JOB 26

1Chantá Jobqa kutichispa, nerqa: 2Kay jinata llakisqa runata yanapayta yachanaykiri? Mana kallpayojta imaynatataj librankiri? 3Ajinatachu sumajta yuyaychayta yachasqanki mana yachayniyojtaqa? 4Pejpa yanapayninwantaj jinata parlankiri? Pitaj qanman yuyaychasorqa chay jinata parlanaykipajri? nispa nerqa Jobqa. 5Chantá Bildadqa kuticherqa: Ukhu mama qochapi wañusqas kajkuna manchachikuywan chay ukhupi kharkatitinku. 6Ukhu pachaqa kicharisqa jina Diospa qhawaynimpi; Diosmanta mana imatapis pakayta atinchu. 7Diosqa cielota aysarin ni ima patallapi, kay pachatataj mana imallaman warkhuykun. 8Payqa yakusta phuyusninman churan, phuyustajrí chay llasa yakuswan mana phatanchu. 9Killaj uyanta laqhayaykuchin, uj phuyuwan qhataykuspa. 10Mama qocha pataman lindeta jina cielota churan, maypichus k'anchaywan laqhayaywan tinkushanku, chayta. 11Dios mancharichejtinkama, manchariywan kharkatitinku, may orqosmanchus cielo q'emisqa kashan, chaykuna. 12Payqa mama qochata atiyninwan kuyuchin; mama qochapi manchachikuna Rahab nisqa millay jatun animalta yachayninwan atipan. 13Ujta phukuspa, cielota picharparin; makinwan q'allpispa chay llusp'ej katarita wañuchin. 14Chayqa ruwanasninmanta uj chhikallan; imatachus uyarisqanchejqa uj chhichiy jinalla. Pitaj chay jina atiyniyoj qhon qhonnintaqa entiendeyta atinmanri? nispa nerqa Bildadqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\