JOB 32

1Chay kinsa runasqa Jobwan manaña astawan churanakorqankuchu, Job mana juchayoj kasqanta nisqanrayku. 2Chaymantaqa buzita Baraquelpa churin Eliuñataj parlarerqa. Payqa Rampa mirayninmanta karqa. Manaña astawan ch'in kayta atispa, mayta phiñakorqa Jobpaj, Diospa ñawpaqempi mana juchayoj kasqanta nisqanmanta. 3Chantaqa phiñakullarqataj Jobpa kinsantin kawsaqesnimpaj, Jobman mana allinta kutichiyta atisqankumanta, chaywantaj Diostaqa mana allimpi rikhurichisqankumanta. 4Eliúqa tukuyninkumanta aswan wayna runallaraj karqa; chayrayku payqa suyarillarqa paykunaraj Jobwan parlayta tukunankuta. 5Paykuna mana imaynamantapis allinta kutichiyta atejtinkutaj, sinch'ita phiñarikorqa. 6Kay jinata parlayta qallarerqa buzita Baraquelpa churin Eliú: 7Noqaqa yuyarqani: Unay watasniyoj kajkunaqa sut'inchachunku; ashkha watasniyojkunaqa yachayninkuta rikuchichunku, nispa. 8Chaywampis cheqamanta tukuy runas yachayniyoj kanku; chay yachaytaqa Tukuy Atiyniyoj Dios samaykuspa qorqa. 9Mana pitapis ashkha watasnenqa sumaj yachayniyojman tukuchinku, nitaj runa yuraj umayoj kasqanraykulla imachus cheqan kajta entiendeyta atinchu. 10Chayrayku, kunanqa nini: Uyariwaychej, noqajtapis tiyapuwan imastachus ninaypaj. 11Noqaqa qhechi ninrilla uyarerqaykichej chay yuyaychakuspa parlasqaykichejta, uyarerqaykichejtaj sumaj simi nisqasta mask'asqaykichejta. 12Noqaj qhawasqayman jinaqa, ni mayqenniykichej Jobta reparachiyta atinkichejchu, nitaj parlasqasninman kutichiyta atinkichejchu, 13Qankuna may yachayniyoj kasqaykichejta ama yuyakunaykichejpaj, Dioslla Jobmanqa kutichiyta atin, mana runachu. 14Jobqa mana noqataqa ima niwampischu, nitaj noqapis paymanqa kutichiymanchu qankuna jinaqa. 15Job, kay kinsaqa umanku muyusqa kashanku; mana yachankuchu imatachus kutichisunankuta. 16Noqaqa suyarqani paykuna astawan parlanankuta, nitaj parlankuchu; astawampis ch'inyapunku. Manaña astawan ni imata kutichisunkuchu. 17Chayrayku noqapis imatachus yuyasqayta parlarisaj, imatachus ninay tiyan, chayta. 18Noqajtaqa ashkha parlarinay kashan; manaña astawan ch'in kakuyta atinichu. 19Noqaj sonqoyqa qara botapi mosoj vino jina phatashanña, mana mayman samaynin llojsejtin. 20Kunanqa parlarisaj sonqoy tiyaykunampaj; simiyta kicharisaj, kutichisqaykitaj. 21Mana noqaqa wakillantachu sumajman orqhosaj; tukuyninkuta uj ñawillawan qhawasaj. 22Cheqamanta noqaqa mana pimampis wayllukunichu. Sichus jinata ruwayman chayqa, Ruwawajniy Dioschari castigawanman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\