JOB 3

1Chaymanta Jobqa parlayta qallarerqa nacesqan p'unchayta maldecispa. 2Jobqa qhaparispa, nerqa: 3Ima sajra ch'isichus karqa yumasqa kasqay ch'iseqa. Ima sajra horachus karqa nacekusqay p'unchayqa. 4Chay nacekusqay p'unchayqa tutaman tukunan karqa. Diosqa chay p'unchayta mana rikoj tukunan karqa, manataj sut'iyananchu karqa. 5Chay p'unchayta tuti laqha p'ampaykunan karqa. Uj yana phuyu laqhayaykuchinan karqa, chayrí uj inti laqhayay manchay laqhaman tukuchinan karqa. 6Chay ch'iseqa laqhayaypi chinkanan karqa. Chay p'unchayqa mana yupakunanchu karqa, chay killapi, chay watapi ima. 7Chay ch'iseqa phutiy kanan karqa, chay ch'isipitaj mana ima kusiy takiypis kananchu karqa. 8Chay ch'isitaqa p'unchayta chejnejkuna maldecinanku karqa, ima atiyninkuwanchus Leviatanta wajyanku, chaywan. 9Chay paqarimpi ch'askasqa ama k'anchanankuchu karqa, chay jina suyasqa k'anchaytaj mana chayamunanchu karqa. Sut'iyarqamuyta, yurajyaytapis mana rikunanchu karqa. 10Ima sajra tutachus karqa, ima wijsamantachus nacesharqani, chayta mana wisq'aj ch'iseqa, ñawisniypa rikunanmanta llakiyta mana pakaykojqa. 11Imaraykutaj mamaypa wijsampi mana wañorqanichuri, chayrí naceytawampisri? 12Imaraykutaj arphisqa suyawarqankuri? Imapajtaj chuchupis noqapaj karqari? 13Chaypachachus wañupuyman karqa chayqa, kunanqa sumajta puñurikushayman karqa, sumaj misk'i puñuywan samarikuspa. 14Kay pachamanta reyeswan, reyespa yanapajninkunawan, pikunachus jatuchaj p'ampakuna wasista ruwakojkunawan khuska samarikuyman karqa. 15Chayrí pikunachus kamachina wasisninkuman qorita, qolqetawan junt'achejkunawan khuska samarikuyman karqa. 16Imaraykutaj mana p'ampaykuwarqankuchu sullusqa wawata jinari, chayrí, manaraj nacekushaspa wañusqa wawasta jinari? 17P'ampasqamantaqa manaña imatapis ruwayta atinkuchu sajra runasqa; sayk'usqa kajkunapis wañuspaqa, sumajta samarikunku. 18Chaypi presochasqa runasqa samarikunku, carcelta qhawajkunaj qhaparisqankutapis manaña uyarinkuchu. 19Jaqaypeqa jatumpis juch'uypis uj rejlla kanku. Wata runapis chaypeqa patronnimpa kamachiyninmanta kacharisqa. 20Imaraykutaj Diosqa saqellan k'anchayta rikojta ñak'arejtari? Imaraykutaj Diosqa kawsayta qollan may jina llakiyniyojmanri? 21Imaraykutaj mana wañoyqa kanchu wañuyta munajpajri, sumaj pakasqa qolqeta jina wañuyta mask'ashajtimpis? 22Chay jina runaspaj kusikoyqa chayamun, maypachachus covachaman yaykunku, chaypacha. 23Imaraykutaj kawsayqa qosqa kashan, maymanchus rinanta mana yachanchu, chay runamanri, Diosllataj purinasninta wisq'aykojtinri? 24Mikhunayqa jik'un jik'unta waqarikuylla; waqayniypis yaku jina puririn. 25Imatachus manchachikoj kani, imatajchus manchayta manchachiwaj, chaypuni patayman urmaykamun. 26Ni jayk'aj sonqo tiyaykuyta tarinichu, nitaj samarikunichu; manachayqa musphaylla jamuwan, nispa nerqa Jobqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\