JOB 37

1Loco parata rikuspa, sonqoyqa may jinata tujtukiyarin, cuerpoymanta llojsinayaj jina. 2Uyariychej Dios chay jina sinch'ita parlamusqanta. Uyariychej siminwan sinch'ita qhaparisqanta. 3Payqa lliuj lliujta tukuy cieloman junt'arichin, kay pachamampis uj k'uchumanta uj k'uchukama. 4Chantá chaywan manchayta sonachin may jina jatunmanta parlasqanta; chay qhon qhonkuna uyarikunankamaqa, lliuj lliujkuna mana sayankuchu. 5Dios jatunmanta manchayta parlamojtenqa, t'ukuna imas rikukun; chaykunaqa manchay jatuchaj imas kanku, manataj pipis unanchayta atinchu. 6Rit'ita kamachin jallp'aman urmamunanta; paratapis nin p'uñumanta jina jich'akamunanta. 7Chaykamataj runastaqa wasisninkupi kachin, ajinamanta yachanankupaj Paymin chay imastaqa ruwasqanta. 8Phiña k'ita animalespis jusk'usninkuman ayqekuspa, chaypi pakakunku. 9Muyoj wayraqa uraynejmanta jamun, chiritaj wichaynejmanta jamun. 10Dios wayrachimojtin, chhullunkaqa ruwakun, ashkha yakustataj chhullunkiyachin. 11Phuyusman yakuta junt'achin, chay phuyusmantataj lliuj lliujkunata llojsichin. 12Rayoqa link'uykacharispa pampaman urmamun, kay jallp'a patapi Diospa kamachisqanta junt'aspa. 13Chaytaqa Dios apachimun kay pachapi runasta castiganampaj, wakin kutipitaj apachimun khuyakuyninta rikuchinanrayku. 14Job, allinta uyariy kayta; sumajta unanchay Dios imastachus may t'ukunasta ruwasqanta. 15Qan yachankichu imaynatachus Diosqa kay imasta kamachisqanta, imaynatachus lliuj lliujkuna phuyupi k'ancharisqankuta? 16Qan yachankichu imaynatachus jaqay pata ch'usajpi phuyus t'impurisqanta? Chayqa sut'ita rikuchin imayna yachayniyojchus Dios kasqanta. 17P'achayki ukhupi cuerpoykeqa q'oñimanta larwarin, uray ladomanta wayra jamojtin. 18Diostaqa atiwajchu yanapayta cielota aysayta, cobre metalmanta espejota jina sayachispa? 19Yachachiwayku ari imatachus Diosman ninaykuta; noqaykoqa laqhapi jina kashayku, manataj yachaykuchu imatachus ninaykuta. 20Noqaqa mana nillaymampischu parlayta munasqayta; chaytaqa chinkachinawanta munaspa jinachari parlariyman. 21Kunanqa cielopi intej k'anchaynenqa manaña rikukunchu, phuyus pakaykusqankurayku. Chaywampis sichus ujta wayra wayramun chayqa, phuyusta picharparin. 22Wichaynejmanta qori jina lliphipirimun, maypachachus Dios may jatun kayninwan muyuykusqa kashan, chaypacha. 23Tukuy Atiyniyoj Diosmantaqa mana entiendeyta atisunmanchu; Payqa manchay atiyniyoj, cheqantaj. Payqa cheqanta imatapis ruwan, manataj pitapis ñak'arichillanchu. 24Chayrayku runasqa Payta manchachikunku; Paypajqa yachayniyoj kasqankuta yuyakojkuna mana imachu kanku, nispa nerqa Eliú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\