JOB 41

1Leviatanta anzuelowan orqhomuyta atiwajchu, chayrí q'aytuwan qallunta watayta atiwajchu? 2Senqanta waskhawan pasachiyta atiwajchu, chayrí ganchowan k'akinta pasachiyta atiwajchu? 3Payqa mañasunkimanchu khuyakunaykita, sonqo wawayachej parlaykunawanchu nisunkiman? 4Qanwanqa ima tratotapis ruwanmanchu kamachiyki wiñaypaj kanampaj? 5Paywanqa uj p'isqetuwan jina pujllakuwajchu? Warmi wawasniyki pujllanankupaj pujllanata jinachu watawaj? 6Qhatupeqa runas precionmanta parlankumanchu? Vendenankupajqa chhikan chhikantachu khuchurankuman? 7Qarantaqa flechaswan jusk'uwajchu, chayrí arpón nisqa t'ojsinawanchu umanta jusk'uwaj? 8Makiykitachus payman churaykunki chayqa, qanwan qonakonqa mana jayk'aj qonqanaykipaj jinapuni, manaña ujtawan t'ojpinaykipaj jina. 9Leviatantaqa rikuspallaraj, pipis manchachikuywan wañunayanman. 10Sichus pipis t'ojpin chayqa, sinch'ita phiñarikun, nitaj pipis contranta sayaykunampaj jina kanchu. 11Payman sayaykojkunamantaqa, pitaj mana iman imanasqa llojsinmanri? Ni pipis atinmanchu. 12Chakisninmanta willaytaqa mana qonqasajchu, chay mana tukukoj kallpanmantawan. 13Pitaj qaranta ch'uskiyta atinmanri? Pitaj chay jina phatu qaranta t'ojsispa pasachiyta atinmanri? 14Pitaj siminta kicharichiyta atinman, chay jina manchachikuna kirusniyojtari? 15Wasa qaranqa manchay sinch'i, sumaj suk'asqa rumi jina. 16Qarasnenqa sumaj k'askanasqas; chaynintaqa ni wayrapis pasanchu. 17Chaykunaqa sumaj k'askanasqa kanku, ni pipis k'askarachiyta atinmanchu. 18Achhiynenqa lliuj lliuj jina. Ñawisnenqa sut'iyayta inti llojsimoj jina k'anchanku. 19Siminmanta nina larway llojsimun, chaymantataj nina chispas t'akakunku. 20Senqanmanta q'oshñi llojsimun, t'impushaj mankamanta wawsiy llojsin, jinata. 21Samayninmanta carbonesman nina jap'ikun, siminmantataj nina larway llojsin. 22Kunkampi kashan kallpaqa, chaypa ñawpaqempeqa tukuy kaj chhika kharkatitinku. 23Cuerpompi maynejpichus aychan kashan, chay cheqapis manchay chojru, fierro jina mana imapis yaykunampaj jina. 24Sonqonqa rumi jina, molino rumi jinapuni. 25Pay sayarejtinkama, atiyniyojkunaqa manchariywan ayqenku, mayta kharkatitispa. 26Ni ima armapis paywan maqanakunapaj jina kanchu, ni espada, ni t'ojsina lanza, ni flecha, nitaj dardopis. 27Fierropis paypajqa ichhu jinalla; broncepis mullpha k'ullu jinalla. 28Flechasqa mana ayqechinchu; rumiswan ch'anqayqa ichhuwampis ch'anqashasunman jinalla. 29Tukuy armasqa ch'aki laqhespis kanman jinalla paypajqa. T'ojsina lanzaj sonasqanta uyarispaqa, asikun. 30Pampata qhatatikuspaqa, larq'asta kicharin, wijsampi rejasniyojpis kanman jina. 31Mama qochataqa manchayta t'impuchimun, mankapis t'impushanman jinata, jampi wakichina manka jina. 32Mama qochapi purispataj, qhepampi saqen yuraj chujchata jina phosoqotaqa. 33Kay pachapeqa mana imapis kanchu chayman rijch'akojqa; payqa ni imata manchachikunampaj ruwasqa karqa. 34Aswan jatuchajkunamampis payqa sayaykun; payqa tukuy phiña k'ita animalespa reyninku, nispa nerqa Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\