JEREMÍAS 13

1Tata Diosqa niwarqa: Rispa, rantikamuy linomanta awasqa chumpita, ñañu wasaykimantaj chumpiykukuy; chaywampis ama yakuwan joq'ochankichu, nispa. 2Chay chumpita noqa ranterqani, Tata Dios kamachiwasqanman jina, chaywantaj chumpiykukorqani. 3Chantá Tata Diosqa watejmanta parlallawarqataj: 4Chay rantisqayki chumpita, churakushankiña oqharispa, riy Para nisqa cheqaman, chaypitaj chhaka jusk'uman chay chumpita pakaykamuy, nispa. 5Rerqani ari Para nisqa cheqaman, chaypitaj chay chumpita pakaykamorqani, Tata Dios kamachiwasqanman jina. 6Chaymanta unayninman Tata Dios nillawarqataj: Ujtawan Para nisqa cheqaman rispa, apamuy chay, pakamuy nerqayki, chay chumpita, nispa. 7Chantá Para nisqa cheqaman rispa, mask'arqani maypichus pakaykorqani, chay cheqata. Chay chumpitaj allin ismusqaña karqa, manañataj ni imapaj walejchu karqa. 8Chantá Tata Diosqa ujtawan nillawarqataj: 9Ajinallatataj ismuchisaj Judajpatawan, Jerusalenpatawan runaykachasqankuta. 10Kay sajra runasqa nisqasniyta mana uyariyta munankuchu, manachayqa k'ullukuspa sajra sonqonkoj yuyasqanta jinalla waj dioskunaj qhepankuta purinku paykunata sirvinankupaj, yupaychanankupajtaj. Ajinamanta kay chumpi jina mana imapaj walejchu kanku. 11Imaynatachus pipis chumpinta ñañu wasanman mat'iykukun, ajinallatataj ruwarqani Israel aylluywan, jinallataj Judá aylluywampis, Noqaman sumaj ujchasqa kanankupaj, aylluytaj kanankupaj, sutiy mentasqa kasqanta yachachinankupaj, yupaychasqa, jatunchasqataj kanaypaj. Chaywampis, mana kasuwarqankuchu, nispa nin Tata Diosqa. 12Nillaytaj paykunaman: Israelpa Señornin Tata Diosqa kayta nin: Sapa p'uñoqa vinowan junt'achisqa kanan, nispa. Israelitastaj kutichisonqanku: Manachu yachaykuña sapa p'uñupis vinowan junt'achina kasqanta? nispa. 13Qantaj kutichinki: Tata Diosqa nin: Kay jallp'api tukuy tiyakojkunata machaykuchisaj, Davidpa tiyanampi tiyashanku chay reyestapis, sacerdotesta, profetasta, jinallataj Jerusalenpi tukuy tiyakojkunatapis. 14Chantá paykunata purajta takanachispa, p'uñusta jina phirirasaj, tatasta wawasninkutawan. Paykunata mana khuyaspa, ni uj puchuyojta tukuchisaj, nispa nin Tata Diosqa. 15Israelitas, allinta uyarispa, kasuta ruwaychej, amataj wapuykachaychejchu, imaraykuchus Tata Diosqa parlanña. 16Señorniykichej Tata Diosta jatunchaychej, manaraj Pay laqhayayta apachimushajtin, manaraj laqhayaj orqopi misk'akushajtiykichej. Qankunaqa k'anchayta suyashankichej, Paytajrí chay k'anchayta tuti laqhaman tukuchenqa. 17Sichus mana kasuwankichej chayqa, mayta runaykachasqaykichejrayku pakayllapi waqasaj. Mayta waqasqayraykutaj, ñawisneyqa waqaypi tukukonqa; imaraykuchus Tata Diospa ayllonqa waj llajtaman presos apasqa kanqanku. 18Reyman niy, jinataj maman reinamampis: Chay kamachina tiyanaykichejmanta urayk'uspa, pampapi tiyaychej, imaraykuchus jatunchakorqankichej, chay may k'achitu pillus umaykichejmanta urman, nispa. 19Neguevmanta llajtas enemigo soldadoswan muyuykusqasña kanku, nitaj pipis punkusninta kichariyta atinchu. Tukuynin Judamanta kajkuna waj nacionman presos apasqa kanku; jallp'ankumanta tukuyninku wijch'usqa kanku. 20Ñawisniykichejta kicharispa, qhawariychej pikunachus wichaynejmanta jamushasqankuta. Maypitaj kashan jap'ichikorqayki, chay oveja tropari, mayqenmantachus jatunchakorqanki, chayri? 21Ima ninkitaj, qan Jerusalén, maypachachus Diosqa pikunawanchus kawsakusqayki runasllatataj kamachisunampaj churanqa, chaypacha? Manachu chay nanayqa nacechikoj warmej nanaynin jina jamusonqa? 22Sichus qan tapukunki imaraykuchus kay imas qhatirisusqanta chayqa, allinta yachay chay jatun juchasniykirayku jamusqanta. Chayraykumin p'achaykita lluch'ususpa, sonqo nanayta abusasorqanku. 23Uj yana runaqa atinmanchu yurajman tukuyta? Atillanmantajchu ch'ejchi tigreqa chay ch'ejchisninta chinkachiyta? Qankunapis sajra ruwayman yachasqa kashaspaqa, nillataj allin kajta ruwayta atiwajchejchu. 24Chayraykumin qankunataqa ch'eqerachisqaykichej, imaynatachus ch'in pampaspi pajata wayra apan, ajinata. 25Israel, chaymin qantaqa qhatirinasun kashan. Chayta jap'inaykitaqa Noqapuni nerqani, nispa nin Tata Diosqa. Qanqa Noqamanta qonqaporqanki, waj llulla dioskunapitaj atienekorqanki. 26Noqapis qanta q'alallata sayachisqayki, p'enqayniyki rikhurinampaj. 27Khuchichakuypi purisqasniykita rikuni, q'oñiriyniyki jap'isojtin, mana p'enqakuspa phisu warmi jina purisqasniykita. Rikullanitaj chay millachikuna ruwasqasniykita orqospi, jinallataj campospipis. Ay imachus kanqa qanmanta Jerusalén. Mayk'ajkamataj chay jina ch'ichipaj qhawasqa kallankipuni?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\