JOB 27

1Jobqa parlaspallapuni nerqa: 2Kawsashaj Diosrayku jurani, pichus justiciata ruwayta mana munanchu, astawampis almayta llakichin, chayrayku: 3Almay noqawan kanankamaqa, Diospa samaynin senqaypi kanankamaqa, 4simeyqa manapuni ima sajratapis parlanqachu, nitaj qalluypis llullakonqachu. 5Noqa kawsanaykamaqa nillasajpuni mana ima juchayoj kasqayta; mana saqesqaykichejchu qankuna qhasimanta juchachanawaykichejta. 6Noqaqa nillasqaykichejpuni cheqan runa kasqayta; mana imapis kanchu sonqoypa yuyaynin chaymanta juchachanawampaj. 7Contraypi tukuy kajkuna, sajra, juchasapas jina kachunku. 8Imapitaj chay jina juchasapaqa suyakonqa, Diosqa kawsayninta qhechojtinri? 9Llakiykunapi rikhurejtimpis, Diosqa mana uyarenqachu mañakusqasninta. 10Chay jina runaqa mana kusiyta tarenqachu Tukuy Atiyniyojpi, nitaj mayk'ajllapis Paymanta mañakunchu. 11Noqa rikuchisqaykichej Diospa jatun atiyninta, Tukuy Atiyniyoj Dios imastachus ruwanampaj wakichisqasninta. 12Sichus qankuna chay imasta rikunkichejña chayqa, imaraykutaj manakajta parlankichejri? 13Tukuy Atiyniyoj Diospa castigonqa kaymin, tukuy mana khuyakuyniyoj, sajra runaspajqa: 14Wawasninku ashkhapis kachunku, espadawan wañuchisqa kanqanku. Juch'uy wawasninkupajpis mana ima kanqachu sajsakunankupaj. 15Kawsashaj qhepakojkunaqa wañuchej onqoywan wañuranqanku, viudasninkutaj mana waqallanqankupischu paykunamanta. 16Sajra runaqa jallp'a chhikatapis qolqeta tantachun, p'achatapis may chhikata tantachun. 17Pichus cheqanta ruwaj runamá chaywan p'achallikonqa; sajra runaj qolqentapis mana juchayoj runa jap'ikaponqa. 18Sajra runaj wasenqa thuta khuroj thapan jinalla, chajrata qhawajkunaj ch'ujllan jinalla. 19Sajra runaqa qhapaj kashaspa puñuykonqa, rijch'arinampajtaj, mana ima kapuynimpis kanqachu. 20P'unchay kashajtimpis, payqa manchachikullanqaña, sinch'i wayrataj uj tutalla payta chinkachenqa. 21Inti llojsimuynejmanta jamoj sinch'i muyoj wayraqa wasinmanta payta sik'enqa. 22Chay runaj contranta mana khuyakuspa Dios wayrachenqa; ayqeshajtimpis, payta jap'illanqapuni. 23Wayraqa payta qhatiykachanqa manchayta wayraspa, sonaspataj, nispa nerqa Jobqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\