JEREMÍAS 8

1Tata Diosqa nillantaj: Chay p'unchaykunapimin reyespa tullusninkuta p'ampasqa kasqankumanta orqhonqanku, chantá Judajpa kurajkunampata, sacerdotespata, profetaspata, jinallataj Jerusalenpi tiyakojkunajtawan. 2Chay tullustaj wijch'usqa kanqanku intej ruphaynin ruphanampaj, chantá killaj, ch'askaspa k'anchaynimpi tuntirayanampaj, imaraykuchus chaykunataqa munakuspa sirverqanku, qhepankuta rerqanku, tapukorqanku, yupaycharqankutaj. Chay tullustaqa mana pipis oqharispa p'ampanqachu, manachayqa wanu jina pampapi qhallisqa wijch'urayanqa. 3Kay millay runasmanta qhepakojkunataj, mayllapipis ch'eqerachisqaymanta qhepakojkunaqa astawan wañuytaraj munanqanku kawsaymanta nisqaqa. Chaytaqa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 4Qan, Jeremías, aylluyman kay parlasqayta sutiypi willay: Pipis urmaytawanqa, sayarikun; ñanta chinkachejpis ñanman kutirimumpuni. 5Chantaqa qan Israel, imaraykutaj wasanchawarqankiri? Jerusalén, imaraykutaj qan kutin kutinta qhesachawarqankiri? Imaraykutaj llulla kajmanta ch'ipakunkiri, manataj kutirimpuyta munankichuri? 6Uyarishasqayman jinaqa mana pitapis cheqanta parlajta uyarinichu. Mana pipis sajra ruwasqanmanta Diosman kutirikuspa, ninchu: Imatataj ruwakuniri? nispaqa. Sapa ujninku ñanninkuta ima jina t'ijurinku, wañuchinaku maqanakuman sinch'ita t'ijurej caballos jina. 7Chay patata phawaj cigüeñapis yachanku, mayk'ajchus kutimpunankuta. Palomas, para p'isqos, chakisapa yaku p'isqospis yachanku mayk'ajchus wajnejman rinankuta. Aylluyrí, kamachisqasniyta mana yachanchu. 8Imaynapitaj qankuna niwajchej: Yachayniyoj kayku, imaraykuchus Tata Diospa leynin kapuwayku, nispa? Chay leyta yachachejkunarí llullata qhelqaspa, mana maychus kajta yachachinkuchu. 9Chay yachayniyojkunaqa k'umuykuchisqa, mancharichisqataj kanqanku, imaynatachus uj animalqa tojllapi jap'ichikun, jinata. Sichus nisqasniyta qhesachanku chayqa, ima laya yachayniyoj kasqankuri? 10Chayrayku warmisninkuta waj qharisman jaywaykusaj, jallp'asninkutapis wajkunaman qollasajtaj. Chayta ruwasaj imaraykuchus tukuyninku, jatunmanta juch'uykama qolqemanta wañurisqa kanku. Sacerdotes, jinataj profetaspis tukuyninku ch'awkiyajkuna kanku. 11Aylluypa nanasqasnintaqa pata patallanta jampiykurinku. Paykuna ninku tukuy imapis allillan kasqanta; jinapis manapuni imapis allinchu kashan. 12Chay millay imasta ruwasqankumanta p'enqakorqankuchu? Mana, manapuni p'enqakorqankuchu, nitaj yachankuchu imachus p'enqakuy kasqanta. Chaywampis maypachachus Noqa paykunata jasut'isaj chaypacharajmá, misk'anqanku, urmachisqataj kanqanku, chay wajkunawan khuska, nispa nin Tata Diosqa. 13Tata Diosqa nillantaj: Aylluypa cosechasnintapis qhechurparisaj. Mana uvas poqoypis huertapi kanqachu, nitaj higospis sach'ampeqa puchonqachu, manachayqa ch'aki laqhesllaña qhepakonqa. Imatachus paykunaman qorqani, chaypis qhechusqa kanqa, nispa. 14Chantá aylloyqa nenqanku: Imapajñataj kaypi qhepakunchejri? Jaku ripunachej sumaj perqaswan jark'achasqa llajtasman ujkama chaypi wañunanchejpaj, imaraykuchus Señorninchej Tata Diosqa wañuchisqa kananchejpaj churawanchej. Payqa venenoyoj yakuta ujyachiwanchej, imaraykuchus Paypa contrampi juchallerqanchej. 15Allin kawsayta suyarqanchej, manataj ima allimpis chayamuwarqanchejchu. Sanoyachisqa kayta suyarqanchej, mancharikuyllataj karqa. 16Enemigosqa jamushankuña. Caballospa ansaqesqasninku Danmantapachaña uyarikun. Caballos qhaparejtinku, tukuy jallp'antin kharkatitin. Kay jallp'api tukuy kaj imasta chinkarparichej jamushanku, llajtasta, chaypi tiyakojkunata ima. 17Tata Diospis nillantaj: Qankunaj contraykichejpi venenoyoj katarista khaninasuykichejpaj apachimusaj, chaykunatarí p'ajpakuspis mana imanayta atenqankuchu. 18Kay sonqoypa nanaynimpajqa mana jampi kanchu, sonqoy ukhupitaj llawch'iyashaniña. 19Aylluypa waqasqanqa karu llajtamanta uyarikun: Tata Diosqa manañachu Sionpi kashan? Manañachu Reynenqa chaypi kashan? nispa. Tata Diostajrí kutichin: Imaraykutaj phiñachiwarqankichej chay lantikunata yupaychaspa, chay wajkunaj qhasi manakaj diosninkuwanri? nispa. 20Q'oñi tiempo pasanña, cosecha oqharina tiempo pasanña, noqanchejtajrí mana salvasqachu kanchej. 21Ñak'arini aylluy ñak'arichisqa kasqanrayku; mayta llakikuni, mancharikuytaj atipashawanña. 22Manachu ima jampipis Galaad llajtapi kanman? Manachu jaqaypi pipis jampiykurejqa kanman? Imaraykutaj kay aylloyqa mana sanoyakuyta atinchuri?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\