JEREMÍAS 12

1Tata Dios, Qanqa cheqampuni kanki, imatachus sonqoy ukhupi tapukuni, chayta ñawpaqeykiman apamunaypaj. Chaywampis tapurisuyta munayman justicia imasmanta. Imaraykutaj juchaspastaqa tukuy ima allin rinri? Imaraykutaj wasanchajkunapis mana imamanta llakikuspa kawsakunkuri? 2Qanqa paykunata plantarqanki, paykunataj saphichakunku, wiñanku, chantá poqonkutaj. Siminkuwan Qanmanta parlallankupuni, sonqonkupirí Qanmantaqa karupi kashanku. 3Qantajrí, Tata Dios, rejsiwanki, rikuwanki, yachankitaj imaynachus sonqoy Qampaj kasqanta. Chay runasta apakapuy, ovejasta camalman qhatinku, ajinata. Paykunata k'illpaykuy chay wañuchina p'unchaypaj. 4Mayk'ajkamataj jallp'a ch'akillapuni kanqari, campopi qhoraspis qawisqa kanqankuri? Uywakuna, phawajkunapis wañurapushanku kay jallp'api tiyakojkunaj juchasninkurayku, nisqankuraykutaj: Imapichus tukukusqaykutaqa Dios mana rikonqachu, nispa nerqa Jeremiasqa. 5Sichus chakipi t'ijurejkunata atipayta munaspa sayk'orqanki chayqa, caballospi rejkunawan imaynatataj atipanakuwajri? Sichus mana imamanta manchachikuna jallp'api manchachikorqanki chayqa, imanakuwajtaj Jordán Mayu kantupi ch'umispiri? 6Kikin wawqesniyki kajkunallamantataj wasanchasunku, qhepaykimantataj phiñasqa qhaparimusunku. Ama paykunapi atienekuychu, ni misk'i parlaywan parlasojtinkupis. 7Aylluyta saqerparini; herenciayta qhesachani. Chay munasqa nacionniyta enemigosniypa makisninkuman jaywaykuni. 8Mayqenchus Noqajta herenciay karqa, chayqa Noqapaj montepi uj león jina kashan. Payqa Noqaj contraypi qhaparirin, chayrayku paytaqa chejnikuni. 9Chay Noqajta herenciay karqa, chayqa Noqapaj ch'ejchi phurusniyoj anka jina, mayqentachus waj ankas maqaj wakiykunku, chay jina. Jamuychej, tukuy k'ita animales kajkuna, tantaykukuychej payta t'isarparinaykichejpaj. 10Ashkha michejkunaqa ovejasninkuwan yaykuspa uvas huertayta t'ustiykunku, jallp'aytataj saruranku. Ch'in q'ara pampaman chay munasqa llank'ana jallp'ayta tukuchinku. 11Ch'in pachata, q'ara pampatataj saqerparinku. Chay jallp'ata llakiymanta waqashajta rikuni. Tukuynin jallp'a ch'inyachisqa kashan, imaraykuchus mana pipis dakorqachu. 12Tukuynin ch'in pampaj orqosninta jamorqanku tukuy imata phirej runas, imaraykuchus Tata Diospa espadan runasta oqoykushan. Kay jallp'aj ujnin k'uchunmanta ujnin k'uchunkama allin kawsayqa mana pipajpis kanqachu. 13Trigota tarporqanku, khishkasllatataj oqharerqanku. Tukuy llank'asqankoqa qhasillapaj karqa. Tata Diospa sinch'i phiñakuyninrayku chajra mana poqorqachu. 14Tata Diosqa ajinata nin: Israel qayllapi tiyakoj sajra runasmanta, pikunachus jap'ikapunku Israelman qosqay herenciata, chaykunamanta nini: Noqaqa paykunata jallp'ankumanta t'irasaj; Judatapis t'irallasajtaj paykunaj chawpinkumanta. 15Jinaytawankamataj, paykunamanta watejmanta khuyakullasajtaj. Sapa ujninkuta nacionninkuman, herenciankuman ima kutichimusaj. 16Cheqamanta paykunaqa aylluyman yachacherqanku Baalpa sutinrayku jurayta; kunantajrí sichus aylluypa creesqanta allinta jap'enqanku, sitajchus sutiyrayku juranqanku: Tata Diospa kawsayninrayku jurani, nispa chayqa, paykuna atenqanku aylluy ukhupi tiyakuyta. 17Chaywampis, sichus mayqen nación mana uyarikoj kanman chayqa, chay naciontaqa saphinmanta t'iraytawan chinkachisaj, nispa nin Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\