JOB 20

1Chantá Naamat sutiyoj llajtamanta Zofarqa kutichispa, nerqa: 2Qanqa sonqoyta t'impurichinki, manataj ch'in kayta atinchu. Chayrayku kunanqa kutichisqayki: 3Uyaypi nirawasqaykeqa phiñachiwan, noqatajrí yachani imatachus kutichisunayta. 4Qan yachanki unaymanta kay jinapuni kasqanta, kay jallp'a patapi runas kasqankumantapacha: 5Sajra runaspa kusikuyninkoqa pisi tiempollapaj kashan; juchasapaj kusikuynenqa uj ratolla kashan. 6Runaykachasqan janaj pachakama chayajtin, umampis phuyukama oqharikojtin, 7wanu jina ujllata wiñaypaj chinkanqa. Kawsaqesnenqa mana yachanqankuchu maypichus kasqanta. 8Mosqoy jina chinkaponqa; ch'isin mosqoypi jina rikusqa jinalla chinkapun, nitaj pipis tariyta atenqachu. 9Pichus paywan tiyakushaspa rikojqa manaña jayk'ajpis ujtawan payta rikonqachu. 10Wawasnillanña wajcha runasman kutichiponqanku, imatachus pay suwarqa, chayta. 11Kallpampi waynapacha covachaman yaykonqa. 12Sajra kajqa misk'iman rijch'akun, chay runataj qallunwan misk'irichikun; 13simillampi jap'ispa, misk'irarichikun, alliyllamantataj llunk'urarikun. 14Wijsan ukhupitajrí, katari venenoman jina tukun. 15Qhapaj mikhusqasninta lanzarparenqa; Dios orqhonqa chaykunata wijsanmanta. 16Katarej venenonta ch'onqanqa, chayllataj payta wañuchenqa. 17Manaña payqa jatunmanta mikhurenqachu imatapis, lechewan, misk'iwan mayu jina rishajmanta. 18Kutichipunan tiyan tukuy trabajaspa tarisqanta. Chay imastaqa manaña maki junt'ata apaykacharenqachu nitaj mikhuykonqachu. 19Payqa wajchasmanta kapuyninkuta qhechuspa mana imayojta saqerqa; jap'ikaporqa mana ruwasqan wasista. 20Mana jayk'ajpis sajsakuyta aterqachu, nitaj imapis librakojchu paypa makinmanta. 21Ni imapis qhepakojchu oqosiri kayninmantaqa. Chayrayku chay allin kaynenqa manapuni unaypajchu kanqa. 22May chhika imasniyoj kaspapis, astawan mana kusiyniyoj kanqa; tukuy sajra runaspa makinku paypa patampi kanqa. 23Wijsanta junt'achikuyta munajtin, Dios apachimonqa paypa patanman sinch'i phiñakuyninta. Chay phiñakuyta paypa patanman parachimonqa. 24Sichus fierro armasmanta ayqenqa chayqa, uj bronce flecha payta jap'irparenqa. 25Chay flechaqa cuerponta pasarparenqa, puntantaj llojsenqa k'iwichan chaynejta. Chayqa astawan payta manchaykuchenqa. 26Tuti laqhayay payta p'ampaykonqa. Ni pejpa enqhasqan nina payta rupharparenqa, jinallataj wasimpi imasninchus kajtapis. 27Cieloqa paypa juchasninta sut'inchanqa, jallp'ataj payta ch'ataykunampaj sayaykonqa. 28Diospa phiñakuynin mayu jina wasaykuspa, kapuyninta chinkarparichenqa. 29Chayta Diosqa waqaychan sajra runaspaj; chaytaqa Dios paykunapaj wakichin, nispa nerqa Zofarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\