JEREMÍAS 28

1Sedequías Judapi tawa watastaña kamachishajtin, phishqa kaj killapi, Gabaón llajtapi Asurpa churin profeta Hananiasqa Diospa Templompi Jeremiasman parlaspa, sacerdotespa, chantá tukuy runaspa ñawpaqenkupi nerqa: 2Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Babiloniaj reynimpa yugonta p'akisaj. 3Rey Nabucodonosorqa Diospa Templonmanta kaj imasta Babiloniaman aparqa, chaykunata iskay watasmantawan kayman kutichimullasajtaj. 4Judamanta Joacimpa churin rey Jeconiastapis kayman kutichimullasajtaj, Judamanta Babiloniaman presos apasqa karqanku, chay tukuy runastawan. Arí, Noqaqa Babiloniaj reynimpa yugonta p'akisaj. Noqa Tata Diosmin chayta nini, nispa nerqa Hananiasqa. 5Chantaqa profeta Jeremiasqa profeta Hananiasman kuticherqa, Diospa Templompi kasharqanku, chay sacerdotespa ñawpaqenkupi, jinataj llajtamanta tukuy runaspa ñawpaqenkupi ima, nerqataj: 6Arí, ajinata Tata Diosqa ruwachun. Tata Diosqa munachun chay nisqasniyki junt'akunanta, Diospa Templompi kaj imasta kutichimpunankuta, jinallataj Babiloniaman presos apasqa kajkunapis kutimpunankuta. 7Chaywampis qan uyariy, jinataj tukuy runaspis kay nisqasniyta uyarichunku. 8Ñawpa tiempospi kaj profetasqa, manaraj qan, nitaj noqapis kashajtinchej, willarasqanku ashkha nacionespa contrankupi, atiyniyoj reyespa contrankupi ima kananta wañuchinaku maqanakus, ñak'ariykuna, onqoykuna ima. 9Pi profeta allin kawsay jamunanmanta willajtin, sichus chay willasqan junt'akun chayqa, chaypi yachakun cheqamanta Tata Diospuni payta kachamusqanta, nispa nerqa Jeremiasqa. 10Chaypacha Hananiasqa Jeremiaspa kunkanmanta yugota phaskaraspa, t'unarparerqa. 11Chayta phaskaraytawantaj, tukuy runaspa ñawpaqenkupi nerqa: Tata Diosqa nin: Kay jinallatataj iskay watamantawan tukuy nacionespa kunkankumanta Babiloniamanta rey Nabucodonosorpa yugonta phaskarasaj, chantá p'akirparisajtaj, nispa. Chayta Hananías nejtinkamaqa, Jeremías riporqa. 12Hananías, Jeremiasmanta yugota qhechuspa p'akisqanmanta qhepatañari, Tata Diosqa Jeremiasman nerqa: 13Rispa, nimuy Hananiasman Noqa Tata Dios kayta nisqayta: K'aspimanta chay yugota qan t'unarqanki, chaypa cuentanmantatajrí fierromanta yugotañataj ruwasaj. 14Noqa Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nini: Fierromanta uj yugota tukuy nacionespa kunkankuman Noqa churani, Babiloniamanta rey Nabucodonosorpa kamachisnin kanankupaj. K'ita animalestapis paypa makinman churallanitaj, nispa. 15Chaypacha Jeremiasqa Hananiasta nerqa: Uyariy, Hananías: Mana Tata Dioschu kachamusunki. Qanrí llulleriosllata kay runasman creechinki. 16Chayrayku Tata Diosqa nin: Kay pachamanta chinkachisqayki. Kay watapi qanqa wañunki, imaraykuchus parlasqasniykiwan runasta enqhaykunki contrayta oqharikunankupaj, nispa. 17Chay profeta Hananiastaj, chay kikin watapi qanchis kaj killampi wañorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\