JEREMÍAS 30

1Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 2Noqa, Israelpa Señornin Tata Dios kayta nini: Uj libroman qhelqay kay tukuy nisqasniyta: 3Uj p'unchay jamushan, chay p'unchaypitaj Israelmanta, Judamantawan presos apasqa kajkuna kutimponqanku. Noqa Tata Diosmin chayta nini. Noqaqa paykunata kutichimusaj, tatasninkuman qorqani paykunajta kanampaj, chay jallp'aman. 4Kaymin Tata Diospa nisqanqa Israelmanta, Judamantawan. 5Tata Diosqa nin: Manchariymanta qhapariykuna uyarikun, jatun mancharikuywan, ch'ajwawantaj. 6Tukuyta tapurikuychej: Qhareqa atinmanchu wawata nacechikuyta? Chayta nini, imaraykuchus qharista rikuni, uj wijsayoj warmej nanayninwan jina q'ewiykachakojta. Imaraykutaj uyasninku q'ellu q'ellulla kashanri? 7Uj jatun ñak'ariy p'unchay qayllamushan; chay p'unchay jinaqa mana ujwan kanqachu. Uj llakiy p'unchay Jacobpa miraynimpaj kanqa; chaywampis chaymanta salvasqa kanqa. 8Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Dios nini: Wata runa yugomanta aylluyta kacharichisaj; lazosninta p'itirasaj, amaña ujtawan waj llajtayojkunaj wata runanku kanampaj. 9Manachayrí paykunaqa Noqa Señorninku Tata Diosta sirviwanqanku, jinallataj churasqay rey Davidtapis. 10Noqa Tata Dios nillanitaj: Jacobpa ayllun kamachíy, ama manchachikuychu. Qan, Israel, ama mancharikuychu. Qanta, wawasniykitapis Noqa kacharichimusaj chay karu llajtasmanta, maymanchus presos apasqa karqankichej, chaymanta. Watejmanta allin kawsaypi tiyakunki, ni pejpa ima nisqan, ni imata manchachikuspa. 11Noqa Tata Dios nillanitaj qanwan kashasqayta salvasunaypaj. Tukuy nacionesta kantumanta tukuchisaj, mayqenkunamanchus ch'eqeracherqayki, chaykunata. Jinapis qantaqa mana tukuchisqaykichu; chaywampis castigasqayki juchallikusqaykiman jinalla. Manapuni saqesqaykichu mana castigasuspaqa. 12Tata Dios nin: Nanasqasniykeqa mana sanoyanampaj jinachu kashan; chay onqoyniykipajpis mana jampi kanchu. 13Mana pipis qanmanta dakunchu, manataj pipis nanasqasniykita jampiykusoj kanchu, nitaj jampipis kanchu. 14Tukuy munapayasojkuna qanmanta qonqapusunku, manañataj pipis qanmantaqa dakunchu. Noqa qantaqa nanacherqayki enemigoykipis kayman jina; manchay sinch'ita castigarqayki may chhika sajra ruwasqasniykimanta, mana yupay atina juchasniykimanta ima. 15Imaraykutaj nanasqasniykimanta qhaparqachankiri, chay mana thañej onqoyniykimanta? Ashkha sajra ruwasqasniykimanta, mana yupay atina juchasniykiraykutaj, ajinata ñak'arichiyki. 16Chaywampis, tukuy qanta oqoykusojkunaqa oqoykusqallataj kanqanku. Qanta ch'uskisojkunaqa ch'uskisqallataj kanqanku. Tukuy enemigosniykitaj waj nacionman presos apasqa kanqanku. Qanmanta suwajkunapis suwachikullanqankutaj. 17ñawpajta karqanki, ajina sanoman tukuchisqayki, nanasqasniykitataj jampisaj, imaraykuchus enemigosniyki qanmanta ninku: Sionqa saqerparisqa kashan; mana pipis paymantaqa yuyarikunchu, nispa. Noqa Tata Diosmin chayta nini. 18Tata Diosqa nillantaj: Jacobpa mirayninta ñawpa tiempopi allimpi kasqankuman kutichisaj; tukuy nacionninmanta khuyakusaj. Llajtaqa chay raqaykuna patallapitaj watejmanta sayarichisqa kanqa, kamachina wasispis maypichus karqanku, chayllapitaj. 19Paykunamanta graciasta qospa takiykuna llojsenqa, kusisqa kasqankumanta ch'ajwapis. Mana pisiyanqankuchu, manachayqa astawan paykunata ashkhayachisaj. Mana pipis paykunata pisipaj qhawanqachu, imaraykuchus Noqamin paykunata jatunchasaj. 20Israelitasqa ñawpajta jina kanqanku; tukuy runasnenqa ñawpaqeypi sinch'ita sayanqanku, Noqataj castigasaj paykunata tukuy ñak'arichejkunata. 21Paykuna ukhumanta kuraj kajninku rikhurenqa, kamachejninkupis paykuna ukhullamantataj rikhurenqa. Paytaqa Noqaman qayllachimusaj. Pitaj kawsayninta enqhaykunman Noqaman qayllamunawampajri? 22Ajinamanta paykuna aylluy kanqanku, Noqataj Diosninku kasaj, nispa nin Tata Diosqa. 23Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa uj loco para jina, uj sinch'i muyoj wayra jinataj juchasapaspa patankuman choqakun. 24Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa mana thasnukonqachu imatachus Pay munasqanta junt'anankamaqa. Jamoj p'unchaykunapi qankunaqa chay imasta sut'ita entiendenkichej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\