JEREMÍAS 21

1Rey Sedequiasqa Malquiaspa churin Pasurta, chantá Maasiaspa churin sacerdote Sofoniastawan kacharqa Jeremiasman kayta ninankupaj: 2Tata Diosta tapuripuwayku imaraykuchus Babiloniamanta rey Nabucodonosor contraykuta maqanakunampaj yaykuykamushawayku, chayta. Ichapis Tata Diosqa munanman uj t'ukuna imata ruwayta, Nabucodonosorta karunchachinampaj, nispa. 3Chantá Tata Diosqa Jeremiasman parlarqa, Jeremiastaj Sedequiaspa kachasqasninman kuticherqa: Niychej Sedequiasman: 4Israelpa Diosnin Tata Diosqa kayta nisunkichej: Noqaqa soldadosniykichejpa armasninkuta qhepaman kutirichisaj, mayqenkunawanchus perqaykichej jawapi muyuykusqa kashanku, chay babiloniospa, jinataj caldeospa contrankuta maqanakuyta munankichej, chaykunata. Chay enemigosniykichejtataj kay llajta chawpipi tantaykusaj. 5Noqamin qankunaj contraykichejpi maqanakusaj tukuy atiyniywan, kallpaywan, may sinch'i k'ajaj phiñakuyniywan ima. 6Wañuchisaj kay llajtapi tukuy tiyakojkunata, runasta, chantá uywastapis; uj millay wañuchej onqoywan tukuyninkuta wañurachisaj. 7Chay qhepamantaj Nabucodonosorpa makinman, waj wañuchejkunaj makisninkumanwan jaywaykusaj Judamanta rey Sedequiasta, kamachisninta, chantá pikunachus wañuchej onqoykunamanta, wañuchinaku maqanakumanta, yarqhaymanta llajtapi puchojkunata ima. Kay Nabucodonosorqa paykunata espadanwan wañuchenqa mana paykunamanta khuyakuspa nitaj sonqonta nanachikuspa. Noqa Tata Diosmin chaytaqa nini. 8Runasmampis willallaytaj: Tata Diosqa kayta nin: Noqaqa ñawpaqeykichejman churani kawsay ñanta, wañuy ñantawan. 9Pichus kay llajtapi qhepakojqa wañuchinaku maqanakupi, yarqhaywan, chayrí wañuchej onqoywan wañuchisqa kanqa; pitajchus llajtamanta llojsispa caldeoswan jap'ichikonqa, chayqa mana wañonqachu, kawsaynillantapis payqa salvanqapuni. 10Noqa niniña kay llajtaman sajra kajta apachimunayta, manataj allin kajtachu. Babiloniamanta reyman kay llajtata jaywaykusaj, paytaj ninata jap'iykuchispa, kay llajtata q'olaykuchenqa. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 11Judamanta reypa ayllunman, rey Davidpa mirayninman, kay Noqaj nisqayta nillaytaj: 12Tata Diospa nisqanta uyariychej: Tukuy p'unchaykunapi justiciata ruway; ñak'arichisqa kajkunata kacharichiy runaj yawarninta ch'onqaspa kawsajkunamanta. Pajtataj chay millay ruwasqasniykirayku phiñakuyniy nina jina jap'iykukunman, manataj pipis thasnuyta atishanmanchu. 13Jerusalén llajta, mayqenchus pampapi chhanka jina kay vallepi kashanki, chay, Noqa Tata Dios contraykipi kashani. Qankunarí ninkichej: Pitaj maqanakoj yaykuykamuwasunmanri? Pitaj pakakunanchejkama chayamunmanri? nispa. 14Noqamin castigasqaykichej ruwasqasniykichejman jina. Ninata jap'iykuchisaj sach'asniykichejman, chay ninataj tukuy muyuyniykichejpi kajta ruphaykonqa. Noqa Tata Diosmin chayta nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\