JOB 33

1Chayrayku, Job, uyariway kay parlasqasniyta, sumajtataj unanchay imastachus nisusqasniyta. 2Kunanqa noqañataj parlarisaj; simiy puntallapi kashan imatachus kutichinasuypaj. 3Noqaqa ch'uwa sonqowan parlasaj, imatachus yuyasqayta cheqanta nisaj. 4Tukuy Atiyniyoj Dios noqataqa ruwawarqa, samayninwantaj kawsayta qowarqa. 5Kutichiway sichus atinki chayqa; sumajta wakichikuy, niwaytaj. 6Qanwan noqawanqa uj rejlla kanchej Diospa ñawpaqempi; noqapis t'urumanta ruwasqallataj kani. 7Ajinaqa mana qanqa manchachikunawayki kanchu, imaraykuchus noqaqa mana nisqaykichu: Kaytapuni ruwanayki tiyan, nispa. 8Noqaqa uyarerqayki kayta nejta: 9Noqaqa llimphu kani, mana juchayoj; mana noqaqa ni imapi juchallikunichu. 10Chaywampis Diospuni mask'an imamantachus juchachanawampaj, enemigonta jinataj qhawawan. 11Cadenawan chakisniyta wataykuwan; maymanchus risqaytapis sumajta qhawawan, nispa nejta uyarerqayki. 12Chay nisqaykeqa manapuni jinachu. Diosqa aswan jatun, aswan atiyniyojtaj runamanta nisqaqa. 13Imaraykutaj qan Payman jinata uyampi ninkiri? Mana ni ima parlasqaykiman kutichisojtinchu jinata ninki? 14Diosqa tukuy imaymanamanta parlapayawanchej, noqanchejtaj mana reparakunchejchu. 15Wakin kutispeqa ch'isin runaman parlan mosqoypi, chayrí mosqoypi jina, runas puñojtinkuña, wañusqata puñushajtinku. 16Diosqa runaspa ninrinkuman parlan, imatachus yuyaychayta munasqantataj yachachin. 17Mana allin ruwasqasninmanta chay runata t'aqan; ama runaykachanampaj chay runata k'amin. 18Ajinata covachaman yaykunanmanta chay runata jark'an, wañuymantapis libran. 19Wakin kutispi Diosqa runata onqoykunanejta reparachin, tukuy cuerponta sinch'ita nanachispa. 20May jina sumaj kashajtimpis, runaqa chay mikhunasta millachikun. 21Astawan astawan tulluyashan, tullusnimpis rikhurimushanña. 22Kawsaynin covachallamanña qayllaykushan; wañuy patapiña kashan. 23Ichapis chay runaj qayllampi uj ángel kanman, waranqamanta ujllapis paypa allinninta parlarinampaj, willanmantaj cheqan runa kasqanta. 24Chay runamanta khuyakuspa, Diosmanta mañapunman: Wañuymanta payta libray ari, imaraykuchus tarerqani pichus kacharichina preciota pagananta, nispa. 25Chaymanta cuerponqa llamp'uman tukonqa wawaj aychanmantapis aswan llamp'uman, imaynachus wayna kashaspa karqa, chay kikinman. 26Diosmanta mañakonqa, Diostaj uyarenqa; kusiywan Diostaqa uyapura qhawarenqa, runasmantaj willanqa Dios may k'acha paywan kasqanmanta. 27Chay runataj nenqa: Juchallikorqani, mana cheqan kajta ruwarqani; Diostajrí mana chay juchayman jinachu castigawan. 28Payqa wañuymanta salvawarqa, kunantaj k'anchayta rikuniraj, nispa. 29Ajinata Diosqa runamanta yuyarikun, iskay kutikama, chayrí kinsa kutikama, 30wañuymanta runataqa salvan, k'anchayta rikojta saqenraj. 31Job, kaytaqa allinta uyariway; parlanaykamaqa ch'inlla kakuy. 32Sichus imatapis parlayta munanki chayqa, parlallay; sichus cheqanta parlanki chayqa, parlallay, imaraykuchus noqapis llimphuman orqhosuyta munani. 33Manachus tiyapusunki parlanaykipaj chayrí, ch'inllamanta uyariway, noqataj yachachisqayki sumaj yachayniyoj kayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\