JOB 22

1Chantá Temanmanta kaj Elifaz kutichispa, nerqa: 2Yuyankichu runaqa may jina yachayniyoj kaspapis Diospajqa imapajpis allimpuni kasqanta? 3Tukuy Atiyniyoj Diosqa imatapunitaj allinta tarisqa qan cheqan runa mana k'amina kasqaykimantari? 4Sichus Pay castigasunki, juzgasunampajtaj wajyasunki chayqa, mana qan sumajta kasuspa kamachisqasninta ruwasqaykiraykuchu castigasunki. 5Manachayqa pay k'amisunki qampa sajra ruwasqasniyki ancha ashkha kasqankurayku, qampa juchasniykeqa mana tukukuyniyoj kasqanrayku ima. 6Qanqa mana imallamanta wawqesniykimanta prendasta orqhoj kanki; p'achasninkuta qhechuspa, q'alasllata saqej kanki. 7Pichus ch'akichikojmanqa mana yakuta jaywarejchu kanki; pichus yarqhachikojmanqa mana mikhunata qorejchu kanki. 8Qanqa ajina qhapaj kaspa, allimpaj qhawasqa kaspataj, creekoj kanki qanlla kay jallp'amanta dueño kasqaykita. 9Viudasta mana imata jaywarispa kachapoj kanki; wajcha wawastapis maqaraj kanki. 10Chayrayku kunanqa ima llakiypis muyuynillaykipiña kashan; chayrayku ima ratopis manchariylla qampajqa kashan. 11Tukuy imapis laqhalla qampajqa, mana imatapis rikuyta atinkichu; may chhika yaku jina p'ampaykusunki. 12Diosqa cielomanta aswan patapi kashan. Aswan patapi kaj ch'askaspis Paymanta aswan urapiña rikhurin. 13Qanqa imaynatataj niwaj Diosqa mana reparasqanta, laqha phuyumantataj mana rikuyta atisqanta? 14Imaynatataj niwaj: Diosqa mana rikunchu, imaraykuchus cielopi purishan kayman jaqayman, nispa? 15Qanqa chay ñawpa ñantachu riyta munallankipuni, mayqen ñantachus sajra runas purerqanku, chayta? 16Chay sajra runasqa manaraj imapi wañorqanku, ashkha yakoj apasqan jina. 17Diosman nerqanku: Jatariy noqaykumanta. Imanawasqaykutaj kasqa Tukuy Atiyniyoj Diosri? nispa. 18Chaywampis, Diosqa tukuy ima allin imaswan wasisninkuman junt'achisqa. Sajra runaspa chay yuyasqankoqa noqamanta karupi kachun. 19Cheqan kaj runasqa chayta rikuspa, kusikunku; mana juchayojkunaqa kay jinata asipayanku: 20Contrariosninchejqa chinkachisqa kanku, tukuy kapuyninkutataj nina ruphaykun, nispa. 21Watejmanta Dioswan allinyakuy, chantá tukuy imasniykipis kapullasonqataj. 22Saqey Pay yachachisunanta, chay nisqantataj sumajta umaykipi jap'eqay. 23Sichus Tukuy Atiyniyoj Diosman kutirikamunki chayqa, wasiykimantataj sajra kajta karunchanki chayqa, 24sitajchus qoriykita pisipaj qhawanki, jallp'allapis, chayrí wayq'opi rumillapis kanman jina chayqa, 25chantá Tukuy Atiyniyoj Diosqa qampaj kanqa may ashkha qoriwan, qolqewan jina. 26Tukuy Atiyniyojqa kusiyniyki kanqa; jinamanta mana p'enqakuspa Diosta qhawarinki. 27Sichus Paymanta imatapis mañakunki chayqa, Pay uyarisonqa, qantaj imatachus Paypaj ruwasaj nisqaykita ruwanki. 28Imatachus ruwaj wakisqaykipi allimpuni risonqa, ñanniykitataj k'anchay k'anchamonqa. 29Diosqa may kasqanta yuyakoj runata uraman churan, llamp'u sonqoyoj runatatajrí salvan. 30Mana juchayojtaqa Paymin mana allin kaymanta libran; qantapis librasonqa, sichus mana juchayoj kanki chayqa, nispa nerqa Elifazqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\