JOB 21

1Chantá Jobqa kutichispa, nerqa: 2Sichus sumajta sonqochawayta munankichej chayqa, kay nisqayta uyariychej. 3Suyariwaychej parlanaykama; chaymanta munaspaqa asikuwaychejpis. 4Noqaqa mana pi runawanchu quejanakushani; chayrayku mana jinalla kakuyta atinichu. 5Sichus allinta uyariwankichej chayqa, mancharikuywan opapacha qhepakunkichej. 6Noqa kikiy chaypi yuyaspa, mancharikuni; cuerpoypis mayta kharkatitin. 7Imaraykutaj juchasapas kawsallankupuniri, machuyanankukamataj qhapajyallankupuniri? 8Paykunaqa wawasninkuta, allchhisninkuta ima wiñajta rikunku, paykunaj qayllankupitaj ni imamanta manchachikuyniyoj karinku. 9Wasisninkumanqa ni ima llakiy chayanchu; Diospis paykunata mana castiganchu. 10Wakasninkoqa mirallankupuni; uñasninkupis mana wañunkuchu. 11Wawasninkoqa kusisqas phinkiykachanku, uña ovejitas jina mayta sink'uykacharispa. 12May kusisqas phinkirispa tusunku, tocarispa cajata, arpata, qenata ima. 13Tukuy kawsayninkupi qhapajyanku. Chantá ni imamanta llakiyniyoj wañupunku. 14Paykunaqa Diosta ninku: Noqaykumanta ithirikuy. Mana munaykuchu ñankunaykita rejsiyta. 15Pitaj kasqa chay Tukuy Atiyniyoj Dios Payta sirvinaykupajri? Imatá tarisqayku kasqa Paymanta mañakuspari? nispa ninku chay juchasapasqa. 16Chaywampis sajra runasqa mana dueñochu kanku allin kayninkumanta. Paykuna jina yuyanayqa noqamanta karupi kachun. 17Mayk'ajtaj sajra runaspa k'anchayninku wañuporqari? Mayk'ajtaj llakiyman urmarqankuri? Mayk'ajtaj Dios mayta phiñakuspa paykunata ñak'aricherqari? 18Mayk'ajtaj wayraj apasqan paja jina kanku, muyoj wayraj oqharisqan q'opa jinataj? 19Nisqa kashan: Diosqa tataspa juchasninkuta wawasnimpi pagachikun, nispa. Chaywampis sajrata ruwajpuni castigasqa kanan wananampaj. 20Paypuni castigasqa kanan Tukuy Atiyniyojpa sinch'i phiñakuyninwan. 21Wañusqanmanta qhepamanqa, payman ima dakun ayllunmantari? 22Chantá, pitaj Diosman yachachenqa, janaj pachapi kajkunata juzgajtari? 23Wakenqa wañunku sumaj kallpankupi, kusisqas, ni imamanta llakiyniyoj. 24Sumaj qhapaj kashanku, ni imamanta onqosqataj. 25Wakinrí may llakiypi kawsanku, wañupunkutaj kusiy kawsayta mana rejsispa. 26Chay tukuywampis jallp'a ukhupeqa uj rejlla kanku. Khuruspis kikillantapuni iskayninkuta mikhukapunku. 27Noqa yachani imatachus qankuna yuyasqaykichejta noqamanta, sajra yuyaykuna tiyapususqaykichejtapis. 28Qankunaqa tapukunkichej: Maypitaj kunan chay kuraj runaj wasinri? Maypitaj kashan sajra runaj tiyakunanri? nispa. 29Manachu qankunaqa chay ñanta rejkunata tapukunkichej? Paykunaqa ninku: 30Maypachachus Dios phiñakun chaypachaqa, Pay llakiykunata apachimun; sajra runatatajrí ni imapis pasanchu, nispa. 31Ni pipis kanchu sajra kawsasqankuta uyankupi nipunampaj, nitaj pipis kanchu chay ruwasqankuman jina paykunata castiganampaj. 32P'ampaj apashajtinkoqa, qhepantataj ñawpaqentataj runas rinku. 33Jallp'apis llamp'ulla qhataykonqa. P'ampaytawanqa, covachanta qhawaj churakonqanku. 34Qankuna sonqochayta munawasqaykichejqa qhasi manakaj. Tukuy parlasqaykichejqa llullalla, nispa nerqa Jobqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\