JEREMÍAS 15

1Tata Diosqa niwarqa: Sichus Moiseswan, Samuelwampis kay ñawpaqeyman rikhurimunkuman chaypis, manapuni kay runastaqa khuyakuymanchu. Kay runasta ñawpaqeymanta qharqoy; maymampis ripuchunku. 2Sichus tapusunkuman: Maymantaj risqaykuri? nispa chayqa, paykunaman niy: Ajinata Tata Diosqa nin: Wañuchej onqoywan wañunanku kajkunaqa chay onqoywan wañuchunku. Wañuchinaku maqanakupi wañunanku kajkunaqa maqanakupi wañuchisqa kachunku. Yarqhaywan wañunanku kajkunaqa yarqhaywan wañuchunku. Jallp'ankumanta waj nacionman presos apasqa kananku kashan, chaykunaqa apasqapuni kachunku, nispa. 3Tata Dios nin: Noqa apachimusqaykichej tawa laya castigosta: Wañuchinaku maqanakupi wañuchisqa kankichej, chayrí alqos ayasniykichejta qhatataykachanqanku. Suwintusqa ayasniykichejta mikhonqanku, chayrí k'ita animalespis ayasniykichejta oqoykonqanku. 4Kay pachapi tukuy naciones kajkunata mayta t'ukuchisaj, Ezequiaspa churin, Judamanta rey Manasés Jerusalenpi imatachus ruwasqanrayku. 5Jerusalén, pitaj qanmanta khuyakusonqari? Pitaj qanmanta sonqonta nanachikonqari? Pitaj kawsayniykimanta dakonqari? 6Qanqa saqerpariwarqanki, wasanchakuwarqankitaj, nispa nin Tata Diosqa. Chayrayku Noqaqa makiyta oqharisaj castiganasuypaj, tukuchisunaypajtaj, imaraykuchus manaña khuyakusuyta atinichu. 7Paykunata jorkawan jina wayrachisaj llajtasninkoj punkusnimpi. Mana wawasniyojta aylluyta saqerqani, paykunatataj phiriykorqani. imaraykuchus mana chay sajra kawsayninkuta saqeyta munarqankuchu. 8Viudasninkoqa mama qochaj kantumpi t'iyu jina may chhika kanqanku. Kikin chawpi p'unchaypi wañuchiyta apachimusaj wayna wawasniyoj mamaspa contrankuta. Kaymanta jinalla paykunaj patankuman ñak'ariyta, mancharikuytawan urmachimusaj. 9Ashkha wawasniyoj mamasqa mana kallpayoj llawch'iman tukonqanku; samakuytapis mana atenqankuchu. Manaraj wañunankupi wañonqanku. P'enqachisqa, k'umuykachachisqataj kanqanku. Pipis chaymanta kawsashaj qhepakojtaj enemigosninwan wañuchisqallataj kanqa, nispa nin Tata Diosqa. 10Ay noqamanta, mamáy, imapajtaj nacechikuwarqanki, kay pachapi kaj chhika runas contrayta sayaykuspa, noqawan churanakunankupaj? Mana pimampis qolqetaqa manunichu, nitaj pipis noqaman manuwanchu; chaywampis tukuy runas maldeciwanku. 11Chantá Tata Dios nerqa: Cheqamanta librasqayki allin kajta ruwanaykipaj, jinataj enemigosniyki qanmanta khuyayta mañakusunankuta ruwasaj, ñak'ariykunapi, llakiykunapitaj kashajtinku. 12Pillapis wichay ladomanta fierrota, chayrí broncetapis p'akiyta atinmanchu? 13Israel, tukuy juchasniykiraykumin enemigosniykej makisninkuman jaywaykusaj qolqesniykita, valorniyoj kapuyniykita, tukuy imaschus jallp'aykipi kajtawan, paykuna chay tukuyta qhasilla apakapunankupaj. 14Enemigosniykej wata runan kanaykita ruwasqayki mana rejsisqayki jallp'aspi, imaraykuchus phiñakuyneyqa ninamanta aswan sinch'ita k'ajarin, chaytaj contraykipi larwarenqa. 15Tata Dios, Qan tukuy imata yachanki; noqamanta yuyarikuy ari, jamuytaj yanaparinawaykipaj. Tukuy qhatiykachawajkunata ñak'arichiy, ajinata paykunamanta vengakunaypaj. Ama paykunata ch'inllamanta qhawakuychu noqata wañuchinawankukamaqa. Qanqa yachanki imaynatachus Qanrayku k'umuykachachisqa kasqayta. 16Parlamushawajtiyki, chay parlasqaykita mikhukorqani, chaytaj sonqo qhallallay, kusiytaj sonqoy ukhupi kawarqa, imaraykuchus Qampatamin kani Tata Dios, Tukuy Atiyniyoj Diosníy. 17Mana khuskachakorqanichu nitaj kusikorqanichu, pikunachus fiestasllapi purinku, chaykunawanqa; Qan noqata jap'ikapuwasqaykimantapacha, sapallaypuni kawsakuni, imaraykuchus phiñakuyniykiwan junt'achiwarqanki. 18Imaraykutaj kay nanayniy mana jayk'aj tukukunchu? Imaraykutaj kay nanasqasniy mana sanoyanchu nitaj jampisqa kayta atinchu? Qanqa noqapaj tukunki chay rato ch'akirparej yaku jinaman. 19Chayrayku Tata Dios nerqa: Noqamanchus kutirikamuwanki chayqa, Noqa qanta jap'ikapusqayki sirvinawaykipaj. Sichus qhasi manakaj imasta manaña thawtinki, manachayqa allin imasllataña ninki chayqa, sutiypi parlamojta kachasqayki. Paykunamin qanman kutirikamuchunku, qantajrí amapuni paykunaman kutirikunkichu. 20Noqa bronce perqata jina kay runaspa ñawpaqenkupi sayachisqayki. Maqanakusonqanku chaypis, mana atipasonqankuchu, imaraykuchus Noqamin qanwan kashani salvasunaypaj, kacharichisunaypajtaj, nispa nin Tata Diosqa. 21Noqa kacharichisqayki sajra runaspa makinkumanta, librasqaykitaj mana khuyakojkunaj atiyninkumanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\