JEREMÍAS 14

1Ch'aki watasmanta Tata Diosqa Jeremiasman parlaykuspa, nerqa: 2Judaqa llakiywan waqan, llajtasnintaj llakiypi kashanku. Runasnenqa pampaspi mast'alla kashanku; Jerusalenmanta sinch'i nanaywan qhapariykuna uyarikun. 3Qhapajkunaqa uywasqasninkuta yakuman kachanku, paykunataj yaku qochasman rispa, mana yakuta tarinkuchu, kutipunkutaj ch'usaj p'uñusniyojlla, may llakisqas, p'enqasqastaj, uyasninkuta qhataykukuspa. 4Chajrata poqochej runasqa sonqo p'akisqa rikhurinku, chay llakiymanta uyasninkuta qhataykukuspa, imaraykuchus chay jallp'aqa lajrasqa kashan mana para kasqanrayku. 5Jinallataj tarukaspis wachaytawankama, uñitasninkuta saqerparinku, pastos mana kasqanrayku. 6K'ita burrospis ch'in orqospi sayanku k'ita alqos jina ansaqespa. Ñawisninku ayphuyan, mikhunankupaj pasto mana kasqanrayku. 7Tata Dios, juchasniyku ch'ataykushawayku chaypis, sutiyki jatunchasqa kanampaj imatapis ruway yanapanawaykupaj. Cheqamanta ashkha kutista Qanmanta karunchakorqayku; contraykipi mayta juchallikorqayku. 8Qanmin Israelpa suyakuynin kanki, ñak'ariykuna p'unchaykunapitaj salvawajniyku kanki. Imaraykutaj kay nacionniykupi uj forastero runa jinalla kanki, imaynatachus uj ñan purejqa uj ch'isillata puñukoj qheparikun, ajinatari? 9Imaraykutaj t'ukushaj runa jina kanki? Imaraykutaj wapu soldado mana librayta atej jina kankiri? Jinapis, Tata Dios, Qan chawpiykupi kashanki, noqaykutaj sutiykiwan sutichasqa kayku. Ama saqerpariwaykuchu ari. 10Ajinata Tata Diosqa kay runasmanta nin: Ujnejmanta ujnejman puriyta kay aylloyqa maytapuni misk'ichikun, manataj uj cheqallapi sayayta atinkuchu. Chayrayku, Noqaqa mana paykunata allimpaj qhawanichu. Kunanqa juchasninkumanta yuyarikuspa, paykunata castigasaj, nispa. 11Chantá Tata Dios niwarqa: Ama Noqamanta mañakuwaychu kay runas allin kanankumanta. 12Ayunota ruwajtinkupis, mana uyarisajchu chay mañawasqasninkuta. Apamuchunkupis uywa wañuchisqa q'olachinasta, jinataj poqoykunamanta jaywanasta, manapuni allimpajchu paykunata qhawasaj. Manachayqa paykunata wañuchinaku maqanakupi tukuchisaj, chantá yarqhaywan, wañuchej onqoywan ima, nispa. 13Noqataj kuticherqani: Tukuyta Kamachej Tata Dios, profetasqa aylluykiman nishanku mana wañuchinaku maqanakus kananta, nitaj yarqhaypis kananta. Nillankutaj Qan unaypaj allin kawsayta kay cheqapi paykunaman qonaykita, nispa. 14Chantá Tata Diosqa niwarqa: Chay tukuy imastachus profetas sutiypi nishanku, chayqa llullalla. Mana Noqaqa chay profetasta kachamunichu, nitaj kamachinichu, ni parlallanipischu paykunawanqa. Chay sut'inchasqankoqa llulla, mosqoypi jina rikusqankutaj qhasi manakajlla; sonqonkupi musphasqa yuyasqankuman jinalla parlanku. 15Chayrayku Noqa Tata Diosmin chay profetasmanta, pikunachus mana Noqaj kachasqallay sutiypi parlanku, chaykunamanta nini: Paykunaqa ninku: Mana wañuchinaku maqanakus kanqachu, nitaj kay jallp'api yarqhay kanqachu, nispa. Chay profetasmari wañuchinaku maqanakupi, wañuchisqa kanqanku, chayrí yarqhaywan wañonqanku. 16Pimanchus willashanku, chay runaspis wañuchinaku maqanakupi jinallataj yarqhaywan wañonqanku, chantá warmisninku, churisninku, ususisninkupis. Ayasninkoqa Jerusalenpa callesnimpi wijch'usqa kanqanku, manataj pipis paykunata p'ampaykojqa kanqachu. Ajinamanta sajra ruwasqankuman jina ñak'arichisqa kanqanku. 17Aylluyman kayta niy: Tuta p'unchay mana sayk'uyta ñawisniymanta waqay t'akakuchun, imaraykuchus may munasqa aylloyqa ñak'arichisqa, maqasqataj kashan. 18Campoman llojsispaqa, wañuchinaku maqanakupi wañuchisqa ayasninkuta rikuni; wañuchisqa kajkunaj llajtankuman yaykuspa, rikuni runasta yarqhaymanta wañushajta. Reparallanitaj profetastawan, sacerdotestawan mana rejsisqa nacionesman presos apasqa kasqankuta. 19Tata Dios, Judataqa qhesachasqatapunichu qhesachanki? Amichikunkipunichu Sionwanqa? Imaraykutaj maqawarqaykuri sanoyayta mana atinaykupajri? Suyarqayku allin kawsaypi tiyakuyta, manataj ima allimpis jamorqachu. Suyarqayku sanoyachisqa kayta, sinch'i mancharikuyllataj kashan. 20Tata Dios, juchayoj kasqaykuta yachakuykuña, jinallataj ñawpa tatasniyku juchallikusqankutapis. Cheqamanta tukuyniyku contraykipi juchallikorqayku. 21Chaywampis sutiykita munakusqaykirayku, ama qhesachawaykuchu ari, amataj Jerusalenpi jatun kayniykej kamachina tiyananta pisipaj qhawaychu. Yuyarikuy ari noqaykuwan tratota ruwasqaykita, amataj chay tratota yanqhayachiychu. 22Chay juchasapaspa lantisninkoqa mayqellampis parachimunmanchu? Cielomanta paraqa payllamantachu paramun? Mana, Señorniyku Tata Dios, Qanllamin kanki parata apachimojqa; Qanllamin kay tukuy imastaqa ruwanki. Chayrayku Qanllapi atienekuspa suyakuyku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\