JOB 28

1Qolqe metalqa qhoyamanta orqhosqa; qoripis uj cheqapi ch'uwachakun. 2Fierroqa jallp'amanta llojsin; cobreqa rumi unuyajtin ruwakun. 3Runaqa laqhatapis mana manchachikuspa, jallp'a ukhuman yaykun; chay laqhayaypi rumista mask'an. 4Qhoyastaqa karuspi mana runaj purinampi kicharinku, ch'inkunapi, maypichus mana pipis saruykunchu, chaypi. Waskhaspi warkhuykukuspa, runasqa qhoyasta kicharinku. 5Jallp'a patapeqa trigo poqon, chay jallp'aj sonqompitaj nina jina kashan. 6Chay cheqapeqa tarikun zafiro nisqa valorniyoj rumis, chay jallp'ataj qoriwan chajru. 7Chay ñantaqa ni ima p'isqo rikunchu, ni ankaspis, nitaj suwintuspis. 8Ni ima k'ita phiña animalpis chay ñanmanqa saruykunchu, nitaj leompis chayninta purinchu. 9Runaqa sinch'i rumista phatachispa, orqostaqa ukhumantapacha thuñin. 10Qaqaspi jusk'usta kicharin, chaypitaj valorniyoj imasta tarin. 11Maymantachus mayus rikhurimun, chay cheqasta tarin, chaypi pakasqa kajtapis sut'iman orqhon. 12Chantá, maymantataj yachay jamunri? Maypitaj kashan yuyayniyoj kayri? 13May valorniyojchus yachay kasqanta runaqa mana reparallampischu, nitaj kay pachapipis tarikunchu. 14Laqha ukhu pacha nin: Mana kaypichu, nispa. Mama qochapis nillantaj: Mana noqawanchu, nispa. 15Yachaytaqa mana qoriwan tarisunmanchu nitaj qolqe metalwampis rantisunmanchu. 16Sumajnin kaj qoriwampis yachayqa mana rantisqa kayta atinchu, nitaj ónice nisqa valorniyoj rumiwan, chayrí zafiro nisqa valorniyoj rumiwampis. 17Chayqa qorimanta, cristalmantawan astawan valen; mana atisunmanchu chhalayta ni ch'uwa qoriwampis. 18Yachayqa aswan valorniyoj coral nisqa k'achitu rumimanta, k'acha walqasmanta nisqapis, jinallataj chhankaspi cristal rumismanta nisqapis. 19Etiopiamanta topaciowanqa mana kikinchakunchu, nitaj atikunchu aswan sumajnin kaj qoriwan rantina. 20Chantá maymantataj yachay jamunri? Maypitaj kashan yuyayniyoj kayri? 21K'ita phiña animalesmantaqa pakasqa kashan, jinallataj tukuy phawajkunamantapis. 22Ukhu pachawan, wañuywanqa ninku: May mentasqa kayninmanta uyarillayku, nispa. 23Diosqa yachaypa ñanninta rejsin; Paylla yachan maypichus tarinanta. 24Payqa rikun kay pachaj k'uchusninkama, imaschus cielo urapi tiyan, chay imastawan. 25Diosqa wayraman kallpata qorqa maychus kajllata, yakustataj nerqa maykamallachus kanankuta. 26Paramampis qorqa leyesta; rayosmampis ñanninta rikucherqa. 27Chaypacha Dios yachayta rikuspa, may sumajpuni kasqanta nerqa. Yachayta allinta qhawaspa, nin chayqa may allimpuni kasqanta. 28Diosqa runaman nerqa: Yachayniyoj kayqa Señorta manchachikuymin. Sajramanta t'aqakuytaj yuyayniyoj kaymin, nispa nerqa Jobqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\