JEREMÍAS 27

1Josiaspa churin Sedequías Judapi kamachiyta qallarishajtin, Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 2Coyundata, uj yugota ima ruwakuy, chantá much'uykiman churaykukuy. 3Chantá uj willayta apachiy kay nacionesmanta reyesman: Edommanta, Moabmanta, Tiromanta, Sidonmanta ima. Chaytaqa apachiy, Jerusalenman jamunku rey Sedequiasta waturikoj, chay kachasnejta. 4Chay kachasta kamachiy reyesninkuman kay jinata ninankuta: Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios kayta nisunkichej: 5Jatun atiyniywan kay pachata ruwarqani, runasta, kay pachapi kashanku, chay animalestapis. Chantá chay tukuy imata qorqani, pimanchus munarqani, chayman. 6Kunanqa Noqa kay tukuy nacionesta jaywaykuni Babiloniamanta kamachiy rey Nabucodonosorpa makinman. Jinallataj k'ita animalestapis paypa makinman churani. 7Tukuy nacionespis payta, churinta, allchhinta ima sirvenqanku. Chayqa kanqa kikin Babiloniapaj horan chayamunankama, chaypachataj waj jatuchaj naciones, jinataj atiyniyoj runaspis paywan sirvichikonqanku. 8Nacionesmanta, chayrí reyesmantapis wakinkuna Nabucodonosorpa yugonwan mana yugochikuyta munajtinku, Noqa chay nacionesta castigasaj wañuchinaku maqanakuywan, yarqhaywan, wañuchej onqoywan ima, tukuyninku paypa atiyninman yaykunankukama. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 9Chayrayku ama kasuta ruwaychejchu profetasniykichejta, imachus jamunanmanta parlajniykichejkunata, mosqoykunata sut'inchajkunata, nitaj chay p'ajpakus rikuni nejkunatapis, pischus umachasunkichej Babiloniaj reyninman ama sirvej rinaykichejta, chaykunatapis. 10Chay tukuy sut'inchasqankoqa llullalla. Chayta creespaqa, qankuna jallp'aykichejmanta wijch'usqa kayllata tarikunkichej, jinallataj Noqa ch'eqerachisunaykichejta; jinallataj wañunaykichejta mask'akushankichej. 11Mayqen nacioneschus rey Nabucodonosorpa yugonwan yugochikojkunatarí Noqaqa jallp'ankupi qhepakojta saqellasaj, chaypi kawsakunankupaj, chaypitaj poqochikunankupaj. Noqa Tata Dios chayta nini. 12Noqa Jeremiasqa Judamanta rey Sedequiasmampis chay kikillantataj nerqani: Babiloniamanta reypa yugonman watachikuychej. Payta, jinataj runasnintapis sirviychej, chantá kawsankichejtaj. 13Imaraykutaj qan, chantá aylluykipis wañuchisqa kawajchej espadawan, yarqhaywan, chayrí wañuchej onqoykunawampisri? Tata Diosqa nin chay tukuy qhatirinantapuni, pischus Babiloniamanta reyta mana sirvejkunata. 14Ama kasuychejchu, pikunachus Babiloniamanta reyta ama kasunaykichejta umachasunkichej, chay profetastaqa, imaraykuchus paykunaj nisqankoqa llullalla. 15Tata Diosqa ninña: Noqaqa manapuni paykunata kachamunichu; paykunaqa sutiypi parlasqankuta nispa, llullakushallanku. Paykunatachus kasunkichej chayqa, Noqa wijch'usqaykichej, qankunataj tukuchisqa kankichej, jinallataj chay llulla profetaspis. 16Chantá nillarqanitaj sacerdotesman, tukuy runasmampis: Tata Diosqa kayta nisunkichej: Chay profetasta ama kasuychejchu. Paykunaqa nisunkichej: Babiloniamanta ña kutichiponqankuña Diospa Templonmanta apasqanku imasta, nispa. Chay nisqankoqa llullalla. 17Ama paykunata kasuta ruwaychejchu. Babiloniamanta reytachus sirvinkichej chayqa, kawsankichej. Imaraykutaj kay llajtaqa raqayllaman tukunmanri? 18Sichus cheqamanta profetaspuni kanku chayqa, sitajchus cheqamanta paykunaman parlani chayqa, Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmanta mañawachunku, ama saqenaypaj Babiloniaman apanankuta, Diospa Templompi qhepakunkuraj, chay imasta, chantá Judamanta reypa kamachinan wasipi, Jerusalenpipis qhepakunkuraj, chay imasta ima. 19Maypachachus rey Nabucodonosorqa Joacimpa churin Judamanta rey Jeconiasta Jerusalenmanta presota apasharqa Babiloniaman, Judamanta, Jerusalenmantawan kuraj kamachejkunatawan khuska chaypacha, mana apasqankuchu Temploj sayantasninta, nitaj broncemanta chay jatun yaku churanatapis, nitaj chay chukustapis, nillataj Templopi chay waj imastapis. 21Imaschus Diospa Templompi, Judamanta reypa kamachinan wasipi, Jerusalenpipis qhepakorqa, chay imasmanta parlaspa, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Babiloniaman chay imastapis apakaponqanku, chaypitaj qhepakonqanku, mayk'ajchari Noqa kutichimuyta munasaj ujtawan, chaykama. Noqa Tata Diosmin chayta nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\