JOB 4

1Chantá Temanmanta Elifazqa parlarerqa kay jinata: Kunanqa Job, sichus pillapis imata parlarisunkiman chayqa, ichapis qampajqa mana allinchu kanman. Chaywampis mana pipis ch'in kakuyllataqa atinmanchu. 3Qanqa tukuyman sumaj imasta yachachej kanki; llawch'iyasqatapis kallpachaj kanki. 4Pichus misk'akojtaqa parlasqaykiwan kallpachaspa sayarichej kanki; urmakoj jina kashajtapis jap'iykurej kanki. 5Kunanqa qanman kay llakiy imas jamusojtinrí, q'enaqakushanki. Qanman kay ñak'ariy chayamusojtin, t'ukushanki. 6Qanqa Diospa uj sumaj kamachin kanki, tukuy imatapis sumaj cheqanta ruwaj runa. Chantá imaraykutaj Diospi mana tukuy sonqo atienekunkichuri? 7Kunanqa reparakuy ari: Pitaj mana juchayoj kashaspa chinkaporqari? Maypitaj sumaj cheqanta purejqa chinkachisqa karqari? 8Noqaqa rikuspa parlani. Pikunachus sajrata ruwaspa llakiyta tarpojkunaqa, chayllatataj oqharinku. 9Diosqa samaynillanwan wañurachin paykunata, sinch'i phiñakuyninwantaj ni uj puchuyojta chinkachin. 10León jina may jinata qhaparishajtinkupis, Diosqa kirusninkuta p'akiykuspa ch'inyachenqa. 11Machu león manaña imatapis jap'iyta atispa, wañun; china leonpa uñasnimpis tukuynejman ch'eqerakunku. 12Pakayllamanta uj imata willawarqanku; ayphullata parlamojta uyarerqani. 13Ch'isin tukuy runas puñurasqankumantaña, imaymanasta rikorqani mosqoypi jina. 14Chay ch'isi jamuwarqa manchay manchachikuy, tukuy tullusniypis kharkatitillarqataj. 15Uj wayralla uyayta phukuspa pasarpariwarqa. Cuerpoypi pelosniypis q'as q'as nispa chhurkuyaykuwarqa. 16Ñawpaqeypi uj runapis kanman jina sayaykorqa, uyantapis mana rikuyta aterqanichu. Chaymantaqa tukuy imapis ch'inlla kashajtin, uj parlamojta uyarerqani: 17Runaqa atinmanchu cheqan kayta Diospa ñawpaqempi? Runaqa atinmanchu llimphu kayta Ruwajnimpa ñawpaqempi? 18Diosqa kamachisnimpi mana atienekunchu. Angelesnimpipis mana allin imastaraj Diosqa tarin. 19Chayrayku Diosqa astawanraj mana allin imasta runaspi tarenqa, imaraykuchus runasqa jallp'a t'uru jinalla sayasqa kanku. Paykunaqa thuta jinalla sarurparisqa kayta atinku. 20Tutamanta ch'isiyaykamalla chinkachisqas kanku. Paykunaqa wiñaypaj wañunku, nitaj pipis paykunamanta dakunchu. 21Runaj kawsaynenqa uj q'aytu p'itikun jinata tukukun; manaraj imastapis allinta yachashaspa wañupun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\