak'ariykuna jamunanta, imaraykuchus Israelwan, Judawan sajrata ruwasqankuwan Diosta mayta phiñacherqanku Baalman inciensota q'oshñichispa. 18Tata Diosqa willawarqa enemigosniy ima sajratachus ruwanawankupaj wakichikushasqankuta. Pay ñawisniyta kichariwarqa chay ruwasqasninkuta reparanaypaj. 19Noqarí kaykama ch'inlla kakushasqani, imaynatachus uj corderota wañuchej apanku jina, mana yachaspa contraypi imatapis ruwayta munashasqankuta, ajina. Nisharqanku: Poqoynintinta sach'ata k'utunachej; payta chinkarparichinachej kay pachapi kawsajkuna ukhumanta, amaña pipis paymanta ujtawan yuyarikunampaj, nispa. 20Qanrí Tukuy Atiyniyoj Tata Dios, cheqan juez kanki; Qanqa allinta qhawanki, runaj sonqonta, yuyaynintapis imaynachus kasqanta yachanaykipaj. Rikuchiway imaynatachus runaswan sajrata ruwasqankumanta pagachikusqaykita, imaraykuchus Qanllapi atienekuni waqaychasqa kanaypaj. 21Anatotmanta wakin runasqa, wañuchinawankupaj mask'awarqanku, niwarqankutaj: Ama Tata Diospa sutimpi sut'inchaychu, manachayqa qanta wañuchisqayku, nispa. 22Chaykunaman Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Paykunata Noqa kay jinata castigasaj: Waynasqa espadawan wañuchisqa kanqanku, churisninku, ususisninkuwantaj yarqhaywan wañonqanku. 23Paykunamanta ni ujllapis qhepakonqachu, imaraykuchus chay paykunata castigana watapeqa patankuman ñak'ariykunata apamusaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\