JOB 11

1Chantá Naama llajtayoj Zofarqa Jobman kuticherqa: 2Chay chhikata parlasqaykimanqa manachu pipis kutichiyta atinman? Chay jinata parlasqaykiwanchu qanqa llimphuman tukuyta munashanki? 3Chay jina parlasqaykiwanchu noqaykuta ch'inyachiyta munawayku? Kay jinata alqochakuwasqaykumanta manachu pipis ima nisonqa? 4Qanqa ninki: Noqaj yachachiyneyqa cheqampuni, Diospa ñawpaqempitaj mana k'amina kani, nispa. 5Imaynapichus Dios parlarinman kutichinasumpaj, qanmantaj Diosqa parlanman. 6Pay yachachisunkiman yachaypa pakasqa imasninmanta, chay mana entiendey atina imasta. Ajinapi yachawaj Diosqa manaraj juchaykiman jinachu castigasusqanta. 7Creenkichu Diospa pakasqa imasninman chayayta? Chayawajchu Tukuy Atiyniyoj Diospa imaynachus kasqanta yachanaykikama? 8Imanawajtajri? Chaykunaqa cielomantapis aswan patapi kanku. Imatataj qan chaymanta yachanki? Chaykunaqa kanku ukhu pachamantapis aswan ukhupi. 9Kay pachamantapis aswan jatuchaj kanku, mama qochamantapis aswan ancho. 10Sichus Dios jamuytawan runasta presochachispa juzganman chayqa, pitaj Payta jark'anman amaña chayta ruwanampaj? 11Diosqa yachan pichus llulla kasqanta; Pay rikun tukuy sajra kajta. Yuyankichu Pay imatapis mana reparasqanta? 12Uj wampu runaqa yuyayninman churakonqa, maypachachus k'ita burroqa manaña k'ita burrochu kanqa, chaypacha. 13Ujkama cheqan sonqowan imatapis ruwaj churakuy, Diosmantataj mañakuy. 14Sichus jucha q'epirisqa kashanki chayqa, chay juchata wijch'uy qanmanta; wasiykipi juchataqa ama qhawakullaychu. 15Chay jinata ruwaspa, uyaykita ni pimanta pakankichu. Chantá sinch'i kanki, ni pimanta manchachikuspa. 16Tukuy ñak'ariyniykimanta qonqapunki; qonqapunki pasarparej yakuta jina. 17Kawsayniykeqa k'ancharenqa chawpi p'unchaypi intimanta astawan, kawsayniykej aswan laqhantaj kanqa sut'iyarqamuypi k'anchay jina. 18Diospa waqaychaynimpi sumajta puñukunki; Diospi atienekunki, Paypitaj suyakuspa kawsakunki. 19Puñushajtiyki, ni imapis mancharichisoj kanqachu. Ashkhas jamusonqanku yanapayniykita mask'aspa. 20Sajra runasrí qhasillata yanapata mask'anqanku. Mana tarenqankuchu maymanchus pakakunankutapis; paykunaqa wañuyllataña suyanqanku, nispa nerqa Zofarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\