JEREMÍAS 20

1Imerpa churin sacerdote Pasurqa Diospa Templompi kuraj kamachej karqa, paytaj Jeremiasta Diospa nisqanta parlashajta uyarerqa. 2Chantá Pasurqa kamacherqa Jeremiasta seq'onankuta, jinataj cepomantaj jap'iykuchimunankuta Benjamín nisqa pata kaj punku Diospa Templompi kashan, chay qayllanejpi. 3Q'ayantintaj chay cepomanta Jeremiasta phaskaramunankuta kamacherqa. Chantá Jeremiasqa nerqa: Tata Diosqa chay Pasur nisqa sutiykej cuentanmanta Magor-Mesabib nisqa sutita churasunki. 4Jinataj Tata Dios nisunki: Qan kikiykita mayta mancharikunaykipaj jina ruwasqayki, jinataj tukuy kawsaqesniykipajpis; chay kawsaqesniykeqa rikunaykita enemigosninkoj espadankuwan wañuchisqa kanqanku. Judapi tukuy tiyakojkunata Babiloniamanta reypa makinman jaywaykusaj, paytaj jallp'aykichejmanta Babiloniaman presos apasonqachej, chayrí espadawan wañurachichisonqachej. 5Jinallatataj kay llajtapi kaj imastapis Babiloniaman apanankupaj jaywaykullasajtaj: Trabajowan tukuy ima tarisqankuta, valorniyoj kapuyninkuta, Judá reyespa qhapaj kayninkutawan. 6Qanrí, Pasur, tukuy aylluykiwan khuska Babiloniaman preso apasqa kanki. Chaypi wañunki, chayllapitaj p'ampasonqanku qanta, tukuy kawsaqesniykitawan, pikunamanchus qan llullakuspa profeta jina sut'incharqanki, chaykunata. 7Tata Dios, Qan ch'awkiyawarqanki, noqataj ch'awkiyachikullarqayki; Qan may kallpayoj kaspa, atipawarqanki. P'unchaynintin asipayakuwanku, tukuytaj noqamanta alqochakuwanku. 8Sapa kuti parlaspa, ñak'ariymanta, jinataj wañuchinakumanta parlani, chayraykutaj sapa kuti toreyawanku, asiykukuwankutaj nisqasniykita willarasqayrayku. 9Sichus nini: Manaña Tata Diospi yuyasajchu, niñataj sutimpipis parlasajchu, nispa chayqa, simi nisqaykeqa sonqoypi nina jina ruphaykuwan, tullusniykamataj chayan. Sonqoyta ñit'iykukuyta munashaspapis, manapuni atinichu. 10Uyarini contraypi runasta chhichinakuspa parlashajta: Tukuynejpi manchachikuy tiyan. Jamuychej, payta ch'ataykusunchej, nispa. Chay kawsaqesniypis suyashanku imapipis pantanayta. Nillankutaj: Ichapis ch'awkiyachikunman; chaywanqa payta atipaykusunchej, vengakusunchejtaj, nispa. 11Qanrí Tata Dios, noqawan kashanki, uj mana atipay atina wapu soldado jina. Pichus qhatiykachawajkunaqa urmanqanku, manataj atipawayta atenqankuchu; atipachikuspa, p'enqaypi rikhurenqanku, mana qonqay atinapaj jina. Wiñaypaj mana allimpaj qhawasqa kanqanku. 12Tukuy Atiyniyoj Tata Dios, Qanmin cheqan runasta allinta qhawanki; Qanmin watunki runaj sonqonta, yuyayninta ima. Noqamampis rikuchiway imaynatachus chay runasta castigaspa pagachikusqaykita, imaraykuchus Qanllapi atienekuni waqaychasqa kanaypaj. 13Tata Diosman takirikuychej; Tata Diosta jatunchaychej, imaraykuchus Payllamin libran llakiypi kajta chay sajrata ruwajkunaj makinkumantaqa. 14Maldecisqa kachun chay paqarisqay p'unchayqa. Mamay nacechikuwarqa, chay p'unchayqa ama bendecisqachu kachun. 15Maldecisqa kachun pichus tatayta mayta kusicherqa: Uj qhari wawa nacepusunki, nispa willajqa. 16Chay runaqa, imaynatachus Tata Dios wiñaypaj llajtasta phirin, ajina phirisqa kachun. Sut'iyaymanta nanaywan qhapariykunata uyarichun, chawpi p'unchaypitaj uyarichun wañuchinaku maqanaku ch'ajwayta. 17Diosqa mamaypa wijsampi mana wañuchiwarqachu. Sichus wañuchiwanman karqa chayqa, mamayqa p'ampakunay kanman karqa, wijsantaj wiñaypaj junt'a kanman karqa. 18Imapajtaj mamaypa wijsanmanta llojserqaniri, kay jina nanayta, llakiyllata rikunaypajri, kawsayniy p'enqaypi tukukunampajri? nispa nerqa Jeremiasqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\