JOB 30

1Kunantajrí, noqamanta aswan wayna kajkuna asikuwanku, pikunaj tatasninkuta noqaqa mana jap'iymanchu karqa uywasniyta qhawaj alqoswan kanallankupajpis, chaykuna. 2Paykunaqa kallpankuwan mana imapipis yanapawankumanchu karqa. Paykunaqa mana kallpayoj ch'uchali runas karqanku. 3Mana imayoj kasqankurayku, yarqhaywan sapanku purej kanku; ch'innejpi purej kanku ch'aki saphista mikhuspa. 4Ch'umi ukhusmanta qhorasta pallakoj kanku, retama sach'aj saphisnintataj mikhoj kanku. 5Paykunaqa tukuy runaspa chejnisqasninku karqanku, tukuy runastaj qhaparispa suwasta jina paykunata qhatiykachaj kanku. 6Chaynejta qaqa jusk'uspi tiyakoj kanku, wakintaj wayq'ospi, chhanka jusk'uspi ima. 7Ch'umi uraspi alqo jina qhaparej kanku, khishkarara sach'as urapitaj tantakoj kanku. 8Ni imapaj walej runas kanku, ni piniyoj, wajkunawan khuska kanankumanta qharqosqas. 9Kunanqa paykunaj alqochakunanku kani. Asikuspa, imaymanasta parlanku noqamanta. 10Noqata millachikuwaspa karunchakunku; uyaypi thoqaykuwanku. 11Kunanqa kay jina mana imayoj kasqayta rikuspa, Dios kay jinata llakichiwasqanrayku, ni uj chhikanta kasuta ruwawankuchu. 12Qayllayman may chhika tantaykakamunku; tanqaspa, urmachiwayta munanku, wañuchiwaytataj munanku. 13Ñanniyta wisq'aykunku, chinkachiwayta munaspa, nitaj pipis paykunataqa jark'aj kanchu. 14Perqapi qhanqa jusk'unta jina tukuy kallpankuwan patayman wijch'uykakamunku. 15Sinch'i manchachikuy noqaman jamuwan. Jatumpaj qhawasqa kasqayqa wayra jina ripun; qhapaj kayniypis phuyu jinalla chinkaripun. 16Kunanqa kawsaytapis manaña munanichu; ima p'unchaypis llakiyllaña noqapajqa. 17Ch'isisnin kay nanayqa tulluykama chayan, mana samariyniyojtataj jap'iwan. 18Diosqa ujllata kunkaymanta jap'iwan, tukuy kallpanwantaj p'achaymanta thalawan. 19T'uruman wijch'uykuwan, jallp'apis, chayrí ushphapis kayman jina. 20Qanmanta, Diosníy, yanapata mañakuyki, manataj uyariwankichu. Qanman qayllamuyki nitaj qhawarillawankipischu. 21Qanqa noqapaj mana sonqoyoj kanki. Makiykej atiyninwan qhatiykachawanki. 22Qanqa wayrawan apachiwanki, loco para wayrawantaj thalachiwanki. 23Noqa yachani Qanqa wañuykama apawayta munashanki, tukuy kawsajkuna wañuspa maymanchus rinanku kashan, chayman. 24Noqaqa manachu wajchata yanaparqani? Manachu llakiyninmanta orqhorqani? 25Manachu noqaqa pitapis llakiypi kashajta rikuspa waqarqani? Manachu pichus pisichikojtapis khuyarqani? 26Allin kajta suyashajtiy, mana allin kajlla jamuwan. K'anchayta suyashajtiy, laqhayaylla chayamuwan. 27Sonqoyqa phatanayashanña, nitaj samarikunchu; llakiy p'unchaykunalla noqapajqa kashan. 28Mana intej chayasqallan yana qara purini, qhaparispataj, tukuymanta yanapata mañakuni. 29K'ita alqospa wawqen jina kani, suriswan khuska kawsakoj runa jina. 30Qaraypis yanaman tukun; tukuy cuerpoy k'aja onqoywan larwarishan. 31Arpaspa waqasqan, qenaspa waqasqan ima noqapajqa llakiy waqayman tukun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\