JOB 31

1Noqa sonqoypi nikorqani, ni sipas solterallatapis munapayanayta. 2Kunanqa, ima t'inkatataj Diosqa patamanta jaywamonqa? Imatataj Tukuy Atiyniyoj Diosqa sapa runaman qonqa? 3Kay jina llakiy imastaqa manachu sajra runas, juchasapas ima jap'inanku, mayta ñak'arispa? 4Chayrí Diosqa manachu imatachus ruwasqayta rikun, nillatajchu qhawamun imaynatachus kawsasqaytapis? 5Ni jayk'aj llullakuspa purerqanichu, nitaj chakisniypis ch'awkiyaypa qhepanta rerqachu. 6Cheqan pesaspi Diosqa pesawachun ari; ajinapi yachanqa mana juchayoj kasqayta. 7Sichus cheqan kaj ñanmanta ladoyaykorqani, chantá sichus ñawiypa rikusqanwan apachikorqani, makiypitaj wajpa imasnin rikhurerqa chayqa, 8imatachus tarpusqayta wajkuna mikhuchunku, chayrí imatachus tarpusqaypis saphimanta t'irasqa kachun. 9Sichus uj warmiwan umayta muyuchikorqani chayqa, chayrí qayllaypi tiyakoj warmintachus wateqarqani chayqa, 10warmeyqa waj runaj kamachin kachun, wajkunataj warmiywan puñuykuchunku. 11Sichus chay jina sajrata ruwayman karqa chayqa, millay kanman karqa; juezkunajpa makinkupi jasut'isqa kanaypaj jina kayman karqa. 12Chay ruwasqayqa tukuy imata q'olaykoj nina jina kanman karqa, tukuy kapuwasqantataj tukuchinman karqa. 13Maypachachus kamachisniy imatapis mañakuwaj kanku chaypacha, paykunata uyarejpuni kani. 14Mana jina kajtenqa, imaynamantataj Diospa ñawpaqenman riyman karqari? Cuentata mañawajtin, imatataj kutichiyman karqa? 15Uj k'ata Dioslla sapa ujniykoj mamampa wijsampi ruwawarqayku; kawsaytapis qowarqayku paykunaman, jinallataj noqamampis. 16Mana jayk'ajpis noqaqa qonqapojchu kani pisichikoj wajcha runasta khuyayta, nitaj qhawallajchu kani viudasta yarqhaymanta wañojta. 17Ni jayk'aj mikhunaytaqa sapallay mikhuykojchu kani, wajcha wawaman mana qorispaqa. 18Wajcha wawaspajqa tata jina karqani; wayna kasqaymantapacha viudasta yanapallajpuni kani. 19Pichus pisi p'achayoj kasqanrayku chirimanta wañushajtin, chayrí pejpatachus mana imallapis kapojchu qhataykukunampaj, 20chay runataqa ovejasniypa millma qaranwan q'oñichej kani, paytaj mayta agradecekuwaj. 21Ni jayk'aj wajcha wawajpa contrampi makiyta oqharejchu kani, juezkunawan uyarichikoj kasqayraykoqa. 22Kay nisqayqa mana jinapuni kajtin, makisniy p'akikuchun; lijraymantapacha urmapuchun. 23Noqaqa Diospa castigonta mayta manchachikoj kani; chay jina atiynimpa contrampajqa mana kallpay kanmanchu karqa. 24Mana qoripeqa atienekojchu kani, nitaj qolqeta nejchu kani: Qan kanki noqaj atienekunayqa, nispa. 25Noqaj kusikuyneyqa mana ashkha kapuyniyoj kasqayraykuchu karqa, nitaj ashkha qolqeta tarisqayraykuchu. 26Noqa rikorqani intita sumajta k'anchamushajta, killatapis sumajta k'ancharishaj rishajta. 27Chaywampis chaykunata ni jayk'aj pakayllapi yupaycharqanichu, nitaj makillaywampis much'aykusqayta apacherqanichu. 28Chaytachus ruwayman karqa chayqa, castigasqapuni kanaypaj jina kayman karqa, janaj pachapi kaj Diosta qhesachasqayrayku. 29Ni jayk'aj kusikorqanichu enemigoy llakiypi kashajtin, nitaj payman ima sajra chayajtimpis kusipayarqanichu. 30Ni jayk'aj payta maldecerqanichu, nitaj wañunantapis munarqanichu. 31Wasiypi kajkuna nej kanku: Pitaj aychanwan mana sajsakunchu? nispa. 32Forasterotaqa mana uj ch'isillatapis jawapi puñojta saqejchu kani; wasi punkoyqa paykunapaj kichasqapuni kaj. 33Ni jayk'aj pakajchu kani ima juchallikusqaytapis, imaynatachus wajkuna ruwanku, jinataqa, nitaj juchasniyta pakaykuytapis munajchu kani, runasta manchachikusqayrayku. 34Ni jayk'aj wasiy ukhuman pakaykukuspa ch'inmanta kakorqanichu, runas pisipaj qhawanawankuta manchachikuspa. 35Imaynapichus pillapis uyariwanman. Nisqayman sutiyta qhelqaspa, rikuchini chay nisqay cheqapuni kasqanta. Kunanqa Tukuy Atiyniyoj Dios kutichiwachun. Contraypi kaj juchachawasqanta papelpi qhelqajtin, 36chay papelta lijrarikuyman, pilluta jinataj churakuyman. 37Diosman cuentata qosaj chay tukuy ruwasqasniymanta; kuraj runaman jina Payman qayllaykusaj. 38Jallp'asneyqa mana contraytachu qhaparinku, nitaj surk'usniypis llakisqa waqankuchu. 39Sichus pimantapis chajrasninta suwarqani chayqa, chayrí campo runastachus ch'awkiyarqani chayqa, 40jallp'asniypi trigo poqonanmantaqa khishkaslla poqochun, cebadaj cuentanmantapis, qhoraslla wiñaykuchunku. Jobpa nisqasnin kaypi tukukun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\