JOB 36

1Eliúqa parlaspallapuni, nerqa: 2Uj chhikanta suyariway, chaymanta yachachisqayki. Noqajtaqa tiyapuwanraj Diospa allinninta parlanaypaj. 3Noqaqa tukuy yachasqayta nisaj, Ruwawajniy mana qhasimantachu imatapis ruwasqanta sut'inta rikuchinaypaj. 4Cheqamanta nisqasneyqa mana llullachu. Ñawpaqeykipi kashan tukuy imamanta yachaj runa. 5Diosqa may jina yachayniyoj, jatun atiyniyojtaj. Llimphu sonqoyojtaqa mana pisipaj qhawanchu. 6Sajra runaj kawsaynintaqa mana perdonanchu, wajcha runastarí justiciata ruwan. 7Cheqan kaj runastaqa imamantapis waqaychampuni. Reyestapis kamachina tiyanankumanta mana kuyuchinchu; kamachinankupis mana tukukunchu. 8Sichus cadenaswan watasqa kashanku, nanaywan ñak'arispataj chayqa, 9Diosqa paykunaman rikuchin ima sajratachus ruwarqanku, chayta, chayrí imaynatachus runaykachayninkuwan apachikusqankuta. 10Chayta paykunaman parlan k'amispa, mañantaj amaña sajra ruwaykunata ruwanankuta. 11Sichus kasukunku, ruwankutaj imatachus nisqanta chayqa, sumaj imaswan kusikunku, k'acha kawsayniyojtaj kakunku tukuy kawsayninkupi. 12Sichus mana kasukunku chayrí, wañuchisqa kanqanku, nitaj imatapis entiendenqankuchu. 13Sonqonkupi puraj uyasqa sinch'i phiñakuywan junt'achikunku. Presochasqaña kashaspapis, mana yanapata mañakunkuchu. 14Paykunaqa waynallaraj kashaspa, wañunku; uj p'enqayta tukukun kawsayninkoqa. 15Diosqa wajcha runata wajcha kaynimpi ñak'ariyninmanta libran; chay nanayninnejta reparachin. 16Qantapis may jatun llakiymanta orqhosorqa. Ashkha imasta qosorqa, ni imamanta llakikuspataj, kusisqa tiyakusharqanki. Sumaj misk'i mikhunaswan mesaykiman junt'aykuchipusorqa. 17Kunantajrí qampi junt'akun sajra runaj castigasqa kananqa. Qanqa mana imata ruwayta atinkichu juchachasqa kanaykimanta llusp'inaykipaj. 18Allinta qhawakuy ama qolqewan lluk'ichikunaykipaj, ama ashkha qolqeta rikuspa apachikunaykipaj. 19Llakiypeqa chay qoriyki qhasi manakajlla kanqa; qhaparikusqayki, may jina atiyniykipis qhasi manakajllataj kanqa. 20Ama suyaychu ch'isiyaykunallantaña, llajtas chinkarinankuta suyaspa. 21Kunanqa allinta qhawakuy amaña sajra ruwayman kutinaykipaj, imaraykuchus chayraykumin ñak'arishanki. 22Diospa jatun atiyninta sumajta qhaway, imaraykuchus Paymanqa ni pi yachachejpis jap'ikunchu. 23Mana pipis Payta niyta atinchu imatachus ruwananta, nitaj uyanchayta atinchu: Qanqa mana allintachu ruwashanki, nispa. 24Tukuy runas Diospa ruwasqasninta jatunchanku; qampis yuyarikullaytaj Diosta jatunchayta. 25Tukuy runas chay ruwasqasninta rikuyta atinku, karullamanta qhawarispapis. 26Diosqa may jina jatunmin; noqanchejqa mana chayta entiendeyta atisunmanchu, nitaj watasnintapis yupayta atisunmanchu. 27Payqa uj cheqaman yakuta jallch'an, chaytataj paraman tukuchin. 28Paraqa phuyusmanta urmamun, jallp'a patamantaj jich'akamun. 29Pitaj yachanman imaraykuchus phuyus aysakusqankuta, qhon qhonkunapis cielopi sonasqankutari? 30Diosqa phuyuswan mama qochata p'ampaykun, chaywantaj mama qochaj ukhunta pakaykuchin. 31Chaywan runasta castigan, jinallataj ashkha mikhunata qon. 32Payqa rayota makinwan jap'ispa, kamachin maymanchus urmananta. 33Qhon qhonqa Diosmanta willamun, loco parataj Diospa sinch'i phiñakuyninta juchaj contranta rikuchin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\