JOB 39

1Tata Diosqa nillarqapuni: Job, qanqa yachankichu mayk'ajchus k'ita cabras uñachakusqankuta? Qanqa jayk'ajpis rikorqankichu tarukasta wachashajta? 2Yachankichu mashkha unaytachus chichu kanankuta? Yachankichu mayk'ajchus wachanankuta? 3Wachashaspaqa, q'ewiykachakunku, uñanku llojsejtintaj, nanayninku thañin. 4Uñasqa campopi sumaj kallpasniyoj wiñanku. Chaymantá ripunku, manañataj kutimunkuchu. 5K'ita burrota pitaj kacharisqata uywanri? Pitaj nin jina gustonkupi purinankutari? 6Noqamin chaykunataqa nerqani maypichus kanankuta, chay ch'in q'ara pampaspi tiyakunankuta. 7Llajtapi ima ch'ajwastapis mana kasuta ruwankuchu; qhatejkunaj parlasqankutaqa mana kasunkuchu. 8Tukuy orqota purinku pastota mask'aspa; ima q'omer qhorasllatapis mask'anku mikhunankupaj. 9Creenkichu k'ita toroqa qampaj llank'apusunanta, ch'isimpis corral ruwasqaykipi puñunanta? 10Atiwajchu umanman yugota watayta, chantá llank'achiytataj, chayrí yuyankichu qhepaykita llank'aspa jamunanta? 11Qanqa paypi atienekuwajchu sumaj kallpasapa kasqanrayku? Saqewajchu llank'anasniykita llank'apusunanta? 12Creenkichu cosechasniykita oqharipusunanta, granotataj eraman tantapusunanta? 13Surisqa kusiywan lijrasninkuta laphaqeyachinku, cigüeñaj lijrasnimpis kanman jinata. 14Chaykunaqa runtusninkuta t'iyusman saqenku, chay runtusta inti ruphay t'ojyachinampaj. 15Mana yuyankuchu pipis saruykunanta, nitaj yuyankuchu ima animalpis chay runtusta saruraspa, p'akinanta. 16Irpasninkuwanqa mana sonqoyoj kanku, manapis paykunajtachu kankuman jina. Mana dakunkuchu imastachus ruwasqankoqa qhasillapaj kananmanta. 17Ajina kanku, imaraykuchus Noqaqa chaykunaman mana yachayta qonichu, nitaj yuyaytapis. 18Chaywampis sayarispa, imata jina t'ijurin; jinamanta asiykukun caballopi rej runasmanta. 19Qanchu caballosmanqa kallpata qorqanki? Pitaj caballoj kunkanman k'achituta chujchasninta churarqari? 20Qanchu caballotaqa langostata jina phinkichinki? Senqanmantapis manchachikunata jina phor phor nichinki qanchu? 21Pampata thawirarikun, kallpanwantaj kusikun, mana manchachikuspataj wañuchinaku maqanakuman yaykun. 22Imachus manchachikunamantaqa asiykukun; mana mancharinchu, nitaj espadasta rikuspapis kharkatitinchu. 23Lloq'ajpa wasampi flecha jallch'ana sonajtimpis, jinallataj fierromanta t'ojsina lanzawan, jabalinawan nina chispasta phawachejtinkupis, mana manchachikunchu. 24Imata jina t'ijuspa, karuta rin; pututoj waqasqanta uyarispa, mana kakuyta atinchu. 25Qhaparirispa pututoj waqasqanman kutichin; karullamanta mayta maqanakusqankuta muskhirin, uyarintaj capitanespa kamachisqankuta, soldadospa qhaparisqankuta ima. 26Qanqa chay jina yachayniyojchu kanki ankaman phawayta yachachinaykipaj, uray ladoman phawachinaykipaj? 27Qanchu ankata kamachinki, alto chhankaspi thapachakunanta? 28Payqa tuta p'unchay alto chhankaspi tiyakun, thapachakumpis aswan patanejpi. 29Chay patallamanta qhawamun, imatachus jap'inantataj karullamanta wateqamun. 30Irpasnenqa yawarwan kawsanku; maypichus wañusqas kashanku, chaypipuni payqa rikhurin, nispa nerqa Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\