JOB 29

1Jobqa uj kutitawan parlarispa, nillarqataj: 2Imaynapichus kutiyta atiyman ñawpa tiemposman, maypachachus Diosqa waqaychawaj, chayman. 3Maypachachus Diosqa k'anchayninwan k'anchamuwarqa chaypacha, laqhapi puriyta aterqani. 4Kallpaypi kasharqani, Diostaj familiayta waqaychapuwaj. 5Chaypachaqa Tukuy Atiyniyoj Diosqa noqawan kasharqa, wawasniypis noqawan tiyakusharqanku. 6Ñawpaqeyta yaku jina leche purerqa; chhankasmanta aceiteqa mayu yakus jina surumorqa. 7Llajta punkupi kurajkuna justiciata ruwanankupaj tantakojtinku, noqapis chayllapitaj kaj kani. 8Chaypacha waynasqa chaypi rikuwaspa, ithirikoj kanku; machu runaspis rikuwaytawan, sayarikoj kanku. 9Sumaj runaspis parlashaspa, ch'inyapoj kanku, señaswan ch'inyachinakoj kanku. 10Kamachejkunapis parlashaspa, ch'inyakoj kanku, siminkutataj wisq'aj kanku. 11Runasqa rikuwaytawan, chayrí uyariytawan, nej kanku: Sumajpacha, nispa, noqamantataj allinta parlaj kanku. 12Noqaqa wajcha runata libraj kani; mana piniyoj wajcha wawata yanapaj kani. 13Pichus mana imayoj rikhurej runa agradecekuwarqa; viudasqa, paykunata yanapajtiy, mayta kusikoj kanku. 14Cheqanta ruwaywan, justiciawan noqamanta mana kacharikorqankuchu, tukuy kawsayniypi p'achasniy jina. 15Noqa karqani ciegospa ñawisnin, cojospatapis chakisnin karqani. 16Pisichikojkunaj tatanku karqani; forasterospa kutikojninku karqani. 17Sajra runaspa k'akisninkuta p'akej kani; jap'isqankuta siminkumanta qhechoj kani. 18Noqa yuyarqani: Watasneyqa mayu t'iyu jina may chhika kanqa; unayniyoj wañupusaj, kikin wasiypitaj. 19Mayu kantupi wiñaj sach'a jina kani, mayqempa ramasnintachus ch'isin chhullaykun jina. 20Mentasqa kasqayqa noqawan khuska mosojyarenqa, kallpaypis mana pisiwanqachu, nispa nej kani sonqoypi. 21Tukuy runas uyariwaj kanku, ch'inllamanta suyaj kanku imatachus yuyaychanayta uyarinankupaj. 22Noqa parlasqaymantaqa, mana pipis astawan parlajchu; nisqasneyqa paykunaman yaku jina sut'oj, 23paykunataj mayta suyawaj kanku noqata uyarinawankupaj, imaynatachus runas parata suyanku q'oñi tiempopi, ajinata. 24Maypachachus asirejtiy, paykunaqa ñak'ayllata creej kanku; uyayta kusisqata rikuspa, mana sayk'ojchu kanku qhawawayta. 25Imaynatachus uj reyqa soldadosninta kamachin, ajinallatataj noqapis paykunata sumajta kamachej kani, nejtaj kani imatachus ruwanankuta. Runas llakisqa kashajtinku, paykunata sonqochaj kani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\