JEREMÍAS 43

1Jeremiasqa Judamanta puchojkunaman willayta tukorqa, Señorninku Tata Dios imastachus paykunaman nisqanta. 2Chantá Osaiaspa churin Azarías, Careaj churin Johananwan, waj wapuykachaj runaspiwan Jeremiasman nerqanku: Chay nisqaykeqa llulla. Señorniyku Tata Diosqa mana kachamusunkichu ninawaykupaj: Ama Egiptoman tiyakoj riychejchu, nispa. 3Neriaspa churin Baruclla umata sat'isunki noqaykoj contraykupi, caldeospa makinkuman qan jaywaykunawaykupaj, paykuna wañuchinawaykupaj, chayrí Babiloniaman presosta apanawaykupaj, nispa. 4Ajinaqa, ni Careaj churin Johanán, nitaj soldadosmanta kurajkunapis, nillataj Judamanta puchoj runaspis Tata Diospa nisqanta kasorqankuchu, Judapi qhepakunankupaj. 5Manachayqa Johanán, soldadosta kamachejkunapiwan Judamanta puchoj runasta Egiptoman pusanankupaj tantaykorqanku, pikunachus tukuynejman ch'eqerachisqa kasqankumanta Judaman tiyakoj kutimpojkunata. 6Tantallarqankutaj qharista, warmista, wawasta, reypa ususisnintawan, pikunatachus Babiloniamanta soldadosta kuraj kamachej Nabuzaradán Gedaliasman qhawanampaj saqesqa, chaykunata. Tantallarqankutaj Jeremiasta, Neriaspa churin Baructawan. 7Tata Diospa kamachisqanta mana kasuspa, tukuyninku Egipto nacionman riporqanku, Tafnes llajtakamataj chayarqanku. 8Tafnespi kashajtinku, Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 9Judamanta kajkunaj rikunankuta jatuchaj rumista oqharispa, p'ampaykuy Faraonpa wasi pationman yaykunapi ladrillos uraman. 10Chantá niy: Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios nin: Babiloniamanta kamachiy Nabucodonosorta kamachisaj; chaymantaqa kay p'ampasqayki rumis pataman kamachina tiyananta churasaj, ajinallatataj llanthucha toldontapis. 11Paytaj Egipto nacionta phirita ruwanqa. Pischus wañunankupaj kashanku, chaykunaqa wañonqanku; pischus llajtankumanta waj nacionman presos apasqa kanankupaj kashanku, chaykunaqa apasqa kanqanku. Pikunatajchus wañuchinaku maqanakupi wañuchisqa kanankupaj kashanku, chaykunaqa maqanakupi wañonqanku. 12Egiptopi lanti diosninkoj yupaychana wasisninkuman payqa ninata jap'iykuchenqa, diosninkukunatataj presosta jina apakaponqanku. Egiptopi ajinata ruwaytawan, ripullanqa, imaynatachus uj michej qhatakunanta oqhariykukuspa ripun, ajinata, ni pej ima nisqan. 13Egiptopi phirillanqataj intita yupaychana cheqapi sayantasta, ninawantaj lanti yupaychana wasista kanaykonqa, nispa nerqa Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\