JOB 13

1Kay tukuy imastaqa kikin ñawisniywan rikuni; ninrisniywampis uyarini imaschus kajta. 2Imatachus yachasqaykichejta noqapis yachallanitaj; ni imapi qankunamanta aswan pisichu kani. 3Chaywampis Tukuy Atiyniyoj Dioswampuni parlayta munani. Paywan imamantapis unanchariyta munani. 4Qankunaqa llullakuyllata wakichinkichej; qankunaqa qhasi manakaj jampejkuna kankichej. 5Sichus ch'inlla kakuwajchej karqa chayqa, yachayniyoj runaspaj qhawasqa kawajchej karqa. 6Ama jinachu kaychej; uyariwaychej kunanqa sumajta, imaynatachus yuyasqaymanta sut'inchasqayta. 7Yuyankichejchu Diospaj allinta parlasqaykichejta jinata llullakuspaqa? Chay ch'awkiyayniykichejwanqa Diosta yanapashasqaykichejtachu yuyankichej? 8Diosraykuchu wakin runasta qhesachankichej? Qankunaqa Diosman sayasqaschu kankichej? 9Imaynataj kanman sichus Diosqa kawsayniykichejmanta waturisunkichejman chayrí? Paytaqa runata jina ch'awkiyawajchejchu? 10Chaypacha Diosqa sumajta castigasonqachej, sichus pakayllapi wakillanman kutikunkichej chayqa. 11Cheqamanta Diospa jatun kaynenqa mancharichisunkichejman, kharkatichisunkichejmantaj. 12Chay jinata parlasqasniykichejqa ushpha jinalla, t'uru perqawan jark'achakuna jinallataj. 13Ch'inyarikuychej, noqañataj parlarisaj. Chaymantaqa imapis jamuwachun. 14Wañojpis yaykusaj; ujllapi imaynachus kanayta yachakusaj. 15Dios wañuchinawan kashajtimpis, Paypi suyakullasajpuni. Noqa sut'inta Paywan parlasaj imaynachus kasqayta. 16Ichapis kayrayku salvasqa kasaj, imaraykuchus Paypa ñawpaqenman sajra runaqa mana yaykuyta atinchu. 17Sumajta uyariwaychej imatachus yuyasqayta, imatachus nisqaytaj ninrisniykichejman yaykuchun. 18Noqaqa imaynachus kasqaymanta parlarisaj, yachanitaj cheqampi kasqayta. 19Sichus pipis imamanta ch'atawanman chayqa, ch'inyakuyman, wañupuymantaj. 20Iskay imasllata qonawaykita mañakuyki, Diosníy, manataj Qanmanta pakakusqaykichu. 21Amaña castigawaychu ari; amaña kay jinatapuni manchachiwaychu. 22Chantaqa wajyaway, noqataj uyarisqayki; chayrí noqa ñawpajta parlarisaj, Qantaj kutichiwanki. 23Niway: Mashkhatataj pantani? Mayqenkunataj kanku juchasniy? Rikuchiway ari imaspunichus juchasniy kasqanta. 24Imaraykutaj uyaykita pakawanki? Imajtintaj enemigoykita jina qhawawankiri? 25Noqaqa wayraj apaykachasqan laqhe jinalla kani. Imaraykutaj chay jinata chinkachiyta munawankiri? Noqaqa ch'aki ichhu jinalla kani. Imaraykutaj qhatiykachallawankipuniri? 26Qanqa jayajta juchachawanki; wayna kashaspa juchallisqaymanta cuentata mañawanki. 27Chakisniyta cadenaswan watawanki. Imaynatachus purisqayta qhawawanki; maymanchus risqaytapis qhawallankitaj. 28Cuerpoyqa ismusqapis kanman jina tukukushan, thutaj k'utusqan p'acha jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\